Sårskador hos häst

Hästar är flyktdjur och deras temperament gör att sårskador är mycket vanliga. Hästar kan skada sig på främmande föremål, så som boxinredning, stängsel och redskap men många skador uppstår genom hästarnas interaktion med varandra, till exempel sparkskador i hagen. Hästens allmäntillstånd, sårets storlek och placering avgör om du själv kan behandla såret eller om veterinär måste tillkallas.


Första hjälpen

Om din häst råkar ut för en sårskada är det viktigt att du är beredd på att hantera denna och att stallapoteket är utrustat för första hjälpen.

 1. Stoppa olyckshändelsen om den fortfarande pågår.
  • Fånga hästen, håll den helst i grimma och grimskaft och försök lugna den.
  • Om hästen sitter fast, frigör hästen/hästens ben. OBS! Tänk dock på din egen säkerhet. En panikslagen häst har inte koll på sin kropp eller var du befinner dig.
  • Avlägsna/dra ut eventuella främmande föremål (eventuellt efter samråd med veterinär om stora föremål).
 1. Stoppa blödning genom att lägga tryck direkt mot det blödande området.
  • Lägg ett jämnt fast tryck med till exempel kompresser, gasbinda, ren handduk eller annat tyg.
  • Hästar har många liter blod. Det är ovanligt att hästar blöder så mycket att det är risk för hästens liv. Som grundregel kan man säga att en normalstor häst (500kg) kan förlora 5L blod utan fara för dess liv.

Stallapotek

Vi rekommenderar att följande finns tillgängligt i stallapoteket:

 • Koksaltlösning för sårrengöring
 • Klorhexidintvål
 • Klippmaskin alt trimmer för att klippa håret kring sårkanterna
 • Sax och pincett
 • Osterila kompresser för att torka kring såret
 • Sterila sårkompresser (tex Sovalin) för att ha innerst mot såret vid bandagering
 • Bomullsrulle
 • Elastiskt självhäftande bandage (tex Vetrap)
 • Silvertejp för hovbandage
 • Termometer
 • Handskar
 • Liten ficklampa
 • Sårspray

De flesta av våra kliniker säljer färdiga stallapotek, alternativt kan hjälpa till med att plocka ihop det du behöver. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att sätta ihop ditt stallapotek!

När skall jag kontakta veterinär?

 • Om hästen blöder/har blött kraftigt och verkar allmänpåverkad
 • Hästen är halt eller har feber
 • Om såret sitter nära en led eller senskida
 • Om såret är större än ett par centimeter
 • Om sårkanterna glipar eller om såret bildar en flik
 • Vid sticksår
 • Vid sår i armbågsregionen
 • Vid sår nära ögat eller ögonlock
 • Om hästen har näsblod

Utredning

Efter den akuta första hjälpen är det viktigt att försöka värdera hur allvarlig skadan är och om veterinär behöver tillkallas. Känner du dig osäker på sårets djup eller placering i förhållande till leder, senskidor och andra vitala strukturer är det bäst att du kontaktar veterinär.

Följande bedömningar behöver göras:

 1. Var sitter såret?
  • Mindre sår på kroppen, tex. halsen och bålen, läker oftast bra om de bara kan hållas rena och skyddas från insekter.
  • Sår på den nedre delen av benen är ofta svårläkta och kan kompliceras av att de ofta sitter nära en led, senskida eller sena.
  • Mindre sår på huvudet läker ofta bra – men kontakta alltid veterinär om de omfattar ögat, ögonlock, eller om hästen har näsblod.
  • Sår vid armbågen kan bli allvarliga när luft dras in i underhuden och veterinär skall därför alltid kontaktas.
 2. Vad är det för typ av sårskada?
  • Ytliga skrapsår eller mindre skärsår där hästen inte är halt och det inte finns risk att någon led eller senskida är involverad kan du oftast hantera själv.
  • Sticksår är många gånger djupa och med risk för att viktiga strukturer är skadade. Ofta finns det innestängda bakterier och främmande material som kan ge kraftig sårinfektion.
  • Slitsår som är större än ett par centimeter, sår där huden glipar eller bildar en flik skall alltid bedömas och åtgärdas av veterinär.
  • Sparkskador skall man vara extra observant på då det innebär att vävnaderna utsatts för ett kraftigt trauma. Det är inte ovanligt att sparkskador leder till sprickor i benet eller att en benbit lossnar från benhinnan vilket gör att såret ovan inte läker.
 3. Finns det djupare vävnad, under huden, som kan vara skadad?
  • Led eller senskida?
  • Senor eller ligament?
  • Muskelvävnad?
  • Ben eller benhinna?

Är du osäker- prata alltid med din veterinär!

Stelkramp

Glöm heller inte att se efter om hästen är vaccinerad mot stelkramp då hästar är extremt känsliga för bakterien som orsakar detta.

Vad gör veterinären?

Målet med behandlingen av en sårskada är en snabb och komplikationsfri läkning som återställer vävnaden till full funktion utan skör eller missprydande ärrbildning.

En grundregel är att alla sår som går hela vägen genom huden och är längre/ större än ett par centimeter skall sys för att läka på snabbast och snyggast möjliga sätt. Det kan ofta bli minst lika kostsamt att bandagera ett sår i flera veckor som det är att ta ut veterinären och sy det direkt- och hästen är snabbare tillbaka till normala rutiner vad gäller träning och utevistelse.

