Medicinera häst

De flesta hästägare behöver någon gång ge medicin till sin häst. Här är några saker att tänka på i samband med medicinering av häst. 

Medicinera inte häst i onödan

Det är verkligen bra att vi har mediciner för det möjliggör lyckosam behandling av många tillstånd. Men det finns också risker och nackdelar med att använda medicin. Nästan alla mediciner kan ge biverkningar och med vissa sorters mediciner, som antibiotika, ökar resistensutvecklingen i takt med ökad användning. Olika preparat som tas samtidigt kan påverka varandras effekt. Och så kostar medicinerna pengar. 

Veterinärernas uppgift är att för varje förskrivning överväga nyttan med behandlingen i förhållande till riskerna och kostnaden. Många gånger känns det “effektivt” att få en medicin, men kroppen har stor förmåga att läka själv och det är ibland väl så bra att välja att inte sätta in någon medicin. Veterinären måste bedöma djuret innan medicin förskrivs, vilket i de flesta fall innebär att veterinären enligt reglerna måste göra en klinisk undersökning. Vidare måste veterinären förvissa sig om att djurägaren är kapabel att administrera medicinen korrekt. 

Innan veterinären ordinerar medicin till hästen övervägs ifall nyttan med medicineringen överväger riskerna. 

Recept

De flesta läkemedel är receptbelagda. Vi använder e-recept och det skickas sms när receptet är klart. Medicinen kan därefter hämtas på valfritt apotek eller logga in på apotekens hemsidor för leverans hem eller till närmaste postombud. Evidensias Vetapotek tillhandahåller speciellt mediciner för djur så här kan det vara lättare att få tag på det ni blivit ordinerade. 

Om det är en akut sjukdom är det viktigt att hästen får medicinen direkt. Veterinären får lov att lämna ut jourmedicin som räcker tills ägaren kan få ut medicinen från apoteket, men inte mer än så. 

Förvara hästmediciner

Mediciner förvaras lämpligen i ett låst utrymme så att inte obehöriga kan komma åt dem. Kontrollera i vilken temperatur medicinen ska förvaras och hur länge öppnad förpackning är hållbar. 

Använd alltid handskar när medicin stryks på huden. 

Administrera medicin till häst

De flesta mediciner som hästägaren får ge själv ska antingen strykas på ett område på huden, ges i munnen eller injiceras i muskeln. 

Mediciner som stryks på huden:
För mediciner som stryks på huden används alltid plasthandskar som slängs efter användning. 

Mediciner som ges i munnen:
Mediciner som ges i munnen kan antingen blandas i foder eller ges direkt i hästens mun med spruta.  Följ instruktionerna på förpackningen. Vissa mediciner fungerar bäst om de ges tillsammans med foder, medan andra helst ska ges mellan utfodringstillfällen. 

Pulver kan ofta strös på foder medan pasta ges direkt i munnen. Mediciner i tablettform kan blandas i foder eller lösas upp i vatten och ges med spruta i munnen. 

Vid medicinering i munnen med spruta håller man hästens huvud med en arm medan den andra handen för in sprutan i hästens mungipa. 

Medicinera hästHäst som medicineras i munnen via spruta. 

Mediciner som injiceras i muskeln: 
Bensylpencillinprokain är en av de vanligaste medicinerna som ges intramuskulärt. Denna medicin kan orsaka penicillinchock så det är extra viktigt att hästen är i ett separat utrymme, men vi rekommenderar att nedanstående rutin följs för alla mediciner som injiceras i muskeln: 
•    Hästen ska vara i en box eller annat säkert utrymme med dörr som kan stängas. 
•    Ha en medhjälpare som håller hästen. 
•    Injektionen görs vanligen i halsmuskulaturen. Identifiera ett område en handsbredd nedanför mankammen, en handsbredd framför bogbladet och en handsbredd ovanför halskotpelaren. 
•    Stick in kanylen och aspirera (dra tillbaka kolven) för att säkerställa att kanylspetsen inte ligger i ett blodkärl. 
•    Om inget blod kommer tillbaka injiceras medicinen. I de fallen mer än 20 ml injiceras riktas sprutspetsen om så att inte hela volymen kommer på samma ställe. Aspirera igen efter att kanylen riktats om så att spetsen inte hamnat i ett blodkärl. 
•    Kanyl och spruta dras ut och de som medicinerat går ut ur boxen och stänger dörren. 
•    Växla mellan att ge på hästens högra och vänstra sida. Vid långvarig behandling kan även andra muskler användas enligt veterinärens rekommendation.

Medicinera hästIntramusklär injektion av bensylpenicillin i halsmuskeln på en häst.

Karenstider och doping

Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur och får därmed bara behandlas med läkemedels som har fastställd slaktkarens för häst. Om hästen slaktas inom karenstiden får alltså köttet inte användas till livsmedel. Men om man kryssar i hästens pass att den inte är avsedd för livsmedel så går det bra att använda andra preparat också och för många av våra hästar är det enklast att göra så. 

För hästar som tävlas är startkarens och doping också viktigt att tänka på. Det är inte tillåtet att ge hästar som ska tävla preparat som kan påverka dess prestation eller temperament. Tävlingsorganisatörerna har listor som anger startkarens för vanligt förekommande preparat. 

Här är det viktigt att tänka på hanteringen av mediciner i stallet, eftersom även små mängder kan ge utslag på dopingprov: 
•    Upplys övriga hästägare i stallet om att hästen medicineras
•    Skriv på hästens boxdörr att den medicineras
•    Använd hellre pasta än pulver, om valmöjlighet finns
•    Märk upp utrustning som hinkar och krubbor som används vid medicinering. Rengör dem noga och använd inte samma utrustning till andra hästar. 
•    Medicinera hästen i sin egen box och ta inte in andra hästar i den boxen. Alternativt medicinera hästen i spolspilta och rengör noggrant efteråt.
•    Håll hästen i separat hage
•    Låt inte andra djur som hundar och katter springa in och ut ur boxarna
•    Rengör boxen inklusive krubba och vattenkopp efter avslutad behandling. 

Ta hand om överblivna mediciner och utrustning

Överblivna mediciner lämnas tillbaka till apoteket och använda förpackningar destrueras. 

Rapportera biverkningar

Eventuella biverkningar rapporteras till länsstyrelsen eller till den veterinär som ordinerat behandlingen. 

Medicinera hästDet är större risk att medicin i pulverform oavsiktligt kommer i kontakt med annan häst i stallet än medicin i pastaform. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen