Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

EMG

Elektromyelografi, EMG

Elektromyelografi är ett sätt att fastställa om djuret lider av en muskel- eller nervskada. Man mäter nervledningshastigheter och kan på så sätt göra sig en bedömning hur nerven fungerar.

Kliniker som erbjuder denna tjänst