Övre luftvägsinfektioner

Förkylning eller övre luftvägsinfektioner är relativt vanligt förkommande hos hästar. Infektionerna är ofta virusorsakade men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av en bakterie. Oftast tillfrisknar hästen av sig själv efter någon vecka men i vissa fall kan understödjande behandling behövas.

Symtom

 • Feber
 • Hosta
 • Nedsatt aptit
 • Genomskinligt eller vitt näsflöde som efter några dagar kan bli gult
 • Förstorade lymfkörtlar mellan käkgrenarna
 • Svullna ben

En del virusförkylningar (exempelvis ekvint herpesvirus) kan även orsaka andra symtom så som abort och neurologiska tecken.

Ett av symtomen på infektion i de övre luftvägarna är genomskinligt, vitt eller gult sekret från näsborrarna.

När skall jag kontakta veterinär?

Kontakta veterinär om din häst har hög feber och har slutat att äta och dricka. Då behöver en veterinär undersöka hästen och eventuellt skriva ut febernedsättande medicin som gör att hästen mår bättre.

Kontakta även veterinär om din hästs symtom inte går över på några veckor.

Vad orsakar förkylning hos hästar?

Förkylning är ofta orsakat av virus men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av en bakterie.

Vanliga virus vid förkylningssymtom är:

 • Hästinfluensa
 • Herpesvirus
 • Adenovirus
 • Arteritvirus

Sekundära bakteriella infektioner är vanliga efter en virusinfektion eftersom viruset bryter ner luftvägarnas skyddsmekanismer och gör det lättare för bakterier att få fäste. Kvarkabakterier (Streptococcus equi subsp. equi) kan dock kolonisera luftvägarna utan föregående virusinfektion.

Utredning

Långvariga förkylningssymtom som inte går över på ett par veckor kan behövas utredas vidare med exempelvis blodprover och endoskopering (kameraundersökning) av de övre luftvägarna.

Ibland tas även prover från de övre luftvägarna. För vissa virusinfektioner (exempelvis influensavirus), krävs att provet tas från näsborrarna tidigt i förloppet, helst inom 24 till 72 timmar, efter de första kliniska symtom.

Kontakta veterinär om din häst har hög feber och inte vill äta eller dricka.

Behandling

De flesta förkylningar förlöper okomplicerat och den enda behandling som behövs är vila och i vissa fall febernedsättande medicin.

Kontrollera temperatur och symtom dagligen för att följa sjukdomsförloppet. En längre period med förhöjd kroppstemperatur kan tyda på en sekundär bakteriell infektion. I dessa fall bör en veterinär undersöka hästen och bedöma om ytterligare behandling behöver sättas in.

Det är viktigt att hästen får möjlighet att återhämta sig. Risken för komplikationer (så som lunginflammation och muskelsjukdom) gör att hästar i okomplicerade fall bör vila cirka en månad efter att symtomen försvunnit. Detta följs av gradvis ökad träning.

Isolering

 • Isolera sjuka hästar direkt. En utebox eller hage en bit från de friska hästarna fungerar bra.
 • Stallet bör isoleras minst tio dygn efter att någon häst haft feber vid temperaturtagning. Observera att de olika sporterna har egna smittskyddsbestämmelser, läs mer här:

Smittskyddsregler, Svensk Travsport

Smittinformation, Svenska Ridsportförbundet

 • För journal på alla hästar i stallet med temperaturtagning en till två gånger per dygn för att följa sjukdomsutvecklingen.
 • Minska ”spring i stallarna” och ha separat klädsel och handskar vid skötsel av de smittade hästarna.
 • Var noggrann med handhygien- tvätta händerna med tvål och vatten samt använd handdesinfektion.

När alla hästar i stallet blivit friska är det viktigt att stallet rengörs och desinficeras. Beroende på smittämne kan smittan finnas kvar olika länge i miljön. Känsligheten för desinfektion varierar också, så kontakta veterinär för att få utformat en saneringsplan.

Hur undviker jag att min häst drabbas av förkylning?

Det finns inget sätt som man helt kan undvika att en häst får en förkylning men det finns några saker man kan göra för att minska risken:

 • Se till att hästen är vaccinerad mot hästinfluensa.
 • Isolera nyinkomna hästar till stallet i minst tre veckor. Under denna tid hinner de flesta infektionssjukdomar bryta ut och åtgärder kan vidtas.
 • Håll unghästar och tävlingshästar separerade från äldre hästar.
 • Isolera insjuknade hästar direkt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen