Problem med kaninens framtänder

Om en kaninunge föds med ett felaktigt bett, vanligen underbett, möts inte framtänderna och slits då inte på ett normalt sätt. Underkäkens framtänder kan växa sig groteskt långa. Överkäkens framtänder kan växa inåt i en cirkel och skada gommen. Problem med kaninens framtänder brukar visa sig redan vid 4–6 månaders ålder. Det brukar vara lätt att upptäcka för djurägaren.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

När du köper din kanin ska du vara noga med att kontrollera att den har ett korrekt bett. Framtänderna ska gå lite grann omlott, så att överkäkens framtänder ligger precis framför underkäkens framtänder. Sedan gäller det att du utfodrar din kanin korrekt.

Det är viktigt att utfodra sin kanin på rätt sätt för att undvika tandproblem.

När söker jag hjälp?

Du bör uppsöka veterinär om kaninen:

  • Tuggar på ett avvikande sätt.
  • Tvekar när den väl börjat äta.
  • Sållar vad den äter och undviker hö.
  • Börjar dregla och blir blöt på hakan och bringan
  • Börjar magra.
  • Slutar äta ochfår sparsam eller utebliven avföring. Om du märker att din kanin har slutat äta måste du genast kontakta veterinär.
  • En kanin som inte ätit på 24 timmar är alltid ett akutfall.

Vad gör veterinären vid problem med kaninens framtänder?

Tandbesvär hos kaninen är inget du som djurägare kan behandla själv. Ju tidigare du kontaktar veterinär efter att ha sett symtom som tyder på tandfel, desto större chans har din kanin att klara av narkos och behandling.

Om kaninen har ett felaktigt bett kan veterinären i akutskedet slipa ner de långa framtänderna. Man bör aldrig klippa av dem eftersom det lätt ger sprickbildningar i tand och tandrot, vilket kan leda till besvärliga infektioner. Tyvärr har en slipning kortvarig effekt eftersom tänderna växer 2–3 mm i veckan. Efter 4–6 veckor måste man slipa igen. Det pågår sedan hela kaninens liv. Man kan också operera bort kaninens framtänder. Det kan låta drastiskt, men kaninen kan efter återhämtning och inlärning av nytt ätbeteende klara sig utmärkt.

Eftervård

Efter åtgärden hos veterinären är det viktigt att kontrollera att kaninen kommer igång att äta igen. Den får smärtlindrande läkemedel eftersom den kan ha ont efter tandslipningen. Vill kaninen inte äta själv måste du stödmata tills den kommit igång. På lång sikt är det också mycket viktigt att försöka ändra kosten och få kaninen att äta hö som absolut hududsakliga foderkomponent.

Tandproblem hos kanin »

Problem med kaninens kindtänder »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen