C-vitaminbrist hos marsvin

C-vitaminbrist hos marsvin uppkommer ibland. Marsvin liksom människor kan inte tillverka sitt eget C-vitamin utan är beroende av att få det tillfört via kosten. På samma sätt som på människor uppstår sjukdomar vid brist på C-vitamin. Oftast drabbas unga individer eftersom de inte har något ”reservlager” att ta av.

Symtom på c-vitaminbrist hos marsvin

  • De första tecknen på C-vitaminbrist brukar vara att pälsen blir torr och matt samt att ögonen vätskar sig.
  • Vid allvarligare brist får djuret svullna och ömmande leder samt svårt att äta på grund av tandlossning (skörbjugg).
  • Risken för infektioner och andra sjukdomar ökar vid c-vitaminbrist.

Undersökning

Vid misstanke om c-vitaminbrist hos marsvin är det bäst att uppsöka en veterinär för undersökning. Om marsvinet dragit på sig infektioner eller tandbesvär kan annan behandling än bara C-vitamintillförsel behövas. Ibland vill man även röntga för att undersöka om det finns synliga förändringar på lederna.

Behandling

Det finns inga testmetoder för att diagnostisera C-vitaminbrist utan man sätter in behandling då misstanken finns. Oftast svarar djuren snabbt på tillförsel av C-vitamin och om sjukdomsförloppet inte hunnit gå för långt är prognosen god för ett fullständigt tillfrisknande. Risk för kroniska tandbesvär och ledförändringar finns om sjukdomen får fortgå för länge utan behandling.

Förebygg c-vitaminbrist hos marsvin

För att undvika C-vitaminbrist bör marsvin från sin första levnadsdag få C-vitamintillskott. Det bästa sättet att vara säker på att marsvinet verkligen får i sig vitaminet, är att ge det direkt i munnen. Dels finns det C-vitamintillskott att köpa i zoo-affärer men oftast är det bättre med askorbinsyra eller C-vitamintabletter från apoteket. Tillskott som droppar eller tabletter lämpar sig bäst för marsvinsungar, dräktiga honor eller sjuka djur. För det vuxna, friska marsvinet är tillskott i form av variation av c-vitaminrika grönsaker det mest naturliga sättet att tillgodose behovet. De bästa är grönkål, persilja, rödbetsblast, spenat, paprika (röd eller grön) och broccoli.

Underhållsbehovet för ett marsvin är 10 mg/kg dagligen, vid dräktighet och sjukdom bör man ge 30 mg/kg. Tänk på att C-vitamin är en färskvara och att det snabbt bryts ned framför allt i vattenlösning eller om det utsätts för ljus.

Köper man tillskott i zoo-affären bör man kontrollera hållbarhetsdatumet. Om C-vitaminet tillförs via dricksvattnet bör man tänka på att det snabbt bryts ned och att det krävs att marsvinet dricker direkt om det skall göra någon nytta. Väljer man att ge askorbinsyra kan man blanda 1 g i 1 liter vatten och ge som dricksvatten men även här gäller det att marsvinet dricker direkt.

Tänk på att marsvinspellets innehåller små mängder c-vitamin och att detta bryts ned snabbt vid lagring. Med tanke på de små mängder pellets ett vuxet marsvin utfodras med kan man inte förlita sig på pellets som c-vitaminkälla!

Överdosering av C-vitamin är sällsynt eftersom vitaminet är vattenlösligt och överskott utsöndras via urinen. Det skall till mycket kraftiga överdoseringar för att det skall ge upphov till sjukdom.

Här kan du läsa mer om utfodring och skötsel av marsvin »

Om C-vitaminet tillförs via dricksvattnet bör man tänka på att det snabbt bryts ned och att det krävs att marsvinet dricker direkt om det skall göra någon nytta.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen