Sommareksem: insektsallergi hos häst

Insekter kan vara en plåga för hästar under betessäsongen. Vissa hästar är dessutom allergiska mot insekternas saliv och kan få mycket allvarliga problem som påverkar deras allmäntillstånd och användbarhet. Insektsallergi hos häst, eller sommareksem som det också kallas, innebär extremt obehag för din häst. Här går vi igenom vad som orsaker insektsallergi och vad du kan göra om din häst drabbas.

Vad orsakar insektsallergi hos häst?

Insektsbett orsakar irritation hos alla hästar, men vid allergi överreagerar immunförsvaret och förvärrar reaktionen. Insektsallergi är den mest klassiska allergiformen hos häst och det är i huvudsak en så kallad typ 1 reaktion, eller atopisk allergi. Alla hästar kan drabbas av insektsallergi, men det finns en s.k. genetisk predisposition som gör att islandshästar oftare drabbas. Islandshästar som importeras som vuxna är oftare drabbade eftersom de inte träffat på svidknotten på Island. Hästarna med insektsallergi är ofta friska som föl. Symptomen uppkommer vanligen först efter några år och tenderar att bli värre med åren.

Symptom och diagnos

Insektsallergi, eller sommareksem, orsakas av allergi mot svidknottens saliv. Allergin orsakar återkommande, kroniska hudproblem och klåda hos hästar under de varma månaderna när knotten är aktiva. Symptomen ses främst i pannluggen, mankammen och svansroten, mellan ganascherna eller under buken, eftersom det är där svidknotten gärna biter.  Drabbade hästar kliar sig frenetiskt. Ofta kliar de sig så kraftigt att de tappar både man och päls. Huden blir sårig, svullen och förtjockad. Den såriga huden öppnar upp för s.k. sekundära infektioner med bakterier och svamp som kan förvärra situationen ytterligare. Veterinären avgör diagnosen insektsallergi baserat på en klinisk undersökningen samt utifrån säsong, då insektsallergi är säsongsbundet.

Vad kan jag som djurägare göra för att hjälpa min häst med insektsallergi?

Insektsallergi kan bli mycket besvärligt för de drabbade hästarna. Som hästägare är det viktigt att hjälpa hästen så mycket som möjligt. En första åtgärd är att minska hästens exponering för svidknott. Svidknotten trivs bäst i fuktig miljö och är dåliga flygare, så beten med öppna torra ytor där vinden blåser fritt är att föredra. Knotten är mest aktiva i skymning och gryning, så det kan hjälpa att ta in den drabbade hästen under dessa perioder. För att ytterligare skydda mot knotten bör heltäckande insektstäcken och frekvent applicering av insektsrepellerande medel användas.

Ett sommarbete med öppna marker utan vattensamlingar är bra för hästar med insektsallergi eftersom svidknotten inte trivs i sådana miljöer.

Fodertillskott med omega-3 fettsyror kan minska den allergiska reaktionen något och är definitivt värt att prova. Det finns många bra produkter på marknaden för hästar med klåda och hudproblem.

Skydda hästen med ett heltäckande täcke.

När ska jag kontakta veterinär?

Som vid de flesta sjukdomar är det bättre att kontakta veterinär i tidigt skede för att minska risken för ett mer kroniskt, svårbehandlat tillstånd. Om hästen har kliat upp sår kan lokal sårvård med antiinflammatoriska och klådstillande preparat hjälpa. Vid kraftiga sekundära hudinfektioner kan behandling med antibiotika bli nödvändig. Annars är det behandling med antihistamin eller kortison som är det som används mot den allergiska reaktionen. Speciellt kortison har vissa biverkningar så för att kunna hålla dosen så låg som möjligt är det viktigt att alla andra åtgärder görs samtidigt.

Det finns tyvärr inget effektivt vaccin eller hyposensibilisering (metod för att förebygga uppkomsten av symptom) mot insektsallergi i dagsläget, men det forskas intensivt på området. Det finns lovande rapporter om ett vaccin som kan vara effektivt i behandlingen mot insektsallergi och därmed förbättra livskvaliteten för drabbade hästar under sommarmånaderna.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen