Nedstämdhet hos häst

Hästar är normalt mycket vakna och aktiva djur. När en häst verkar nedstämd eller dämpad finns det oftast en underliggande orsak. Exempel på orsaker kan vara infektionssjukdom, kronisk smärta från exempelvis rygg eller långvarig stress. Det är ofta klokt att rådgöra med veterinär om din häst verkar nedstämd och inte är sig själv.

Symtom

Normalt sätt är det inte svårt att upptäcka om en häst är nedstämd, då hästar av naturen är mycket vakna och uppmärksamma varelser. De är bra på att upptäcka ”faror” i sin miljö och har ett stort behov av att se och vara i kontakt med andra hästar.

Symtom på nedstämdhet:

  • Ändrad kroppshållning- hästen står med sänkt huvud och öronen mestadels vinklade bakåt.
  • Position i boxen- hästen står mest vänd med huvudet in mot box i stället för ut mot dörren.
  • Hästen är inte lika uppmärksam på vad som händer runt omkring den i miljön som den brukar vara.
  • Hästen visar ointresse när foder eller godis lämnas i krubban.

Vad kan jag själv göra och när skall jag kontakta veterinär?

Om du tycker att din häst verkar nedstämd är det bra att börja med att observera hästen en stund. Finns det några andra symtom? Är det något i miljön som skulle kunna störa hästen?

Led hästen för hand både på rakt spår och på volt och observera eventuellt smärta eller hälta och observera hur den beter sig.

Känn igenom hästen kropp efter tecken på värme, ömhet eller svullnad. Mät rektaltemperatur. Kontrollera aptit, avföring (mängd, konsistens) och vattenintag. Kontakta veterinär och diskutera eventuella fynd.

Ett tecken på att en häst är nedstämd är att den inte är lika uppmärksam på vad som händer i miljön runt omkring den.

Vad kan orsaka nedstämdhet?

  • Infektionssjukdom, till exempel luftvägsvirus
  • Kronisk smärta, till exempel ryggömhet
  • Extrem värme
  • Miljöförhållanden, till exempel kronisk stress på grund av att inte kan se andra hästar eller långvarig boxvila
  • Överträning eller underträning

Utredning

Om din häst verkar nedstämd och du inte kan hitta någon förklaring på varför är det en bra idé att kontakta veterinär som kan hjälpa att utesluta allvarligare orsaker till tillståndet.

Veterinären börjar oftast med att be om hästens fullständiga historik. Därefter är det dags att observera hästen- detta görs med fördel i hästens hemmamiljö.

Veterinären gör även en full klinisk undersökning. Blodprover kan tas för att undersöka olika kroppssystem. Beroende på fynd i ovan undersökningar kan man välja att gå vidare med ytterligare diagnostik.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen