Säkert stall

Många gånger är vi oroliga för att hästar ska skada sig i hagen eller i samband med träningen, men hästar kan också skada sig i stallet eller i sin egen box. Här är några tips på saker som kan vara bra att tänka igenom. 

Stallet är hästens hem, men även i sin egen box kan hästen skada sig. I denna artikel går vi igenom några saker som är viktigt att tänka på för att göra miljön så säker som möjligt. 

Mått och regler

I djurskyddsbestämmelserna finns reglerat vilka mått som gäller för häststall och boxar. Dessa är skrivna bland annat för att minska risken för skador på våra hästar. Måtten är minimimått och många gånger är det bättre att ha till exempel bredare stallgång och större boxar. 

Stallgång och stalldörr

Stallgång och stalldörrar där hästar ska passera bör vara breda och fria från utrustning. Golvet bör vara helt och halkfritt. Det är viktigt att inte ha för vana att slänga grimmor, träns och andra saker på golvet som hästarna kan fastna i. Likaså att inte förvara mockningsredskap och sopkvastar i stallgången. 

Det är bra om det finns en ordentlig plats där hovslagare och veterinär kan arbeta och att det finns tillgång på varmt vatten för handtvätt. 

Även för takhöjden finns minimimått angivna i djurskyddsbestämmelserna. För högt till tak är däremot sällan ett problem.  Det minskar risken för direkta fysiska skador, dels ökar luftvolymen i stallet, vilket i sin tur minskar risken för sjukdomar i hästarnas luftvägar. 

Säkert stallEn bred stallgång med halkfritt golv minskar risken för skador, men utrustning som kvastar bör inte stå framme. 

Boxen

Det förekommer att hästar rullar fast i boxen och skadar sig. En större box medför mindre risk att hästen rullar fast. 

I boxen ska inte finnas några utstickande föremål eller krokar som hästen kan skada sig på.  Det gäller upphängningsanordningar, boxlås, täckeshängare på boxfronten och så vidare. Detta kan vara svårt och är värt att fundera igenom. Många krokar som marknadsförs som ”säkra” går ändå att skada sig på. 
Föremål av hård plast som vattenhinkar och foderbollar kan bli vassa om de går sönder.  Hönät ska vara av material som brister om hästen skulle fastna och även här måste man se upp ifall hönätet fästs med krokar.  

Många krubbor som sitter i boxfronten går att öppna ut mot stallgången för att underlätta utfodringen. Om man väljer att ta bort dessa krubbor måste hålet täckas för, annars finns risk att hästen får ut en del av huvudet eller ett ben och skadar sig när den drar tillbaka. Det är också viktigt att krubban inte monteras så nära mellanväggen att hästen kan fastna där. 

Samma sak gäller för vattenkoppar – de ska var väl monterade och utan utskjutande, skarpa delar. För vattenspannar så är en större spann säkrare än en mindre. Krokar och handtag till vattenspannen ska vara utformade så att hästen inte kan fastna. Det allra säkraste är nog en stor balja i mjukare plast som ställs på golvet, vilket fungerar bra om hästen inte välter den.  Om vattenkopp används är det viktigt att komma ihåg att kontrollera funktionen regelbundet. 

Det finns rekommendationer för hur höga de täta boxväggarna minst ska vara. Eventuella boxgaller bör var utformade så att hästarna inte ska kan få in någon kroppsdel och fastna, samma gäller för öppningar ovanför boxgaller eller i nederkant av boxväggarna.  Boxdörrar ska vara tillräckligt breda och öppnas så att hästen lätt kan komma in och ut. 

Hästen måste ha fri tillgång på vatten i boxen, men handtag och krokar som spannen fästs med kan orsaka skador om hästen fastnar. 

Fönster

Det måste finnas fönster i ett häststall så att ljus kan komma in. Om hästarna har direkt kontakt med fönstren måste de antingen vara okrossbara eller täckta med skyddande galler. 

Brandsäkerhet

Att det börjar brinna i stallet är den största skräcken. Genom att ha koll på elektroniken och att ha totalt rök- och eldningsförbud i stallet kan minska risken för brand. Det är viktigt att säkerställa att alla elektroniska produkter är hela och dammfria, att ha jordfelsbrytare, och att inte hänga täcken och liknande över element. Gnagare kan också orsaka skador på elledningar så de bör inte finnas i stallet. Även i ett stall bör man ha brandvarnare och brandsläckare. Hästarnas grimmor och grimskaft bör finns lättåtkomligt utanför boxarna och det ska finnas en plan för hur en utrymning ska gå till. I ett stall bör alltid finnas minst två dörrar där hästar kan tas ut. 

Kraftfoder

Foder ska hållas i ett avskilt utrymme och kraftfoder i en behållare med säkert lock. Dels är det för att undvika att hästar som kommer lös i stallet kommer åt fodret, vilket till exempel kan orsaka kraftfoderförätning eller foderstrupsförstoppning, dels för att minska risken att råttor och möss kommer åt fodret.  

Smittskydd

Att ha en plan för smittskydd kan vara oerhört värdefullt ifall en smittsam sjukdom skulle drabba stallet. Många gånger kan antalet hästar som drabbas minskas radikalt genom att de direkt delas upp i grupper beroende på om de visat symtom, haft direkt kontakt med hästar som visat symtom, eller inte är exponerade. Genom att ha tänkt igenom detta innan det händer ökar chanserna väldigt mycket att ni lyckas begränsa smittan. 
Likaså är möjligheten att hålla en nyanländ häst isolerad i minst 3 veckor en enkel åtgärd som minskar risken för att era övriga hästar blir sjuka radikalt. Speciellt viktigt är detta om den nya hästen kommer från en mer riskfylld miljö, som till exempel större hästhandlare eller nyligen importerade hästar. 

Stallregler

I större stall som ridskolor eller inackorderingsstall där många människor rör sig är det bra med tydligt uttalade regler för såväl hästarnas som människornas säkerhet. 

Stallet är hästarnas bostad och det är lämpligt att uppträda lugnt och sansat. Om det är olika människor som sköter hästarna är det viktigt att alla följer rutinerna. Vi vet till exempel att risken för kolik ökar bara genom att det är fler än tre personer inblandade i hästens skötsel. Det är viktigt att hästarna har tydliga foderstater så att inga missförstånd uppstår. Om det är oerfarna personer som ibland sköter hästarna är det mycket viktigt att tydligt ange till exempel ifall ett fodermedel måste ges uppblött. 

Om hundar ska befinna sig i stallet är det lämpligt att det finns tydliga regler om att de ska vara kopplade och under uppsikt. Då gäller inga flexikoppel och hunden måste vara någorlunda uppfostrad och lugn, annars är det stor risk för skador om hästarna blir skrämda eller kopplet trasslar in sig. Barnvagnar kan inte heller anses säkert i en stallmiljö, varken för de små barnen eller hästarna. 

Luft och ventilation

Luften i stallet måste vara bra och ventilationen tillräcklig, annars kan hästarna drabbas av luftvägsproblem. För mycket fukt orsakar mögel vilket också kan vara skadligt. 

I ett större stall med många olika personer som sköter hästarna är tydliga regler och rutiner viktigt för hästarnas säkerhet. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen