Klippa eller täcka hästen?

När höstrusket kryper närmare börjar de flesta hästägare fundera över ifall de ska klippa sin häst eller inte och ifall hästen behöver täcke och i så fall vilket? Och hur gör man när temperaturen ändras kraftigt under dagens lopp och man bara har möjlighet att se till hästen en gång per dag? I denna artikel diskuterar vi kring hästens temperaturreglering och när den behöver hjälp från oss.

Alla hästar behöver inte klippas eller ha täcken på vintern.

Vilket klimat passar hästar?

Som hästägare tänker vi gärna att hästen fryser när vi själv fryser. Häst och människa har dock olika termoneutrala zoner. Med termoneutral zoon menas den omgivningstemperatur där en individ utan extra ansträngning kan upprätthålla sin värmebalans. Den termoneutrala zonen begränsas av den nedre och övre kritiska gränsen.

Vid omgivningstemperatur under den nedre kritiska gränsen söker hästen skydd. De ytliga blodkärlen drar ihop sig och pälsen reser sig upp. Den kan tillfälligt röra sig mer eller darra för att alstra värme. Hästen äter mer för att öka ämnesomsättningen och dricker mindre.  På sikt ökar även pälsens längd och täthet

Vid omgivningstemperatur över den övre kritiska gränsen söker hästen skugga och de ytliga blodkärlen vidgas. Hästen avger värme genom att avge fukt med svett och ökad andningsfrekvens. Värmeöverföring sker också genom strålning, strömning och ledning. Dessa är beroende av skillnaden gentemot omgivningen, så en mulen dag kan hästen avge värme med strålning, medan en dag när solen strålar får hästen värme via strålning istället. Strömning förhåller sig till vinden och ju mer det blåser desto mer värme avges. Ledning förhåller sig till kontaktytor, så om hästen ligger på en kall yta avges värme på det sättet.

Det är lätt att tänka att hästen fryser när vi själv fryser, men hästens termoneutrala zon är bredare och ligger betydligt lägre än vår egen så hästar klarar mycket lägre temperaturer än vi utan att frysa.

För människa ligger den termoneutrala zonen vid 25-30 ⁰C, då kan vi hålla värmen utan kläder på kroppen. För häst är spannet mycket större och hästens termoneutrala zoon ligger mellan ca 0 och 25 ⁰C. Den nedre kritiska gränsen varierar stort beroende på den individuella hästen och anpassas till det klimat hästen normalt lever i.  För vuxna hästar på våra breddgrader ligger den nedre kritiska gränsen någonstans mellan -5 och 5 ⁰C. Ålder spelar stor roll då äldre hästar kan ha svårare att hålla värmen och för nyfödda föl ligger den nedre kritiska gränsen så högt som 20 ⁰C. Pälsen är såklart viktigt så en klippt häst kan ha sin nedre kritiska gräns vid ca 10 ⁰C.  Vidare klarar små hästar kyla sämre eftersom deras kroppsyta är förhållandevis större, och magra hästar klarar kyla sämre eftersom fett isolerar.

Det är inte bara temperaturen som avgör om en häst fryser eller blir för varm. Faktorer som vind, regn, snö, luftfuktighet och värmande sol påverkar gränserna mycket.

Klippa eller täcka hästen – hur kan vi hjälpa våra hästar att reglera värmen?

De viktigaste faktorerna att beakta är utfodring och möjlighet för hästarna att söka skydd när omgivningsklimatet är utanför hästens termoneutrala zoon och därför diskuteras dessa innan klippning och täckning av hästen.

Foder

När temperaturen faller under den kritiska temperaturen krävs mer energi för att hästen ska kunna hålla värmen. Som en generell regel gäller kring 1-2% ökad energigiva per grad under den kritiska temperaturen där den lägre siffran passar en häst som är oklippt och går på lösdrift, medan den högre siffran är mer anpassad till en häst som står delvis inne och kanske är klippt och har täcke. Den ökade energigivan måste tillföras som grovfoder vilket också är positivt på en mängd andra sätt, som sysselsättning och för balansen i hästens magtarmkanal.

Skydd mot väder och vind

Enligt lag ska hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn när dygnsmedeltemperaturen är under 5 ⁰C ha tillgång till en ligghall som ger dem skydd  mot väder och vind, samt en torr och ren liggplats. Detta är ett minimum och det är önskvärt att allt hästar har möjlighet att söka skydd vid extremare väder även när temperaturen är högre eller om de bara är ute dagtid. Vidare mår hästarna bättre sommartid om de har möjlighet att söka skugga under soliga dagar.

Klippa pälsen

Alla hästar måste inte klippas. Hästar som går ute på lösdrift och inte tränas behöver vanligen inte klippas. De kan då gå utan täcke stora delar av året och får möjlighet att anpassa sig till klimatet.

Hästar i träning behöver inte heller nödvändigtvis klippas om de klarar sitt arbete utan att svettas för mycket, men många hästar som står inomhus delar av dygnet och tränas regelbundet fungerar bättre om de klipps, delvis eller helt. Hästen klarar då sin värmereglering vid arbete bättre. Den orkar mer och svettas mindre. Det blir även lättare att hålla hästen ren och lägga på täcke på en torr häst efter avslutat arbetet. Men som sagt, alla hästar behöver inte klippas utan titta på den enskilda hästen och klipp inte mer än nödvändigt.

När pälsen klipps förlorar hästen en del av sin värmeisolering och vi behöver ersätta den med täcke för att hästen inte ska frysa.

Täcken

Baserat på ovanstående information klarar sig de flesta hästar utmärkt utomhus dygnet runt utan täcke om de får ha sin vinterpäls, tillräckligt med foder, och har tillgång till ligghall.

För hästar som är klippta behövs vanligen täcke under den kallare årstiden. Nedan är en tabell med riktlinjer för när täcken behövs, men alla hästar är individer så tabellen kan aldrig ersätta att observera hästen och känna med handen under täcket för att säkerställa att den är lagom varm.

Exempel på vilket täcke som kan vara lämpligt vid olika temperaturer och klippning.

Temp Oklippt Spårklippt Helklippt
< 10 ⁰C Lätt (0-100g)
< 5 ⁰C Lätt Medium (200-300g)
< 0 ⁰C Medium Tjockt (300-400g)
< -5 ⁰C Ev medium Tjockt Tjockt plus ev innetäcke
< -10 ⁰C Medium Tjockt plus ev innetäcke Tjockt plus ev innetäcke

Ovanstående gäller under förutsättning att det är vindstilla, uppehåll och molnigt. Om det blåser eller regnar behövs täcke vid högre lufttemperatur och om solen strålar klarar hästen sig utan vid lägre lufttemperatur. En helklippt häst kan behöva ett lätt täcke redan vid 15 grader om det regnar och blåser. De flesta hästar, även oklippta, behöver regntäcke om det regnar och blåser ihållande och är under 10 grader och hästarna går ute dagtid utan möjlighet till skydd. Väder kring 0 grader med ihållande regn och blåst är besvärligt för hästarna och i dessa fall behöver de flesta hästar ett tjockt täcke om de ska vara utomhus på dagen utan ligghall, och det kan det vara lämpligt att ta in dem tidigare än normalt och låta dem värma sig i stallet.

Hästar som är anpassade för vårt klimat och har tillgång till skydd för väder och vind klarar sig i allmänhet bra utan täcke året runt.  

Att tänka på när man använder täcke på häst

Om man använder täcke är det viktigt att det är rätt täcke i rätt situation.

Ett utetäcke måste vara vattentätt eftersom ett blött täcke kyler ner hästen mer än om den varit helt utan täcke.

Säkerställ att täcken passar hästen och att den inte får skav. Speciellt klippta hästar kan vara känsligare för skav från dåligt anpassade täcken.

För tjockt täcke gör att hästens päls trycks ihop och den isolerande luften försvinner. Nettoeffekten kan då bli att hästen blir kallare. Likaså om hästen är så varm att den svettas under täcket. Om man vill ha flera täcken på hästen är det viktigt att det inre täcket bevarar isolerande luft.

Om hästen arbetats och blivit svettig måste den vara helt torr innan utetäcket läggs på.

Olika temperatur under dagen

Speciellt på vår och höst kan det vara en utmaning att täcka sin häst eftersom väderförhållandena och temperaturen ändras drastiskt över dagen. Det optimala är såklart att byta täcke under dagen när förhållandena ändras, men det är inte alltid så lätt att få ihop den logistiken. I de flesta fall är det troligen så att en häst mår sämre av att bli för varm än för kall, så lägg på det täcke som passar bäst till större delen av dagen och ta hellre det tunnare om du tvekar.

Känn på hästen ofta

Hur ska man tänka gällande att klippa eller täcka hästen? Behovet av täcke skiljer sig mycket mellan olika individer. Känn med handen på hästens kropp under täcket så ofta du kan. Det ska varken kännas varmt eller kallt och hästen får absolut inte vara svettig eller blöt under täcket. Om hästen darrar behövs ett varmare täcke.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen