Kastration av hingst

Kastration är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen på häst och majoriteten av alla hingstar kastreras innan de är 2 år gamla. Det är ofta mest praktiskt att kastrera unghingsten så tidigt om den inte ska visas för godkännande till avel. Ingreppet blir också enklare på en yngre häst. 

Vad innebär kastration av hingst?

Vid kastration avlägsnas båda testiklarna och spermieproduktionen och de könshormoner som producerats där försvinner. Hingstbeteendet upphör och hästen blir lättare att hantera och ha i grupp med andra hästar. 

Kastration av hingstHösten eller våren är bra tid att kastrera unghingstarna. 

När ska hingsten kastreras?

Om hingsten inte ska visas för godkännande till avel är det oftast bäst att kastrera innan hästen är 2 år gammal. Det går att kastrera fölet redan från födseln, vilket ibland görs om fölet t.ex. har pungbråck, annars görs det vanligen mellan 8–9 månader och 2 års ålder. 

Vissa djurägaren vill vänta ytterligare med kastration för att hästen ska utveckla lite mer könskarakteristik som grövre nacke. Huruvida hästen gör det och ifall det består är dock osäkert. En nackdel med sen kastration är att hingstbeteendet kan bli inlärt och bestå även efter att hästen senare kastreras. En sådan häst kan till exempel få svårt att gå i grupp med andra hästar i framtiden. Sen kastration innebär också ett mer avancerat ingrepp med ökad risk för komplikationer då vävnaderna och blodkärlen är större. 

Väldigt tidig kastration, innan könsmognad, kan också vara mer komplicerad att utföra då vävnaderna är små. Vidare kan detta påverka hästens tillväxt eftersom tillväxtzonerna i benen sluter sig senare när testosteronnivåerna är lägre. En häst som kastreras långt innan könsmognad kan få längre ben och högre mankhöjd, vilket inte heller är önskvärt då viss indikation finns att detta skulle kunna öka risken för ortopediska problem i framtiden. 

Sammantaget är den bästa åldern för kastration mellan 1 och 1,5 år. 

Olika metoder för kastration

Testiklarna utvecklas hos fostret inne i bukhålan och vandrar sedan ner i pungen genom en slits (inguinalkanalen) i bukväggen. Testiklarna omges av en hinna som är en del av bukhinnan, och pungen står därför i direkt förbindelse med bukhålan.  

Hingstar yngre än 1,5 år kastreras ofta med en metod som kallas ”öppen kastration” eller ”obetäckt funikel”. Då skär veterinären igenom alla hinnorna och klämmer av blodkärl och sädesledare innan testikeln avlägsnas. Såret sys inte utan lämnas öppet för dränage.  Ingreppet görs i fält på stående häst med lugnande och lokalbedövning eller så läggs hästen omkull med en lätt narkos. 

Hingstar som är över 1,5–2 år, de flesta travare eller hästar som av annan anledning kan förväntas ha vida inguinalkanaler kastreras lämpligen med ”stängd kastration” eller på ”betäckt funikel”. Här sparas den inre hinnan kring testikel och ligeras tillsammans med blodkärls och sädesledare. Inguinalkanalen sys ihop och hudsåret sys också. Operationen görs på klinik med hästen i full narkos. 

Komplikationer som kan uppstå är infektion, blödning och tarmframfall. Infektion kan uppstå vid båda operationsmetoderna, men är vanligare vid öppen kastration. Risken för blödning och tarmframfall blir däremot betydligt mindre om kärlen ligeras och inguinalkanalen sutureras. Det är den främsta anledningen till att äldre hästar och hästar med vida inguinalkanaler lämpligen kastreras med ”stängd” metod. 

Testiklarna är normalt nere när hingstfölet föds eller kommer ner inom några månader.  Om testiklarna inte är nere när det är tid för kastration rekommenderar vi att ni rådgör med er veterinär. Ibland kan det vara lämpligt att vänta ytterligare några månader på att testiklarna ska komma ner så hästen kan kastreras på vanligt sätt. Om testiklarna inte kommer ner kallas hingsten klapphingst eller krypotorkid och kastrationen blir mer komplicerad. Ofta ligger den kvarvarande testikeln i inguinalkanalen och då kan hästen kastreras med vanlig ”stängd” metod, medan i andra fall ligger testikeln i bukhålan och då blir ingreppet mer omfattande.   

Kastration av hingstDet är ofta lämpligt att kastrera unghingsten när den är 1-1,5 år gammal. 

Vad ska jag tänka på innan kastrationen?

Det är bra att planera kastrationen i tid, speciellt om tanken är att hästen ska släppas ihop med andra hästar ett visst datum. Hösten eller våren är oftast bäst tid på året, och vi undviker kastration under sommarmånaderna eftersom risken för infektion då är högre. Hästen måste vara grundvaccinerad mot stelkramp innan operationen. Den ska vara fullt frisk för övrigt när ingreppet görs. Beroende på vilken ålder hingsten kastreras tar det olika lång tid innan de kan släppas ihop med ston efter ingreppet men om vi räknar med minst 2 månader är vi på den säkra sidan. 

Hur hanterar jag min häst efter kastration?

Efter operationen är det är viktigt att följa de instruktioner som ges av veterinären som kastrerat hästen eftersom eftervården beror på vilken metod som använts. Efter en öppen kastration rekommenderas ofta mer kontrollerad motion eftersom vi vill att sårsekret som bildas kommer ut ur det öppna kastrationssåret, medan efter stängd kastration är vi mer försiktiga med motion eftersom det istället ökar risken för svullnad. 
Kontrollera dagligen hästens allmäntillstånd och temperatur. Inspektera såret och notera eventuell svullnad och sårsekret. En viss svullnad är vanligt, och efter en öppen kastration är det normalt att det droppar sårvätska. Rådgör fortlöpande med er veterinär om det är något ni är osäker på. 

Genom att kastrera hästen tidigt hinner den inte befästa besvärliga hingstbeteenden och får lättare att fungera bra i grupp även fortsättningsvis. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen