EHV-virus: Hästhosta och abortvirus

EHV-virus är en smittsam sjukdom som finns i olika former. EHV – 1 är det som vanligen kallas abortvirus och EHV – 4 det som i vanligt tal kallas hästhosta.

EHV-1 abortvirus på häst

Symtomen är hosta, abort hos dräktiga ston och neurologiska problem.
Abort sker vanligen i sjunde till åttonde dräktighetsmånaden men stoet kan ha blivit smittat mycket tidigare i dräktigheten. Ett sto som kastat sitt föl på grund av abortvirus kan vara smittförande till och med första brunsten och bör hållas isolerat. Det är efterbörd, fosterhinnor och fostervätskor som är infekterade och dessa ska hanteras som smittförande. Även fostret är infekterat. Ett foster som blivit smittat kan födas levande men ofta föds fölet svagt och dödligheten är stor

Aborten sker vanligen tre veckor till fyra månader efter smittotillfället. Abortvirus kan överleva längre än 30 dagar i gynnsam miljö.

Vaccination

Ston bör vaccineras i femte, sjunde och nionde dräktighetsmånaden.

EHV-4 hästhosta

Hästhosta är ett relativt vanligt virus som drabbar framförallt yngre hästar. De flesta vuxna hästar har kommit i kontakt med viruset någon gång och är immuna.

Symtomen är feber, rinnande ögon, snuva och hosta. Febern släpper oftast inom en vecka men hosta och snuva kan finnas kvar upp till tre veckor

Inkubationstiden är 4 – 5 dagar.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om din häst blir sjuk i EHV-virus eller någon annan sjukdom.

 

Dräktiga ston som drabbas av abortvirus kastar vanligen sitt föl i 7 – 8 månaden.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen