EEG

Elektroencefalografi

Elektroencefalografi är en typ av elektrodiagnostik som kan användas för utredning av vissa epilepsipatienter. Man mäter spontan elektrisk aktivitet i vissa delar av hjärnan och kan notera om det finns ett avvikande mönster. Hunden eller katten måste få lugnande för att undersökningen ska kunna genomföras, vilket innebär att det finns en viss påverkan på djuret och det resultat som erhålls.