Det finns många orsaker till hosta hos häst

Hosta är ett vanligt sjukdomssymtom på häst som kan ha många olika bakomliggande orsaker. Här beskriver vi hur hosta uppstår och vad det kan bero på när vuxna hästar hostar.

Hur uppstår hosta hos häst?

Hosta är en normal och viktig försvarsmekanism som bidrar till att rensa luftvägarna från slem, partiklar och annat ovälkommet material. Hosta utlöses när receptorer i luftvägarna retas och initierar en hostreflex. Musklerna i bröstkorgen och mellangärdet dras ihop kraftigt och hästen hostar upp det som irriterar luftvägarna.

Orsaker och symtom vid olika typer av hosta

Den vanligaste orsaken till hosta hos häst är övre luftvägsinfektioner. Virus eller bakterier orsakar då förkylningsliknande symtom och hästarna har oftast också feber, näsflöde och svullna lymfknutor. Eftersom dessa sjukdomar är smittsamma drabbas vanligen flera hästar i stallet. Hosta efter en virusinfektion är ofta torr och skrällande och utlöses från övre luftvägarna.

Lunginflammation är ovanligt på vuxna hästar, men det förekommer. Transportsjuka är en bakteriell lunginflammation där främst brösthinnan blir infekterad. Det drabbar i enstaka fall hästar efter just långa resor. Dessa hästar kan ha en djup, produktiv hosta och har ofta väldigt ont i bröstkorgen.  De blir allmänpåverkade och får feber, och ibland kan de vara ovilliga att gå framåt på grund av smärtan i brösthålan.

Något som är mycket vanligare är ekvin astma - inflammation av olika grad i övre och nedre luftvägarna som inte är direkt relaterad till en pågående infektion med virus eller bakterier. I dessa fall har slemhinnan i luftvägarna retats av tidigare infektion, damm och partiklar i omgivningen, eller på grund av allergi. Slemhinnorna blir överkänsliga och inflammationen kvarstår då trots att den eventuellt utlösande infektionen är borta. Unghästar drabbas ofta av faryngit (= inflammation i svalget) och kan få förtjockad irriterad slemhinna i hela svalget. De kan även få kvarstående inflammation i bronkerna med slembildning, hosta och nedsatt prestation som följd. Dessa hästar är oftast pigga och feberfria, men blir andfådda och hostar vid arbete, och orkar inte lika mycket som tidigare i träningen.

Vid låggradig astma verkar hästen frisk i vila, men vid intensivt arbete noteras hosta och nedsatt prestationsförmåga.

Vid kraftig astma är symtomen tydliga. Dessa hästar reagerar på damm, mögel och sporer i omgivningen. Oftast ses symtomen de perioder hästen är installad, och kan helt försvinna under betessäsongen. Drabbade hästar hostar initialt i samband med utfodring eller sopning av stallet och vid ridning. Hästen presterar inte normalt i arbete och om tillståndet förvärras kan hästen även hosta och få ansträngd andning i vila. Hästar som står med obehandlad astma utvecklar en kvickdragsfåra på buken då bukmusklerna får jobba så hårt för att trycka ut luften ur lungorna.

Vissa hästar är extra känsliga för damm och andra partiklar och reagerar med hosta i samband med installningen.

Hästar som får främmande material i luftvägarna hostar också. Vid foderstrupsförstoppning kommer ofta fodermateriall ner i övre delen av luftröret och orsakar våldsam hosta. I sällsynta fall förekommer andra främmande kroppar som grässtrån eller morotsbitar som fastnat i övre luftvägarna.

Mer ovanliga orsaker till hosta hos vuxna hästar är förträngningar och neurologiska skador i svalget och struphuvudet. Väldigt höggradig struppipning eller infektion i arybrosken är exempel på detta. Dessa hästar har ofta även ett missljud från övre luftvägarna i vila eller arbete, och om förträngningen är omfattande kan de ha problem att få luft.

Hjärtsvikt är mycket ovanligt på häst, men kan orsaka lungödem med en djup fuktig hosta. Små ponnyer kan ibland drabbas av trakealkollaps. Det är svaghet i luftröret som gör att det plattas till och kan ge ordentlig hosta. Det finns naturligtvis fler, mer ovanliga orsaker till hosta på häst.

När ska jag söka vård hos veterinär för att min häst hostar?

Om din häst hostar vid enstaka tillfälle i samband med igångsättning kan du lugnt avvakta, men om hostan är mer uttalad eller och hästen har påverkat allmäntillstånd och feber rekommenderar vi att du kontaktar veterinär för rådfrågning.

Så här går det till hos veterinären

Veterinären gör en allmänklinisk undersökning och lyssnar noga på hästens lungor med stetoskop. Om hästen har tecken på akut infektion tas ofta prov för virus och bakterier från hästens näsflöde. Ett blodprov för infektionsbild hjälper till att bedöma allvarlighetsgraden av infektionen.

Misstänker veterinären lunginflammation är ultraljud och röntgen av lungorna lämpliga vidare diagnostiska test. Ett prov för bakteriologisk odling bör också tas från nedre luftvägarna för att guida rätt antibiotika.

Vid astma är endoskopi och provtagning av slemmet i luftröret eller lungorna (lungsköljning) ofta de bästa diagnostiska metoderna.

Likaså är endoskopi lämpligt vid misstanke om förträngning i övre luftvägarna eller främmande kropp. Vid låggradiga förändringar i övre luftvägarnas funktion är dynamisk endoskopi (= overground endoscopy) ett mycket bra test. Då fästs endoskopet vid hästens huvudlag och veterinären kan titta på svalget och struphuvudets funktion när hästen arbetar.

Behandling

Många virusinfektion läker utan behandling, men om de är väldigt påverkade kan febernedsättande medel hjälpa. Även bakteriella infektioner kan många gånger läka utan specifik behandling men vid allvarligare tillstånd krävs allmän antibiotika. Inflammatoriska tillstånd utan pågående infektion behandlas oftast med miljöåtgärder och antiinflammatorisk medicin. Förträngningar i övre luftvägarna kan kräva kirurgiska åtgärder.

Vad kan jag göra själv för att hjälpa min häst som hostar?

Läs mer om hur du kan förhindra att få in en smitta i vår artikel smitta i stallet. Om hästen ändå drabbas av en infektion är det viktigt att den får vila tillräckligt efter genomgången infektion för att undvika komplikationer. För en häst som är känslig för damm och partiklar kan utevistelse dygnet runt hjälpa, liksom en anpassad stallmiljö med så god ventilation som möjligt.

Det är viktigt att vila hästarna tillräckligt efter en genomgången övre luftvägsinfektion annars kan de drabbas av komplikationer.  Mycket frisk luft och fri motion i hage är bra. Veterinären ger rekommendationer om hur lång konvalescens som är lämplig baserat på den genomgångna infektionens allvarlighetsgrad.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen