Titlar inom djurvård

Titlar inom djurvård

Diplomate

Veterinären har genomgått en omfattande europeisk eller amerikansk specialistutbildning och examinerats med godkänt resultat inom ett visst ämnesområde (se till exempel www.ebvs.org). Utbildningen är ämnesinriktad och håller en högre nivå än svenska steg 2.

Under utbildningstiden kallas veterinären för en resident (gör ett residency) på väg till att bli diplomerad (Diplomate). Diplomateutbildningarna kan du också läsa mera om på ECVO och ACVO, men i korthet är det en utbildning som tar minimum 3-4 ÅR då man jobbar under heltid under handledning av en diplomate och som avslutas med flera mycket krävande skriftliga och ev. kirurgiska examina som man skall klara för att få diplomattiteln. Diplomater är utöver medicinsk och kirurgisk utbildning också ibland utbildad och examinerad i att göra specialbehandlingar, (som tex ögonlysningar för ärftliga sjukdomar inom området oftalmologi).

 

Steg 1, 2 -specialisterna

Steg 2

Specialistkompetens i specifika ämnesområden hos hund och katt innebär en vidareutbildning inom specifika ämnesområden hos hund och katt och är en vidareutbildning för veterinärer som innehar Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt.

Utbildningen och titeln finns inom följande områden:

  • Specialistkompetens i bilddiagnostik hos hund och katt (röntgen, ultraljud mm)
  • Specialistkompetens i dermatologi hos hund och katt (hudsjukdomar)
  • Specialistkompetens i kirurgi hos hund och katt (kirurgi och ortopedi)
  • Specialistkompetens i oftalmologi hos hund och katt (ögonsjukdomar)
  • Specialistkompetens i odontologi hos hund och katt (tandsjukdomar)
  • Specialistkompetens i reproduktionssjukdomar hos hund och katt (sjukdomar i fortplantningsorganen)
  • Specialistkompetens i internmedicin hos hund och katt (invärtesmedicin)
  • Specialistkompetens i kardiologi hos hund och katt (hjärtsjukdomar)

Veterinären har erhållit titeln efter ansökan till Jordbruksverket och har i de flesta fall genomgått SVS utbildningsprogram till Specialist inom sitt område. Veterinären kan också ha erhållit sin titel ”de facto”, enligt övergångsbestämmelserna när programmen var nya (2007) eller ha ansökt om titeln efter en utländsk utbildning på minst samma nivå. Man säger att veterinären ”får tillkännage Specialistkompetens i…” Utbildningsnivån kallas ofta ”Steg 2”.