Sår till led eller senskida kan bli livshotande om de inte åtgärdas i tid, men också mindre sårskador som lämnas utan behandling kan ta lång tid att läka samtidigt som de läker på ett missprydande sätt.

Veterinären undersöker och bedömer såret- här kan en röntgen- och/eller en ultraljudsundersökning bli nödvändig. Är såret nära en led eller senskida måste veterinären bedöma om såret går in till någon av dessa strukturer. Först provtas leden eller senskidan och vid analys av ledvätska kan man se om en infektion eller inflammation föreligger och hur allvarlig denna är. Därefter kan en så kallad provtryckning utföras och man kan då se om steril vätska som sprutas in i leden kommer ut via såret och bekräftar att såret även omfattar leden.

Behandling

Vad kan jag själv göra?

Små ytliga sår långt ifrån led, senskida eller andra vitala strukturer kan du oftast behandla själv.

 1. Rengör såret
  • Använd engångshandskar vid all sårhantering.
  • Rengör såret med koksaltlösning, gärna genom att försiktigt spraya in i såret med spruta eller engångsbehållare med pimpett.
  • Använd inga desinfektionsmedel, så som tex. jodopax, blåspray eller sårplast, i själva såret. Studier visar att de dödar de celler som skall hjälpa till att läka såret och fördröjer läkningen.
  • Ögonskador rengörs/spolas med koksalt, eventuellt kan en kall, fuktig kompress appliceras för att minska svullnaden innan veterinär anländer.
 2. Bandagera såret
  • Börja med att torka området kring såret helt torrt.
  • Lägg en steril sårkompress innerst mot såret (använd ej gasvävskompresser, dopptyg eller likande).
  • Lägg därefter ett lager bomull som fästs med gasbinda. Om verklig stabilitet krävs kan ett lager bomull till och gasbinda läggas.
  • Avsluta med elastisk självhäftande bandagematerial (tex. Vetrap).
  • Sår som sitter på andra delar av kroppen än benen kan vara svåra att skydda mot smuts. Det finns dock en hel del produkter att köpa, som kan fästas direkt på hästens kropp, exempelvis fixomull och polsterplast. Det kan även fungera med sårplast.

Varför behövs bandage?

 • Bibehåller en fuktig och varm miljö, som (förutsatt att såret inte är infekterat) främjar sårläkning.
 • Skyddar det rengjorda såret från bakterier och smuts.
 • Stabiliserar sårområdet och sårkanterna för läkning.
 • Förhindrar svullnad.

Ge inte hästen några mediciner innan veterinär konsulterats!

Vad gör veterinären?

Om skadan är så pass allvarlig att veterinär behöver anlitas görs först en bedömning av såret enligt ovan.

Därefter rengörs och rensas såret upp från smuts, annat främmande material och död vävnad, innan det sys och bandageras. En del sår kan åtgärdas med hästen stående, men efter att ha gett lugnande och lokalbedövning. I andra fall kan skadans omfattning eller hästens temperament göra att hästen måste sövas och skadan åtgärdas unders narkos.

Komplicerade sårskador kan ibland spricka upp efter att de sytts och man måste då ta ställning till om såret bör sys om eller om det ska lämnas till att läka själv. Även om ett sytt sår spricker upp helt eller delvis blir slutresultatet bättre än om skadan aldrig sytts.

Vid en del specialisthästsjukhus används en speciell vattenskalpell, Versajet, för upprensning av sår på både stående och sövd häst. Versajet används även till människor och innebär att en vattenstråle så kraftig att den skär igenom vävnad rensar vävnadslagren från kontamination, samtidigt som den spolar bort och suger upp alla smutsrester från sårytan. Denna metod ger ett mycket bra slutresultat och är snabbare än konventionell upprensning. Den lämpar sig väl till allt från små sår till omfattande, komplicerade och kraftigt kontaminerade skador och till patienter där man vill korta ner tiden som hästen måste hållas lugnad eller sövd.

Sår i led eller senskida

Leder och senskidor ligger mycket ytligt, direkt under huden, på den nedre delen av hästens ben. Om hästen skadar sig så att det blir ett sår in i en led eller senskida måste man agera snabbt. Bakterier som får tillträde till leden ger en mycket kraftig infektion och om denna inte hävs i tid kan tillståndet för hästen bli livshotande eller leden kan få skador som ger kronisk smärta och hälta.

Om provtagning visar att leden eller senskidan är infekterad måste denna spolas ren från bakterier, inflammatoriska celler och eventuellt främmande material som tryckts in i leden. Detta görs med fördel med s.k. titthålskirurgi (artroskopi), för att öka möjligheten att få bort all kontamination och minska risken för långvarig infektion.

Efter operationen behandlas hästen med intravenös antibiotika och övervakas noggrant då en del infektioner kan kräva flera spolningar. Behandlingen kan bli kostsam och innebär ofta 1-2 veckors vård vid hästsjukhus, men genom noggranna och snabbt insatta åtgärder kan man minska antalet spolningar, förkorta behandlingstiden och snabbare få hästen frisk och ohalt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen