EMG

Elektromyelografi, EMG

Elektromyelografi är ett sätt att fastställa om djuret lider av en muskel- eller nervskada. Man mäter nervledningshastigheter och kan på så sätt göra sig en bedömning hur nerven fungerar.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst