Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Kraftfoderförätning

Kraftfoderförätning är, precis som namnet säger, att hästen eller ponnyn ätit för mycket kraftfoder. Hur stor mängd kraftfoder som är farligt för hästar beror på vad hästen är van vid och vilken typ av kraftfoder det handlar om. Vid misstanke om kraftfoderförätning rekommenderar vi att veterinär kontaktas omgående så att behandling kan sättas in innan hästen utvecklar symtom. 

KraftfoderförätningEn häst som vanligtvis inte får så mycket kraftfoder kan drabbas av kraftfoderförätning även vid en mängd kraftfoder som en annan häst i stallet får varje dag. 

Orsak till kraftfoderförätning

Kraftfoderförätning är just att hästen ätit för mycket kraftfoder vid ett tillfälle. Det vanligaste är att hästar kommit lös i stallet och oavsiktligt kommit åt större mängder kraftfoder. Hur stor mängd kraftfoder som är farligt för hästar beror dels på hur mycket kraftfoder hästen är van vid, dels på hur stärkelserikt kraftfodret i fråga är. Generellt kan sägas att om hästen ätit mer än dubbel normal ranson av ett kolhydratrikt kraftfoder bör veterinär kontaktas. 

Normalt sett absorberas lättsmälta kolhydrater i tunntarmen. Vid överkonsumtion av lättsmälta kolhydrater överskrids tunntarmens absorberande förmåga och de lättlösliga kolhydraterna når grovtarmen. Där fermenteras de av mjölksyrabildande bakterier vilket bidrar till ökad gasbildning och mjölksyraproduktion. PH i tarmen sjunker vilket gynnar ytterligare tillväxt av mjölksyraproducerande bakterier och missgynnar andra bakterier. Detta påverkar balansen mellan bakterierna i tarmen och kan leda till allvarlig tarmflorestörning. Gramnegativa bakterier dör i mängder vilket leder till frisättning av bakteriella produkter, så kallade endotoxiner.  

Organsiska syror som mjölksyra är dåligt absorberbara i grovtarmen vilket bidrar till att hästen utvecklar diarré. Kraftig sänkning i pH är direkt toxisk till tarmslemhinnan och orsakar ulceration och inflammation. Det bidrar ytterligare till absorption av endotoxiner och sura produkter, vilket leder till systemisk inflammation och i värsta fall blodförgiftning. 

Hästens förmåga att hantera stärkelse beror till viss del på tillvänjning. Således kan en häst som är ovan vid stärkelse drabbas av allvarlig tarmstörning vid mängder som en annan häst äter dagligen.

KraftfoderförätningVeterinären gör ofta en rektalundersökning som en del av undersökningen när en häst ätit för mycket kraftfoder. 

Symtom på kraftfoderförätning

En häst som förätit sig på kraftfoder har initialt inga symtom, men efter några timmar blir hästen dämpad, tappar aptiten och utvecklar kolik eller diarré. Kraftfoderförätning innebär också stor risk för fång, och då av typen septisk fång.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Kraftfoderförätning är allvarligt! Både kolik, diarré och septisk fång är livshotande tillstånd. Om ni misstänker att er häst ätit för stora mängder kraftfoder rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär omgående för rådfrågning. Är det osäkert hur mycket hästen ätit är det bättre att sätta in behandling i förebyggande syfte än att vänta tills symtomen visat sig. 

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker hästen och försöker bilda sig en uppfattning om hur mycket kraftfoder hästen kan ha fått i sig och av vilken typ.

Behandling

Behandlingen av kraftfoderförätning består i att försöka hindra förloppet så gott det går. Med nässvalgsond försöker veterinären skölja ur magsäcken och få upp så mycket kraftfoder som möjligt. Därefter deponeras mineralolja, medicinsk kol eller annat ämne som minskar upptaget av toxiska produkter i tarmen och påskyndar passagen. Många gånger får hästen också anti-inflammatorisk medicin, tarmflorestabiliserande preparat och i vissa fall dropp också. 

Veterinären försöker skölja upp så mycket kraftfoder som möjligt och därefter deponera medel som snabbar på passagen och hindrar upptag. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av kraftfoderförätning?

Se till att alltid förvara kraftfoder så att hästar som kommer lösa inte kan komma åt det. Ha aldrig kraftfoder stående i tunnor med lösa lock eller liknande i ett hörn i stallet! Var också noga med att alla som fodrar hästarna i stallet är införstådda med de olika hästarnas foderstater och förstår vikten av att ge rätt foder till alla hästar. 

Ibland behövs också dropp och antiiflammatoriska mediciner i behandlingen av kraftfoderförätning. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen