Neurologi

Neurologiska sjukdomar innefattar sjukdomar i hjärna, ryggmärg och centrala nervsystemet.

Om ditt djur visar symtom på kramper och anfall, förlamning eller akut smärta från ryggen kan det vara tecken på neurologisk sjukdom. Veterinären gör en noga undersökning och kontrollerar ditt djurs reflexer. Viktigt är även din berättelse över vilka symtom ditt djur uppvisar.

För diagnos krävs oftast fler och mer avancerade bilddiagnostiska undersökningar, tester och provtagningar. För dessa undersökningar kommer ditt djur att få lugnande preparat, det vill säga vara sederad eller sövas.

  • Datortomografi (skiktröntgen) och magnetkameraundersökning – kan påvisa sjukdomar i skelettet samt hjärnan där inte vanlig slätröntgen ger tillräcklig information.
  • Ryggmärgsprov (CSF) – Här analyseras den vätska som finns runt ryggmärg och hjärnan. En inflammation i dessa organ visas sällan i ett vanligt blodprov och då är ett CSF värdefullt för diagnostiken.
  • EEG – Elektroencefalografi, ger information om den elektriska aktiviteten i hjärnan och kan vara värdefullt för att utesluta eller verifiera diagnosen epilepsi.
  • EMG – Elektromyelografi visar hur musklerna svarar på nervimpulser och kan ge information om vissa muskelsjukdomar.
  • BAER – Brainstem Auditory Evoked Response är ett hörseltest för att fastställa eller utesluta dövhet.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas