Krampkolik

Kolik kan ha många olika orsaker och krampkolik, eller spasmodisk kolik som det också kallas, är en av de vanligaste orsakerna. Symtomen orsakas av spasmer i tunntarmen och kommer ofta i skov.

Krampkolik kan ha många olika orsaker. Symtomen kommer ofta i episoder på 5-10 minuter och däremellan verkar hästen normal.

Orsak till krampkolik

Spasmodisk kolik är troligen den allra vanligaste orsaken till kolik på häst. Smärtan orsakas av spasmer, eller icke-funktionella, okontrollerade kontraktioner, av tunntarmen. Spasmerna hjälper inte till att föra födan framåt utan orsakar bara smärta genom att speciella sträckreceptorer i tunntarmens vägg stimuleras.

Ett otal bakomliggande orsaker har utpekats som stress/oro, överansträngning, parasitmigration i tarmvägg och kärl, dålig hygienisk foderkvalitet (mögel), utfodring med hög andel stärkelse och låg andel fibrer och väderomslag men ingen faktor har vetenskapligt bevisats vara orsaken. Bandmask är associerat till spasmodisk kolik.

Symtom på krampkolik

Spasmerna orsakar lindrig till måttlig kolik. Ofta ses episoder om 5-10 minuter där hästen får ont för att sedan lugna sig och bete sig som vanligt en stund.

Läs mer om kolik hos häst här.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen bara visar lindriga symtom på kolik kan du avvakta lite med att kontakta veterinär och se hur symtomen utvecklar sig. Tag ut all mat ur boxen och mocka rent och notera hur mycket hästen ätit samt mängd och konsistens av träcken som fanns i boxen. Undersök därefter hästen. Notera symtom och intensitet. Mät rektal temperatur (normalt 37-38 °C), lyssna efter bukljud i flankerna, se efter om bukomfånget verkar ökat. Om hästens koliksymtom är milda kan du prova att motionera lätt genom att leda i grimskaft eller longera 10-20 minuter och notera gas- och träckavgång. Gör därefter en ny bedömning av hästens status. Testa med en liten tuss hö om den har fått tillbaka aptiten, men ge inte fri tillgång på foder. Om hästen verkar må bättre kan du låta den vara i boxen, men ge inte mer foder och släpp inte observationen. Om hästen fortfarande verkar helt normal efter ett par timmar och har normal träck ger man den halv normal grovfodergiva och återgår följande dag till normal foderstat.

Om hästen däremot har kraftigare symtom på kolik, eller om symtomen inte släpper efter ovanstående åtgärder, rekommenderar vi att du kontaktar veterinär för rådfrågning. Tänk på att en häst som har måttlig till kraftig kolik inte kan kontrollera sitt beteende och kan vara direkt farliga att hantera. Därför bör du kontakt minst en annan person innan du går in och undersöker hästen. I de fall hästen kastar sig handlöst är det tveksamt om det hjälper att leda eller longera utan det är säkrast för alla att låta hästen vara ifred tills dess att veterinären anländer och kan ge lugnande och smärtstillande preparat.

Om din häst har lindriga symtom på kolik kan du gå med den 10-20 minuter och se om hästen verkar må bättre därefter. Om hästen däremot har kraftigare kolik rekommenderar vi att veterinär kontaktas omgående.

Vad gör veterinären vid misstänkt krampkolik?

Klinisk undersökning kan vid krampkolik visa lätt förhöjd puls i samband med spasmen, men normal puls mellan episoderna. Hästen har livliga bukljud och kan ibland ha halvlös träck. Ibland kan krampande tunntarmar palperas via rektalundersökning, men vanligen känns inget onormalt. Diagnosen krampkolik baseras på kliniska fynd och uteslutning av mer allvarlig åkomma.

Vid rekalundersökning kan veterinären ibland känna krampande tunntarmar.

Behandling vid krampkolik

Hästar med krampkolik svarar ofta bra på behandling med kramplösande medicin, men ibland  krävs upprepad behandling. Vanligen rekommenderas även lätt motion och veterinären sondar ibland med vatten och elektrolyter.

Vid krampkolik ger veterinären vanligen kramplösande medicin och sondar med vatten och elektrolyter.

Fler artiklar, tips och goda råd om häst hittar du på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen