Risk för övervikt hos häst på betet

Inför sommaren är det bra att tänka på hur man som hästägare kan undvika att hästen drabbas av övervikt på betet. Ofta ändras rutiner, hästen går fritt på betet och man rider kanske mindre än annars. Oavsett hur vardagen ändras är det viktigt att hålla koll på hästens vikt, även under sommaren. Övervikt hos häst kommer med en rad risker och möjliga följdsjukdomar. Därför är det bra att förebygga det så gott man kan.

Hästar mår generellt bra av att gå på bete. Vilda hästar rör sig i flockar över stora områden och ägnar större delen av den vakna tiden till att beta. Fri utevistelse på bete är bra och det minskar risken för kolik, som är en av de vanligaste orsakerna till att hästar behöver veterinärbehandling. Men våra sporthästar är avlade för andra ändamål än vildhästar, vi hanterar dem på annat sätt och betena är ofta mycket kraftigare, så risken för övervikt under betet är påtaglig. Vissa typer, såsom ponnyer, kallblod och islandshästar har större risk att drabbas av övervikt, men det varierar från individ till individ. 

Vissa raser, som till exempel shetlandsponnyn, är predisponerade för övervikt och dess följdsjukdomar.
 

Risker med övervikt hos häst

Övervikt hos hästar kan leda till en mängd problem. Den allvarligaste risken med övervikt är fång. Fång kan orsakas av hormonella förändringar. Övervikt innebär ett överskott av fett, och fett är en hormonproducerande vävnad. Kraftig övervikt hos en individ kan orsaka insulindysreglering vilket i sin tur orsakar endokrinologisk fång. Fång kan också uppstå vid störningar i tarmfloran efter att hästen ätit stora mängder gräs. Fång är en allvarlig hästsjukdom som kräver veterinärbehandling. Symptomen kan variera från att hästen verkar ömfotad vid vändningar till att den får så ont att den måste avlivas. En häst som haft fång har ökad risk att drabbas av sjukdomen igen. Därför är viktigt att förebygga fång så långt det går.

Förutom fång och metaboliskt syndrom blir en överviktig häst otymplig, vilket påverkar ridningen negativt och dessutom ökar risken för felbelastning och ortopediska skador. En annan risk med övervikt är att om hästen blir sjuk, eller går ner i vikt för fort, kan kroppen hamna i metaboliskt obalans vid nedbrytning av fettet, s.k. hyperlipemi. Hyperlipemi är ett livshotande tillstånd som gör att prognosen vid andra sjukdomar, såsom kolik, blir avsevärt sämre för en överviktig häst jämfört med en normalviktig.

Hur minskar jag risken för övervikt hos min häst i sommar?

För att minska risken för övervikt är det viktigt att hålla koll på hull även under sommaren och anpassa bete och motion. Avelsston, unghästar och många smärta ridhästar klarar sig ofta utmärkt även på relativt kraftiga beten. För hästar och ponnyer med en tendens till övervikt gäller det att hitta ett lämpligt bete och vidta åtgärder innan hästen blivit fet. Ett magert naturbete fungerar ofta bättre än åkermark, men det är inte alla förunnat att ha tillgång till det. Man kan även begränsa hagens storlek och öka tillgången på gräs successivt genom att flytta staketet. Att hålla hästarna inne delar av dygnet har begränsad effekt eftersom hästarna äter desto mer när de väl får gå ut igen.

Hästar är flockdjur och det är bra om det finns hästar med liknande behov i besättningen. Att ha två hästar där den ena är lättfödd och den andra svår att hålla i hull är komplicerat, och kanske behöver man då överväga andra alternativ.

Regelbunden motion är särskilt viktig om hästen tenderar att bli överviktig. För ponnyer av de drabbade raserna är det sällan succé att bryta rutiner och ge fri tillgång till bete. Genom att variera ridningen och göra långa uteritter med lite tempo kan ge effekt. Det ger också ponnyn paus från mer intensiv träning på bana eller ridhus. Om du själv har svårt att hitta tiden för din häst under sommaren kan det vara värt att låna ut den. Att få rida långa, kravlösa turer i naturen på sommaren är ofta populärt.


En häst som lätt tar sig i vikt mår bra av att motioneras regelbundet även under sommarbetet.

Om hästen redan är överviktig eller har symptom på fång är det bäst att kontakta veterinär så snart som möjligt för bedömning och eventuell hjälp med att få ner hästen i vikt. En häst som är resistent mot insulin och känslig för fång kan tyvärr ofta inte gå på bete alls utan måste hållas i grushage och motioneras regelbundet.


Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen