Gaskolik

Kolik är en av de vanligaste orsakerna till att hästar behöver veterinärvård. Kolik är inte en specifik sjukdom utan innebär att hästen visar tecken på att ha ont i magen. En bakomliggande orsak till koliksymtom är gaskolik.

Orsaker till gaskolik

Hästar är grovtarmsjäsare, vilket innebär att i den huvudsakliga matsmältningen sker i grovtarmen och bearbetningen sköts till stor del av mikroorganismer. Ett gram träck innehåller miljarder bakterier. Mikroorganismerna hjälper till att omvandla cellulosahaltiga växtfibrer till näring och energi som hästen kan utnyttja.

Många orsaker till kolik handlar om störningar i tarmfloran och jäsningsprocessen med onormal ansamling av gas som följd. Gas bildas hela tiden av bakterierna som en biprodukt vid nedbrytningen av fodret och transporteras bort med den normala tarmmotoriken. Det är en känslig balans som är beroende av att gasproduktionen är normal att transportmekanismerna fungerar. Allt som gör att gasproduktionen ökar eller att gasen inte transporteras bort i lagom takt innebär risk för kolik.

Bakterieflorans sammansättning påverkas av olika typer av foder och likaså tendensen till gasbildning. Ökad gasproduktion kan ses vid plötsligt foderbyte, speciellt om hästen får ökad tillgång till lättsmält, kolhydratrikt foder som t.ex. spannmål, snabbväxande gräs eller foder av dålig hygienisk kvalitet. Nedsatt tarmmotorik förekommer i samband med parasitskador, för lite motion, inflammation i tarmen eller bukhålan, vissa mediciner eller gifter från växter.


Plötslig tillgång på större mängder äpplen eller annat foder som hästen inte är van vid kan orsaka störningar i tarmfloran med onormal gasbildning som följd.

Symtom på gaskolik

Gaskolik ger alltifrån mycket lindriga koliksymtom till kraftigt kolik som kan förväxlas med grovtarmsomvridning (tarmvred). Ibland noteras att buken är utspänd och hästen kan släppa ifrån sig mycket gas. Läs mer om symtom på kolik här.


Om hästen är orolig och skrapar med framhovarna, reser och lägger sig, och vill rulla kan det var symtom på kolik.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen bara visar lindriga symtom på kolik kan du avvakta lite med att kontakta veterinär och se hur symtomen utvecklar sig. Tag ut all mat ur boxen och mocka rent och notera hur mycket hästen ätit samt mängd och konsistens av träcken som fanns i boxen. Undersök därefter hästen. Notera symtom och intensitet. Mät rektal temperatur (normalt 37-38 °C), lyssna efter bukljud i flankerna, se efter om bukomfånget verkar ökat. Om hästens koliksymtom är milda kan du prova att motionera lätt genom att leda i grimskaft eller longera 10-20 minuter och notera gas- och träckavgång. Gör därefter en ny bedömning av hästens status. Testa med en liten tuss hö om den har fått tillbaka aptiten, men ge inte fri tillgång på foder. Om hästen verkar må bättre kan du låta den vara i boxen, men ge inte mer foder och släpp inte observationen. Om hästen fortfarande verkar helt normal efter ett par timmar och har normal träck ger man den halv normal grovfodergiva och återgår följande dag till normal foderstat.

Om hästen däremot har kraftigare symtom på kolik, eller om symtomen inte släpper efter ovanstående åtgärder, rekommenderar vi att du kontaktar veterinär för rådfrågning. Tänk på att en häst som har måttlig till kraftig kolik inte kan kontrollera sitt beteende och kan vara direkt farliga att hantera. Därför bör du kontakt minst en annan person innan du går in och undersöker hästen. I de fall hästen kastar sig handlöst är det tveksamt om det hjälper att leda eller longera utan det är säkrast för alla att låta hästen vara ifred tills dess att veterinären anländer och kan ge lugnande och smärtstillande preparat.

Vad gör veterinären om hästen har drabbats av gaskolik?

Veterinären gör oftast en allmän klinisk undersökning, lyssnar på hästens bukljud, gör en rektalundersökning (känner på bukhålans organ via ändtarmen) och stoppar ner en sond i magsäcken för att kontrollera att vätska inte ansamlats där. Vid gaskolik kan hästens buk vara utspänd och veterinären kan känna gasansamlingen vid rektalundersökningen och höra gasljud med stetoskopet i hästens flanker. Det kan dock vara svårt att avgöra om det enbart är ansamling av gas, eller om grovtarmen dessutom ligger i felläge eller är omvriden (tarmvred).


Veterinären gör en rektalundersökning för att försöka fastställa orsaken till hästens koliksymtom.

Behandling 

Behandlingen består av lätt motion, kramplösande medicin och sondning med vatten, elektrolyter och paraffinolja för att minska gasproduktionen och påskynda tömningen av grovtarmen. I de allra flesta fall släpper koliksymtomen relativt snabbt när det handlar om gaskolik och hästen mår snart märkbart bättre och det hörs tydligt när gasen passerar ut. Andra gånger krävs upprepade behandlingar innan gaskoliken helt släppt, men de allra flesta gånger löser sig gaskolik med medicinsk behandling. I enstaka fall är gasansamlingen omfattande och hästen har så pass kraftig kolik att mer allvarliga, livshotande tillstånd som tarmvred eller tarminfarkt inte kan uteslutas och då rekommenderas i vissa fall bukoperation för att fastställa diagnos och åtgärda det som behövs i tid.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av gaskolik?

För att minska risken för gaskolik gäller det att vara försiktig i samband med foderbyten och alltid göra övergångar så succesivt som möjligt genom att blanda nytt och gammalt foder.  Regelbundna rutiner för utfodring, skötsel och motion samt noggrannhet när det gäller parasitkontroll, foderkvalitet och vattentillgång är alla viktiga faktorer för att minska risken för kolik hos häst.


Ett rätt anpassat grovfoder av bra kvalitet är grunden för en bra utfodring av hästen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen