Regnskållor – vanligt i blött väder

Regnskållor eller streptotrikos är en hudsjukdom som är vanligt förkommande hos hästar, speciellt under perioder med fuktiga väderförhållanden. Skorpor bildas i hästens päls, fram för allt på hästens överdel. Regnskållor behandlas genom tvätt med desinfekterande lösning. Håll hästen i en torr miljö för att undvika återfall.

Regnskållor – Symptom

Regnskållor kan vara svåra att se på avstånd men när man känner dem när man stryker med handen över hårremmen. Vanligen drabbas den övre delen av hästens, det vill säga huvud, hals, rygg och länd.

  • Upphöjningar i hästens hud som blir till varblåsor som spricker och vätskar sig.
  • När blåsorna spricker bildas hårlösa nedsänkningar, som ofta är sårig och ömma. Fläckarna kan breda ut sig över stora ytor.
  • På fläckarna sitter skorpor av torkat var, ofta med hår i. Om man plockar bort krustorna följer även håret med och det kan komma lite blod från huden under.

När skall jag kontakta veterinär?

Har din häst ett eller flera av dessa symtom behöver du kontakta veterinär:

  • Minskad foderlust
  • Viktminskning
  • Förstorade lymfknutor

Vad orsakar regnskållor?

Regnskållor orsakas av bakterien dermatophilus congolensis. Huden fungerar som ett effektivt skydd för kroppens inre organ mot den yttre världen. Om huden blir fuktig, sårig eller varm och instängd bryts skyddet ner och bakterier så som dermatophilus congolensis kan få fäste i huden. Bakterien kan finnas på huden utan att ge kliniska symtom. Hästen drabbas endast om huden är skadad av exempelvis fukt.

Regnskållor ses fram för allt under perioder med fuktiga väderförhållanden.

Utredning

Matt hårrem och krustor på speciellt utsatta områden är typiskt för sjukdomen. Diagnosen kan ställas genom mikroskopi av utstryk från krustorna eller genom bakterieodling.

Observera att ringorm kan ge liknande symtom som regnskållor och eftersom de behandlas olika, och för att ringorm är betydligt smittsammare kan det vara bra att kontakta veterinär för att ställa diagnos.

Behandling

Enklare fall av regnskållor läker oftast ut av sig själv, utan behandling, på två till tre månader. Det viktigast är att huden hålls torr, detta fungerar både förebyggande och som behandling.

Tvätta affekterade hudområden med desinfekterande lösning, så som till exempel 2-4% klorhexidinlösning. Låt lösningen ligga kvar på huden minst 15 minuter.

Lossa löst sittande sårskorpor efter uppblötning men riv inte loss dem. Om det finns många hårda sårskorpor kan mjukgörande behandling med salicylsyrevaselin användas innan tvätten.

Efter tvätten torkas hår och hud noggrant. Tvätten upprepas varje eller varannan dag tills infektionen läkt av.

Kontaktisolera drabbade hästar och tvätta händerna efter kontakt med en drabbad häst. Kasta sårskorpor och allt material från sårrengöringen i förslutna påsar. Rengör alla ytor samt utrustning som hästen varit i kontakt med. Sporer från bakterien kan överleva länge i miljön.

Vad kan jag göra för att undvika att min häst får regnskållor?

Regnskållor kommer i samband med att hästen är fuktig och hudens skyddande barriär bryts ned. Det bästa sättet att undvika att hästen får regnskållor är därför att hålla den torr:

  • Undvik fuktiga beten samt fukt i stallarna. Låt hästen få möjlighet att torka emellanåt under perioder med ihållande regnväder.
  • Byt eller ta av täcken inomhus. Låt hästen torka innan nytt täcke läggs på.
  • Håll ströbäddar rena och torra.
  • Låt varje häst ha egna ryktsaker.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen