Hörseltest

BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) är ett hörseltest för djur.

Så här går ett hörseltest till

Testet utförs genom att individen får lugnande läkemedel varefter veterinären sätter hörselproppar i vardera örat och tre små elektroder under huden. En elektrod sätts framför det öra som testas, en uppe på huvudet och den tredje mellan ögonen. Små klickljud skickas in via hörselproppen i det öra som testas. För varje sådant stimulus mäts hjärnvågorna.

Ett BAER-test av hörande hund bildar 4-6 karakteristiska vågformer. Hos en dövt djur blir det i stället en helt flat linje.

Vissa raser har en medfödd dövhet. Med hjälp av denna undersökning kan fastställa om så är fallet.

Hörseltest hund.

Här utförs BAER-test på hund.

Kliniker som erbjuder denna tjänst