Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.
Information till leverantörer

Information till leverantörer

Allmänt om fakturering till Evidensia

Det finns många bolag inom Evidensia, därför är det viktigt att din faktura är utställd på rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Vår koncern består av flera olika bolag. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Evidensia. De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt leverantörsreskontrasystem.

•    Information som måste finnas på fakturan

•    Fakturan måste vara ställd till rätt juridiskt bolag.

•    Fakturan måste innehålla en referens till kostnadsställe/klinik samt kontaktperson eller ansvarig för beställningen.

•    Fakturan måste innehålla en utförlig beskrivning kring vad för slags arbete som utförts.

•    Skicka oss originalfakturor, inte fakturakopior.

•    Skicka med eventuella bilagor och specifikationer.

•    Vid kreditering ska hänvisning till debetfakturan alltid framgå.

•    Det ska framgå att F-skattsedel finns.

•    Momsregistreringsnummer ska framgå.

•    Vänligen uppmärksamma betalningsvillkor i samband med beställarens information.


Fakturaadresser

I första hand ser vi att fakturorna kommer in till Evidensia via e-post i PDF-format, till respektive fakturamailadress beroende på bolag fakturan tillhör. 

Det är viktigt att du stämmer av rätt faktureringsuppgifter med beställaren innan fakturan skickas. Fakturan ska vara utställd till rätt bolag inom Evidensia, innehålla referens till kostnadsställe och beställare samt skickas via e-post till korrekt mailadress (alternativt till Box 27037, 102 51 Stockholm).

Notera följande:

•    Fakturor tillhörandes kliniker och djursjukhus ska ej ställas ut till Evidensia Djursjukvård. Stäm av korrekt faktureringsuppgifter med beställare.

•    Mailfakturor ska skickas som PDF-filer. En PDF-fil får endast innehålla en faktura. Ett e-postmeddelande kan innehålla flera PDF-fakturafiler.

•    Fakturor utställda till Evidensia-klinik som bolagsnamn godkänns ej. 


Kontakt

Eventuella frågor och betalningspåminnelser skickas till vår leverantörsreskontraavdelning i UK: AccountsPayable.SE@ivcevidensia.com eller till Box 27037, 102 51 Stockholm.

Förnamn och efternamn
Max 20 Mb

File size

Attached files exceeds limit, please remove a file and try again