EMG

Elektromyelografi, EMG

Elektromyelografi är ett sätt att fastställa om djuret lider av en muskel- eller nervskada. Man mäter nervledningshastigheter och kan på så sätt göra sig en bedömning hur nerven fungerar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas