Problem med kaninens kindtänder

Det vanligaste tandproblemet hos vuxna kaniner är dåligt slitage av kindtänderna. Detta debuterar oftast när kaninen är två till tre år. Eftersom kaniner har mycket långsmala och trånga munhålor så syns inte deras kindtänder alls, ens om du försöker titta kaninen i munnen. Problem med kaninens kindtänder är alltså något som djurägaren inte själv kan upptäcka.

När söker jag hjälp?

Du bör kontakta veterinär om kaninen:

  • Tuggar på ett konstigt sätt.
  • Tvekar när den väl börjat äta.
  • Sållar vad den äter och undviker hö.
  • Börjar dregla och blir blöt på hakan och bringan
  • Börjar magra.
  • Slutar äta och bajsa. Om du märker att din kanin har slutat äta måste du genast kontakta veterinär.
  • En kanin som inte ätit på 24 timmar är ett akutfall.

Om din kanin har problem med kindtänderna måste det åtgärdas under narkos

Vad gör veterinären vid problem med kaninens kindtänder?

Tandbesvär hos kaninen är inget du som djurägare kan behandla själv. Ju tidigare du kontaktar veterinär efter att ha sett symtom som tyder på tandfel, desto större chans har din kanin att orka med narkos och behandling.

Om din kanin har problem med kindtänderna så måste det åtgärdas under narkos. Många gånger röntgar man käkarna först för att se svårighetsgraden. Sedan sövs kaninen och tänderna slipas ner. Denna operation botar inte kaninen. Kan du ändra kaninens kost så att den äter rikligt med hö så behöver problemet inte återkomma alltför ofta. Men en kanin som en gång har fått tandbesvär fortsätter oftast att tugga lite fel och behöver få hjälp av veterinär många gånger under sin livstid.

Eftervård

Efter åtgärden hos veterinären är det viktigt att kontrollera att kaninen kommer igång att äta igen. Den får smärtlindrande medel eftersom den kan ha lite ont efter tandslipningen. Vill kaninen inte äta själv måste du stödmata tills den kommit igång. På lång sikt är det också viktigt att försöka ändra kosten och få kaninen att äta mycket hö.

Problem med kaninens framtänder »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen