Selen och vitamin E

Tillskott med selen och vitamin E är bland de ämnen som ges oftast till våra hästar. Det finns en rad väl beskrivna muskel- och nervsjukdomar som är kopplade till brist på selen och vitamin E i litteraturen. Sjukdomarna är lyckligtvis ovanliga idag eftersom så gott som alla kommersiella kraftfoder och mineralfoder innehåller tillsatt vitamin E och selen och medvetenheten hos hästägare om vikten av att hästar får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler är väldigt hög.

Behöver din häst tillskott av selen och vitamin E?

Vad gör selen och vitamin E

Selen och vitamin E är antioxidanter och skyddar mot fria radikaler och oxidation. Syreradikaler är en naturlig del av syremetabolismen och hjälper bland annat till med hästens immunförsvar, men de kan även reagera med omättade fettsyror och skada cellerna och deras membraner. Selen och vitamin E ingår i flera olika enzymer och processer som hjälper till att balansera syremetabolismen så att skador från fria radikaler minimeras. Muskelceller är speciellt känsliga för oxidativa skador då de är aktiva celler som är beroende av fettmetabolism för sin funktion. 

Var finns selen och vitamin E

Selen och vitamin E finns i fodret. I Sverige har vi på många ställen selenfattiga jordar, varför inhemskt producerat foder kan ha lågt seleninnehåll. Detta kan till viss del kompenseras genom gödsling med selenberikade produkter.  Vitamin E finns framförallt i grönt gräs och gröna blad. Hästar som går på bete får i sig tillräckligt med vitamin E. När gräset torkas eller i ensileringsprocessen försvinner däremot mycket vitamin E, så hästar som inte har tillgång till betesgräs behöver ofta tillskott med vitamin E. Eftersom detta är välkänt sedan länge är i princip allt kommersiellt kraft- och mineralfoder som säljs idag är berikat med ämnena.

Långvarig och allvarlig brist är ovanligt

Långvarig och allvarlig brist på selen och vitamin E är idag ovanligt hos häst i Sverige. Det är kopplat till en rad olika sjukdomar som främst drabbar muskler, nerver och reproduktionsorganen. Muskelsjukdomar som kan förekomma karakteriseras av muskelinflammation, muskelatrofi eller korsförlamning förekommer, men även inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) förekommer. Neurologiska förändringar i nervtrådarna i halskotpelaren kan ge upphov till vinglighet och nedsatt koordination. Vidare finns beskrivet fertilitetsproblem hos såväl ston som hingstar kopplat till brist på selen och vitamin E.

Mer låggradig brist på selen och E-vitaminbrist kan dock förekomma oftare även hos hästar som fodras optimalt och får berikat tillskott. Behovet och förmågan att uppta ämnena varierar hos den enskilda hästen, och olika beredningsformer av ämnena tas upp i olika utsträckning av hästen. Hos dessa hästar kan mer diffusa symtom på nedsatt prestation så som ovilja att gå fram, ömhet under sadel, ovilja att hoppa eller samla sig noteras.

Vid diffusa symtom på ridbarhetsproblem kan låggradig brist på vitamin E eller selen vara en bidragande orsak.

Överutfodring med selen och vitamin E

Selen är giftigt för häst i höga doser, så de dagliga rekommendationerna inte överskridas. Symtom på selenförgiftning kan vara hovsprickor, håravfall och avmagring. Vitamin E däremot verkar inte skadligt för häst om det inte ges i extrema mängder.

Utfodringsrekommendationer

Mängden vitamin E som rekommenderas beror på flera faktorer som ålder, arbete och dräktighet men brukar hamna någonstans mellan 75 och 200 mg per 100 kg kroppsvikt och dag och bör inte överstiga 3000 mg per 100 kg kroppsvikt och dag. För selen gäller kring 0,2mg  per 100 kg kroppsvikt och bör inte överstiga 5 mg per 100 kg kroppsvikt och dag.  Eftersom det skiljer sig i upptag beroende på vilken form selen och vitamin E ges (till exempel naturligt jämfört med syntetiskt) är rekommendationerna bara generella riktlinjer.

För att avgöra om hästen har behov av tillskott är som alltid grunden en näringsmässig analys av grovfodret och en beräknad foderstat där allt kraftfoder som hästen får läggs in. Eftersom det finns utrymme att ge lite över det rekommenderade dagliga intaget är det ingen fara att ge kraftfoder eller mineralfoder med tillskott av vitamin E och selen i rekommenderade mängder som komplement även till icke-analyserat grovfoder. Däremot kan det vara riskfyllt att kombinera flera olika tillskott som innehåller selen utan att räkna samman den totala dagliga dosen.

När gräset torkas eller ensileras försvinner mycket naturligt förekommande vitamin E i fodret.

Blodprov för kontroll

Eftersom upptaget och behovet av selen och vitamin E kan variera hos den enskilda hästen beroende på fodrets sammansättning, ämnets beredningsform och hästens status kan det i vissa fall vara lämpligt att analysera blodprov för att säkerställa att hästen har tillräckligt med selen och vitamin E. Nivåerna i blodet är inte alltid rättvisande eftersom det är främst i musklerna som ämnena behövs, men eftersom analys av spårämnen och vitaminer i  muskulaturen inte är ett kliniskt tillgängligt används ofta koncentrationen i blodet som en uppskattning av hästens status. Analys av blodvärdena är främst av intresse i de fall det finns anledning att misstänka att hästen inte får i sig tillräckligt, eller om den visar symtom på muskelsjukdom eller ridbarhetsproblem.

Läs mer

Du hittar fler artiklar, tips och goda råd på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen