Så här gör du en hullbedömning på din häst

Betet börjar gradvis bli sämre i slutet på sommaren, men under milda höstar kan gräset växa bra långt in på hösten. Fri motion i stora hagar och kontinuerligt bete är generellt bra för hästar, men det kan vara svårare att beräkna en foderstat eftersom man inte vet exakt vad hästen får i sig på betet. Näringsinnehållet i betet ändras dessutom kontinuerligt. Även om hästen inte går på bete utan får näringsanalyserat grovfoder enligt en teoretisk, beräknad foderstat krävs bedömning hästens hull eftersom olika hästar har olika metabolism.

Så här bedömer du hästens hull

Med hull menas egentligen fettdepåer. Hästen har fettdepåer såväl inne i kroppen som mer ytligt, och det är de ytliga fettdepåerna vi kan bedöma. Under hösten och vintern när hästens päls blir längre är det extra viktigt att känna på hästen eftersom pälsen annars lätt döljer avvikelser i hullet.

Det enklaste sättet att bedöma hästens hull är att känna över revbenen. Revbenen ska vara lätta att känna, men inte synas för blotta ögat, då är hästen i lagom hull. Ofta används Hennekes nio gradiga skala för en bättre och säkrare bedömning. Då tittar man även på fettansamling längs mankammen för att säkerställa att hästen inte har en så kallad fettnacke. Man tittar även över skuldror och manken, längs ryggen och vid svansroten. En modifierad svensk version av Hennekes hullbedömning finns på SLUs hemsida.

Det är inte alltid så lätt att göra hullbedömningen själv, dels eftersom man lätt blir hemmablind och dels eftersom olika raser har olika uppbyggnad. Det kan vara lätt för dig som djurägare att överskatta hästens muskeluppbyggnad och underskatta fettansamlingen. Att skilja på en bra musklad rygglinje och överdriven fettansamling längs ryggkotorna är inte helt självklart, så tveka inte att be en utomstående, person om hjälp.  En bukig häst är inte heller detsamma som en överviktig häst. En häst kan vara bukig på grund av till exempel parasiter, ålder eller tidigare dräktigheter. Det kan också bero på brister foderstaten eller att hästen är dåligt musklad. En bukig häst kan samtidigt vara mager, vilket ofta är fallet med äldre hästar som har PPID (Cushings syndrom). 

Det är viktigt att känna på hästen när man bedömer hullet eftersom lång päls, rasens konformation och eventuell bukighet kan göra att man missbedömer hullet annars.

Så här gör du om din häst gått upp för mycket i vikt

Övervikt ökar risken för fång, belastningsskador och hältor. Övervikt kan orsaka eller vara ett delsymtom vid metaboliskt syndrom, ett tillstånd när hästen blir insulinresistent. En överviktig häst måste bantas, och om den inte har någon annan sjukdom förhindrar, så behöver den motioneras mer. När det gäller justeringar i foderstaten och bantning rekommenderar vi att ni anlitar en professionell foderrådgivare. Alla förändringar som görs i foderstat och träning ska ske successivt och ändringar i hästens hull måste gå långsamt för att kroppen ska hinna med att anpassa sig.

Få upp din häst i hull om den är för mager

Omvänt måste foderstaten till en häst som är i underhull också ses över och korrigeras av en foderrådgivare. Om hästen är påtagligt mager, eller om viktminskningen kommit plötsligt, rekommenderas en undersökning av veterinär. Det är många olika sjukdomar som initialt visar sig med att hästen tappar i vikt varav den vanligaste är att hästen har parasiter. Detta kan vara fallet även om hästen är avmaskad och då krävs kanske mer specifika undersökningar för att definiera  underliggande orsaker till varför hästen har problem med parasiter trots att parasitkontrollprogrammet följts.

Gruppdynamiken är också viktig att beakta när det gäller att utröna orsaker till avvikelser i hästarnas hull. Det är viktigt är att det finns flera utfodringsplatser och vattenkar i hagen, så att även hästar med lägre rang kommer åt dem. Om det finns hästar som inte alls tillåts äta i fred i gruppen måste hästarna kanske separeras så att alla får sin matro.

När hästar utfodras i grupp är det är viktigt att säkerställa att även ranglåga hästar tillåts äta och dricka tillräckligt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen