Ridunderlag

En faktor att beakta när det gäller att minska risken för skador på våra hästar är vilket underlag vi rider och tränar på. Det finns mycket kunskap från både forskning och erfarenhet att väga in vid anläggning av en ny ridbana, men det viktigaste i det dagliga arbetet med hästen är nog att tänka på att anpassa träningen till rådande underlag.

Ridbanans underlag och förståelse för hur vi bäst tränar på rådande underlag är viktigt för hästens hållbarhet.

Ridbanans uppbyggnad

Att anlägga en ridbana kräver noggranna förberedelser och konsultation av erfarna personer för den som inte besitter kunskapen själv. Vad som är lämpligt varierar stort beroende på faktorer som markens beskaffenhet, tänkt användning, ekonomiska förutsättningar och möjlighet till underhåll av ridbanan.

Ett ordentligt underarbete är nästan alltid nödvändigt. En ridbana byggs i flera lager: ett grundlager som ofta dräneras, sedan ett mellanlager av makadam eller liknande och därefter ett topplager som vi rider på.

Vanliga material i topplagret är blandningar mellan sand och grus, spån och sand, eller fiber och sand. Även vaxad sand förekommer. På en gräsbana utgör gräset topplagret.

Kunskap om materialen är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. För sand spelar till exempel faktorer som bergart och kornens storlek och form roll och likadant är det med övriga material.

Att anlägga en ridbana kräver mycket kunskap för att rätt anpassas till de lokala förutsättningarna och tänkta användningen.

Underlagets funktion viktigt för ridunderlaget

Ridbanans underlag beskrivs ofta efter sin funktion. Det handlar om hur underlaget svarar på belastningen från hästen och brukar definieras efter fem punkter:  

  • Ythårdhet beskriver hur fast eller löst ytlagret är. Det påverkar hur stor stöten blir när hoven träffar marken och hur djupt hoven sjunker ner i underlaget.
  • Dämpning innebär hur mycket underlaget tar upp och dämpar av hästens belastning.
  • Elasticitet talar om vilken svikt underlaget ger tillbaka till hästen i frånskjutet.
  • Grepp avser friktionen i banan, det vill säga hur mycket hoven glider i landning och frånskjut.
  • Enhetlighet ger en bild av underlagets jämnhet.

Vikten av underhåll av ridunderlag

Oavsett vilket underlag vi väljer krävs kontinuerligt underhåll för att funktionen ska bestå. Banan måste hållas fuktig genom bevattning, den måste luckras upp och jämnas till genom harvning och sladdning med för materialen lämpliga maskiner. Gödsel måste plockas upp för att inte förstöra underlaget, och med jämna intervall måste påfyllnad av topplagret göras och emellanåt måste hela topplagret bytas ut.

Samma gäller för en gräsbana. Att sköta en gräsyta för träning eller tävling på högre nivå kräver samma precision som att sköta en golfbana.

För att bibehålla sin funktion kräver den nyanlagda ridbanan kontinuerlig skötsel.

Hobbyryttaren som inte har en egen ridbana

De flesta ryttare har inte sin egen ridbana och har begränsade möjligheter att påverka vare sig materialval eller skötsel av den ridbana de använder. Då gäller det mer att vara uppmärksam på underlaget och anpassa sin träning till rådande omständigheter.

Vänja sig vid ridunderlaget

Det rekommenderas att en häst får möjlighet att gradvis vänja sig vid ett visst underlag. Om hästen till exempel ska tävlas på gräsbana måste den även tränas på gräsbana.

Hur rider vi på banan

Hästar mår bra av varierat arbetet. Även om man rider på samma ridbana ofta går det att variera mycket i intensitet och träningens art. Små svängar i högt temp, monotont arbete på volt, eller hoppning av höga hinder sliter mer än arbete i lågt temo på rakt spår och teknikträning på låga hinder till exempel.

För att hästen ska klara det arbete som förväntas måste den vara tränad för ändamålet. Hästen måste ha tillräcklig kondition, styrka, koordination och balans. Vi vet att muskler och kondition går relativt snabbt att träna upp, medan skelett, brosk och ligament tar längre tid på sig. Likaså behöver hästen träna upp sin teknik kring olika moment och utveckla tillräcklig koordination och balans för att klara uppgiften.

För att hålla i längden behövs kontinuitet i träningen, men samtidigt måste intensiteten i konditions- och styrkearbetet varieras och tid för vila och återhämtning ges. Vila betyder ofta inte att hästen ska stå stilla i en box eller en liten rasthage, utan skrittmotion, gärna utan ryttare, är ofta ett bättre alternativ. Det pågår mycket forskning kring hur vi bäst tränar våra hästar och ännu finns mycket att lära. En bra och erfaren tränare är ovärderlig för de flesta ryttare och kan även hjälpa till med hur träningen bäst anpassas till underlaget.

En erfaren tränare hjälper till med upplägget av träningen och bedömningen av underlaget. 

Hovvård

Att hästen är rätt verkad och skodd är såklart också en viktig komponent när vi talar om underlagets betydelse. Likaså att broddningen anpassas till underlagets beskaffenhet så att hästen varken halkar eller bromsas för mycket.

Växla ridunderlag

Att växla ridunderlag rekommenderas ofta för att minska risken för förslitningsskador. Variera så mycket det går genom att förutom att rida på ridbanan även rida i skogen, på grus- och asfaltvägar, och gräsytor.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen