Senskada på häst

Skador på ytliga eller djupa böjsenan är en relativt vanlig orsak till hälta på våra hästar. Senskada på häst kan uppstå efter en tillfällig snedbelastning eller bero på degeneration av senorna. Prognosen varierar med skadans omfattning och det är viktigt att ge senan tid att läka fullt innan hästen sätts i träning igen för att minska risken för återfall. 

Orsaker till senskada på häst

Senskador kan uppstå på två olika sätt. Dels kan böjsenorna kan skadas om hästen trampar fel och kraftigt överbelastar senan. Risken ökar om hästen rör sig i snabbt tempo och hoppar höga hinder eftersom belastningen på senorna då är stor, varför risken är störst för galopp- och fälttävlanshästar. Det andra principiella sättet som senskador uppstår på är sekundärt till degenerativa förändringar i senorna. Med degenerativa förändringar menas att vävnaden i senorna gradvis försämras och försvagas. Det ses främst hos äldre hästar och då kan akuta symtom uppstå på grund av en bristning i senan även om hästen inte uppenbart trampat fel. Denna typ av senskada ses oftare hos ridhästar.

Vid en akut senskada är det bra att kyla benet med kallt vatten i 10-15 minuter och därefter lägga på ett enkelt bandage och ställa hästen i boxen medan man ringer veterinären.

Symtom vid senskada på häst

När hästen får en senskada blir den halt på det drabbade benet. Beroende på skadans omfattning kan hältan variera från låggradig till att hästen inte kan stödja på benet. Ofta ses svullnad och värme över den drabbade senan.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen är kraftigt halt och inte kan stödja på benet rekommendera vi att den undersöks samma dag av veterinär. Om hästen är mindre halt eller enbart svullen kan man ofta vänta med undersökning till nästkommande vardag, men ring ändå veterinär och rådfråga i det akuta skedet.

Vid misstanke om akut senskada är det bra att kyla det drabbade området. Spola benet med kallt vatten i 10-15 minuter. Lägg därefter ett stödjande stallbandage och ställ hästen på box i avvaktan på veterinärundersökning.

Vad gör veterinären?

Veterinären kontrollerar hästens rörelser och känner igenom benen. Om veterinären bedömer det som en trolig senskada används ofta ultraljud för att konfirmera diagnosen och avgöra skadans omfattning. Ultraljudet görs ofta bäst när den mest akuta svullnaden lagt sig så det är inte alltid veterinären gör ultraljud vid första besöket. Vid misstanke om senskada sekundärt till degenerativa skador  bedömer veterinären ofta även det andra  benets senor eftersom de också kan vara drabbade i lägre grad.

För att avgöra skadans omfattning och följa läkningsprocessen gör veterinären en ultraljudsundersökning av senan.

Behandling av senskada på häst

I det akuta skedet är det bra att kyla senskadan med kallt vatten 10-15 minuter 3-4 gånger dagligen. Ett stadigt bandage med lite mottryck kan också hjälpa till att minska inflammationen i området. Hästen bör stå helt stilla och bandageringen hjälper också till att immobilisera det skadade området.

Hästen behandlas med antiinflammatorisk medicin för att minska smärta och inflammation i området.

Efter det akuta skedet kan läkningen ibland påskyndas av mediciner som injiceras direkt i det skadade området i senan. Så används till exempel stamceller, PRP (platelet rich plasma), eller hyaluronsyra. Behandling med shock-wave kan hjälpa och kirurgisk behandling med klyvning av den drabbade senan används ibland för att stimulera läkningsprocessen.

Senskador tar lång tid att läka! I de flesta fall handlar det om någonstans mellan 2 och 9 månaders konvalescens efter en skada på ytliga eller djupa böjsenan. Veterinären följer läkningsprocessen genom regelbundna ultraljudsundersökningar och ger fortlöpande rekommendationer kring rehabilitering.

En senskada läker av med en ny typ av fibrer som inte är lika elastiska som de tidigare, vilket innebär att senan är något känsligare för ny skada efter en genomgången skada än vad den var tidigare. Detta brukar dock gå att kompensera för med genomtänkt träningsprogram.

Korrekt hovvård är viktigt för att undvika felbelastning och därmed minska risken för skador.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av en senskada?

För att minska risken för senskador är det viktigt att hästen är väl förberedd för det arbete som krävs av den. Precis som att läkningen av senskador tar lång tid tar uppbyggnaden av senornas styrka och hållfasthet lång tid, vilket är viktigt att ha med sig när man lägger upp träningen. Muskler och kondition går betydligt fortare att bygga upp så risken är att leder och senor inte är mogna för det arbete de utsätts för om träningen påskyndas för mycket.

Att undvika att hästen halkar och skadar sig genom att inte utsätta den för halt underlag så som is, blött gräs eller lera minska risken.

Regelbunden hovvård med och korrekt skoning spelar en stor roll genom att felbelastning undviks.

Det är viktigt att hästen värms upp ordentligt inför ett arbetspass så att musklerna är varma och kan ge stöd när senorna belastas.

Ett bra, rätt anpassat och välskött underlag minskar risken för skador. Likaså att variera träningen och att rida på olika typer av underlag.

Att variera träningsintensiteten genom att låta hästen ta det lugnt någon eller några dagar efter ett extra intensivt pass är också bra för att ge senorna tid att återhämta sig.

Fler artiklar, tips och goda råd om häst hittar du på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen