Spiktramp

Spiktramp orsakas av vassa  föremål som tränger igenom sulan eller strålen och skadar hoven på djupet. Känsliga strukturer som strålbensbursan och djupa böjsenan ligger relativt ytligt och kan lätt skadas vid spiktramp varför det är viktigt att dessa hanteras akut på klinik. 


En häst med spiktramp blir ofta akut blockhalt och måste undersökas av veterinär.

Orsak till spiktramp

Spiktramp orsakas av ett vasst föremål som tränger in i hoven när hästen trampar på det. Förutom spik är vanliga orsaker söm, sten, pinnar, glas eller andra vassa metallföremål. Ofta sitter föremålet kvar i hoven och kan antingen sticka ut eller vara avbrutet vid ingångshålet. I de fall hästen trampar på något som sitter fast i marken kan den däremot ha spiktramp utan att föremålet finns kvar.

Symtombild

En häst med spiktramp blir ofta akut halt. Hur halt hästen blir beror på skadans omfattning. Om föremålet sitter kvar i hoven är det ofta lätt att hitta orsaken till hältan, medan i de fall föremålet försvunnit är det betydligt svårare.


Om hästen kan skada sig ytterligare på föremålet som orsakat spiktrampet måste ägaren ta bort eller kapa det i väntan på veterinär. Notera exakt ingångshålet och riktningen och visa föremålet för veterinären.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Eftersom hästen har känsliga strukturer nära sula och stråle rekommenderas undersökning av veterinär så snart som möjligt om ni misstänker spiktramp. Ofta är det bäst att inte dra ut föremålet utan låta veterinären göra detta, men om det sitter så att hästen kan skada sig ytterligare är det bäst att ta bort eller kapa det innan transport. Notera i så fall exakt var ingångshålet sitter, vilken riktning och hur djupt föremålet trängt in, och spara föremålet och visa för veterinären.

Vad gör veterinären och hur behandlas spiktramp?

Med ledning av skadans lokalisation och riktning på det främmande föremålet avgör veterinären vidare undersökning och behandling.

Om bedömningen är att det inte finns risk att vitala strukturer är involverade verkas området upp till botten på skadan. Området rengörs och skyddas med hovbandage eller gips. Ofta får hästen en boosterdos stelkrampsvaccin, och ibland behövs antibiotika eller antiinflammatorisk medicin.

I de fall föremålet kan ha skadat strålbensbursan, hovleden, djupa böjsenan eller kotsenskidan krävs ofta mer avancerade undersökningar som röntgen med kontrast och provtagning av vätskan från led, bursa och senskida. Ibland används magnetröntgen eller datatomografi för att få mer detaljerade bilder av de involverade strukturerna. Ofta behöver ingångshålet öppnas sterilt när hästen är under allmän narkos, och de drabbade strukturerna rensas upp kirurgiskt med hjälp av artroskopi.

Prognosen för hästen beror på skadans omfattning och varierar från mycket god när föremålet bara trängt igenom sulan, till betydligt sämre om strålebensbursan är infekterad eller djupa böjsenan skadad.


Om spiktrampet gått upp mot strålbensbursan och djupa böjsenan behövs avancerad diagnostik som till exempel ultraljud och prov från kotsenskidan för att avgöra skadans omfattning.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av spiktramp?

Det viktigaste du som hästägare kan göra för att minska risken är att var noga med att plocka bort gamla söm, spik och kanyler som ni använder i stallet. Och att vara försiktig när ni rider i områden där det kan finnas vassa föremål som glasbitar på marken.


Var noga med att plocka undan allt som blir kvar efter skoning av hästarna.

Fler artiklar, tips och goda råd om häst hittar du på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen