Tandproblem hos kanin och gnagare

Tandproblem hos kanin och gnagare är en av de vanligaste anledningarna till att de blir sjuka.

Hos dessa djurslag växer samtliga tänder hela livet. Djuren kan ibland slita sina sina tänder för lite eller i fel vinkel. Det kan till exempel bero på felaktig kost, felaktigt bett eller sjukdom som påverkar bettet. Då bildas vassa kanter och hakar på tänderna som skär in i kind eller tunga och orsakar djuret smärta. Då gör ont att tugga foder med lite motstånd. Därför djuret äta endast lättuggad mat varvid tänderna slits ännu mindre. En ond cirkel har satts igång. Snart kan djuret inte tugga alls.

Symptom på tandproblem hos kanin och gnagare

  • De klassiska tecknen på ett djur som börjar få problem med sina tänder är att djuret i inledningsskedet är piggt och alert, det vill gärna äta och springer fram till matskålen.
  • Dock börjar djuret sålla lite i maten och äter framför allt lättuggad mat.
  • Så småningom äter djuret mindre och mindre.
  • I senare skede blir djuret därför allmänpåverkat, kan börja dregla, börja bajsa allt mindre.  Slutligen blir djuret mycket svag.

Orsaker till tandproblem hos kanin och gnagare

Fel foder

Den absolut vanligaste anledningen till att gnagare får problem med sina tänder är att de äter alldeles för fiberfattig kost. Hö ska vara basen i all utfodring. Ofta så har djuret tillgång till hö, men det får dessutom en massa annan, godare, mat, såsom ”gnagarblandning”, pellets, hårt bröd och grönsaker.

I allt detta överflöd väljer djuren ofta att äta det goda i första hand, och då blir det ofta så att höet faktiskt bara utgör en liten del av det totala foderintaget. Många gånger tror djurägaren dessutom att grönsaker eller hårt bröd innehåller lika mycket nyttiga fibrer som hö – detta är helt fel! Gör det enkla experimentet att försök stöta de olika komponenterna i djurets mat i en mortel, och stöt sedan lite hö i morteln. Jämför hur mycket mer jobb som krävs för att sönderdela höet!

Bettfel

En annan anledning till tandproblem kan vara bettfel. Ett djur med över- eller underbett, dvs där framtänderna inte möts på normalt sätt, har ofta problem även med att kindtänderna inte möter varandra som de ska. I dessa fall hjälper det ofta inte hur mycket fibrer djuret än äter, tänderna kan ändå inte nötas på ett normalt sätt.

C -vitaminbrist hos marsvin

Slutligen så kan tandproblem även orsakas av t ex C-vitaminbrist hos marsvin, kalkbrist, inflammation i käkleden eller andra sjukdomar i munhålan eller käken som orsakar att djuret börjar tugga snett.

När söker jag hjälp?

När väl djuret har blivit sjukt och börjar få problem med att äta, så är det mycket viktigt att så snart som möjligt kontakta veterinär. En kanin eller gnagare som inte ätit på 24 timmar är ett akutfall! Din veterinär undersöker självfallet hela djuret men är vid klassiska symptom på tandfel mest intresserad av munhålan.

Tyvärr är det mycket svårt att på ett vaket djur undersöka munnen – munhålan är mycket trång och långsmal, varför man ofta bara kan se framtänder och de första kindtänderna. Uppvisar dessa tänder förändringar är diagnosen självklar, men även om de ser helt friska ut så måste djuret vanligen sövas för att tillåta en grundlig inspektion av munhålan. I samband med denna narkos åtgärdas då även samtliga tänder som uppvisar förändringar.

Vad gör veterinären?

Många gånger är det även nödvändigt att röntga djurets käkar. Detta gäller framför allt marsvin och chinchilla, eftersom problemet hos dessa djurslag inte yttrar sig som en förvuxen tandkrona, utan det är i stället tandens rötter som börjar växa sig för lång. Tandrötterna kan till och med växa rakt igenom underkäken! Självfallet orsakar problem med rötterna kraftig tandvärk, vilket förklarar att även ett djur med till synes normala tänder ändå i grund och botten lider av så kallat tandfel.

Som djurägare måste man vara helt på det klara med att en kanin eller gnagare som behandlats för sitt tandproblem inte är botad. Problemet kommer att kommer tillbaka, oavsett om man lyckas ändra kosten till det bättre. Frågan är bara när problemen återkommer. Vissa djur med lindriga fel kanske måste gå till ”tandläkaren” en gång om året. Andra hårt drabbade djur kan behöva hjälp varannan månad.

Bettfel

Ett specialfall utgörs av de djur som har ett medfött bettfel. Detta yttrar sig oftast ganska tydligt med att framtänderna inte möts på ett normalt sätt. Eftersom framtänderna växer snabbt om de inte nöts ner normalt, så kan detta leda till skador i läppar eller tandkött i den motstående käken. Felväxande framtänder måste ofta åtgärdas en gång per månad. De klipps då oftast ner, vilket inte är en helt idealisk åtgärd, eftersom klippningen lätt orsakar sprickbildning i tanden, och vassa kanter vid klippytan.

Bästa åtgärden är i stället att borra/slipa av tänderna men detta kräver självklart narkos. Många djurägare drar sig för att låta djuret sövas en gång per månad, både på grund av riskerna med narkos, och på grund av kostnaden.

En alternativ lösning kan vara att operera bort samtliga framtänder en gång för alla. Detta är en ganska stor operation med en jobbig konvalescens för djuret – det gör ont och det tar tid att lära sig äta med en ny teknik. För de djur som orkar med den jobbiga åtgärden leder ingreppet dock till en mycket bättre livskvalitet på sikt.

Tandproblem hos mindre gnagare

Mindre gnagare, som råttor, möss, hamster och gerbiler, har också tänder som växer hela livet. För deras del är det dock bara framtänderna som växer. De kan alltså drabbas av problem med bristande nötning om de har ett medfött bettfel, men eftersom det då bara drabbar framtänderna så är problemet ofta lättare att hantera.

Förebygg tandproblem hos kanin och gnagare

Tandproblem är som synes en stor anledning till besvär hos våra små sällskapsdjur. Bästa åtgärden är alltså att förebygga sjukdomen.

  • Se till att noga kontrollera bettet då du köper en liten unge, oavsett om det är en kanin, marsvin eller en chinchilla.
  • Se till att djuret från början äter bra mat, det vill säga fiberrik mat med mycket hö.
  • ar noga med att ge marsvinet C-vitamin i en form som det lätt tillgodogör sig, alltså inte via vattnet.

Genom att utfodra ditt djur rätt besparar du djuret massor av smärta och stress i framtiden!

Kaniner och gnagare ska ha fiberrik mat med mycket hö.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen