Träna hästens kondition

Hästar har naturligt bra kondition men behöver motionera för att bibehålla den. För hästar som förväntas prestera på hög nivå är konditionsträning en del av det uppbyggande arbetet, men motion och konditionsträning är också viktigt för vanliga hobbyhästar.  

Träna hästens konditionAlla hästar mår bra av motion och genom att rida ut kan hästens kondition tränas upp samtidigt som underlaget varieras. 

Vad är kondition?

När vi pratar om kondition menar vi hästens förmåga att utföra ett långvarigt arbete. Bra kondition är beroende av hjärtats kapacitet och kroppens syreupptagningsförmåga. Det handlar helt enkelt om hästens ”flås” eller ork. 
För att en häst ska klara det förväntade arbetet behöver den förutom att träna sin kondition även träna muskelstyrka, teknik, balans och koordination. Skelett, leder, senor och stödjevävnad behöver också tränas och stärkas. 

Varför är bra kondition viktigt för hästar?

För hästar som tränas och tävlar på högre nivå är det självklart att de behöver bra kondition för att kunna prestera på topp. Konditionsträning ingår som en komponent i deras träningsprogram som varierar beroende på tävlingsgren. 
Men även vanliga hobbyhästar behöver träna sin kondition. Hos människan är dålig kondition och för lite motion kopplat till en lång rad vällevnadssjukdomar. Hos hästar ser vi inte riktigt samma panorama av sjukdomar, men även hästar som är överviktiga och har dålig kondition löper ökad risk för olika sjukdomar. 

En häst som motioneras håller lättare hullet. Övervikt ökar belastningen på leder och ligament och ökar därför risken för förslitningsskador och hälta. Risken för sjukdomar som insulinresistens och fång ökar också. Rörelse bidrar till ökad blodgenomströmning och håller också på så sätt vävnader och immunförsvar i gott skick. Vidare är god kondition viktigt eftersom risken att hästen snubblar och skadar sig ökar om den blir trött under arbetet. 
Ytterligare en positiv faktor med ökad motion är att hästen kan få mer grovfoder, vilket i sin tur bidrar till hästens välbefinnande och magtarmkanalens funktion och därmed minskar risken för stereotypier och kolik. En häst som motioneras ordentligt varje dag och får tillräckligt med grovfoder för att tillfredsställa behovet av fibrer, ättid och sysselsättning blir mer lätthanterlig, lugn och samarbetsvillig. 
 

Träna hästens konditionRegelbunden motion är speciellt viktig för hästar som hålls i box och små hagar. Dessa hästar behöver komma ut och röra på sig ordentligt. 

Hur tränar man kondition på hästen?

Att träna konditionen på hästen innebär egentligen bara att se till att hästen rör sig tillräckligt varje dag. Hur träningen läggs upp beror helt på vilken ålder och kondition hästen är i och vilken disciplin den ska användas till. För en hobbyhäst kan konditionsträningen ofta göras genom uteritt. För en helt otränad häst får man börja med promenader i skritt och successivt öka tempot och längden på rundorna, medan för mer vältränade hästar kan konditionen förbättras med galopp i intervaller. Belastningen, och därmed skaderisken, ökas vid snabbt tempo så för att komma upp i puls kan träning i uppförsbackar vara bra, vilket också tränar muskelstyrkan i bakbenen. 

Hur länge och hur ofta hästen ska ridas går inte att svara på generellt eftersom det beror på så många faktorer. Men många av våra hästar skulle må bra av betydligt mer motion än vad de får idag. Långa rundor på 1 - 2 timmar i naturen i skritt och trav flera dagar i veckan är bra motion och innebär väldigt liten risk för skador, och kan med fördel läggas in som variation till arbetspass på preparerad bana i stället för att låta hästen vila i hage och box.   

Hur lång tid tar det att träna upp konditionen?

Det är beroende på hur bra kondition man vill uppnå, men generellt gäller att kondition går att träna upp förhållandevis fort. På ett par månader kan konditionen förbättras avsevärt. Detta är positivt på många sätt, men det innebär också en stor risk om resten av hästens kropp inte hänger med. Att bygga upp styrka och stabilitet i skelett och stödjevävnader tar nämligen betydligt längre tid (år), så det gäller att vara försiktig och gå långsamt framåt, speciellt med unga hästar eller hästar som inte varit i träning förut. 

Hur länge sitter bra kondition kvar hos en häst?

Bra kondition är en färskvara som måste underhållas för att bestå, men några veckor utan träning klarar de flesta hästar bra utan att tappa speciellt mycket kondition. En häst som varit vältränad länge håller kvar konditionen bättre under en viloperiod jämfört med en häst som precis tränat upp sin kondition. 

Måste hästar konditionstränas?

Nej, det måste de inte. Om de har tillräckligt stort utrymme att röra sig naturligt i flock och får anpassat foder är det inte nödvändigt med organiserad motion för hästens välbefinnande. Men man kan inte förvänta sig att en häst som hålls så helt plötsligt ska klara ett ansträngande träningspass eller tävling heller. 
 

Kondition går relativt snabbt att träna upp, men för att skelett och stödjevävnader ska stärkas krävs betydligt längre tid (år) så det är viktigt att inte skynda hästens träning för mycket. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen