Huggormsbett på häst

Under den varma årstiden är ormar aktiva och det händer att hästar blir bitna av huggorm. Hästar verkar inte lika känsliga som en del andra husdjur men vi ser av och till hästar som får livshotande symtom. 

Huggormsbett på hästHuggormsbett är inte så vanligt på häst som på vissa andra sällskapsdjur, men det förekommer att hästar blir bitna av huggormar och behöver behandling.

Orsak till huggormsbett på häst

Den enda giftormen som förekommer vilt i Sverige är den europeiska huggormen (Vipera Berus). Vuxna huggormar är ofta 60 - 90 cm långa och är gråbruna med ett mörkare zickzackband på ryggen. Det förekommer också helt svarta huggormar. Huggormar är växelvarma och när det är lite kyligare på tidig vår och sen höst ligger de gärna och solar på öppna ytor åt söder, medan mitt på sommaren kan de vara svårare att få syn på.

Huggormen har två gifttänder i överkäken som används för att döda eller bedöva bytesdjur. Ormen kan också hugga i självförsvar när den blir rädd eller trängd, som ifall en häst råkar trampa precis bredvid ormen. Det är inte alltid huggormen sprutar in gift när den biter i försvar.

Huggormens gift består av en blandning av enzymer och andra ämnen som bryter ner vävnaden och hindrar blodets koagulation. Gifter dödar eller bedövar bytet och hjälper till att bryta ner det i ormens magtarmkanal.
 

Huggormsbett på hästVår enda giftorm är huggormen som oftast är gråbrun med ett mörkt zickzackband på ryggen. Det finns också helt svarta huggormar.

Symtom på huggormsbett på häst

Eftersom mängden gift som avges vid ett bett kan variera i mängd kan också symtomen variera mellan inga noterbara och kraftiga. Hästar blir oftast huggormsbitna i nedre delen av benet eller på mulen. Giftet leder till vävnadsskador med vätskeutträde och lokal svullnad som följd. Om man klipper pälsen kan man vid noggrann inspektion ibland se själva bettstället som då är två små sår med 6 - 9 mm mellanrum centralt i det svullna området. Huggormsbett gör ont så hästen är ofta halt på det drabbade benet eller ovillig att äta med den ömma mulen. 

I mer allvarliga fall kan hästen också bli allmänpåverkad. Det förekommer att hästar som blivit huggormsbitna i mule eller huvud svullnar upp så kraftigt att de får svårt att andas eller svälja. Det förekommer också att giftet sprids till inre organ och orsakar kolik eller hjärtarytmi. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om du misstänker att din häst har blivit huggormsbiten ska du ta in den i en box och låta den stå så lugnt och stilla som möjligt. Ju mindre hästen rör sig desto mindre sprids giftet. Gamla metoder som att kyla området, stasa av det eller att försöka suga ut giftet rekommenderas inte.

Det är alltid lämpligt att kontakta veterinär och rådfråga hur ni lämpligen går vidare. Om hästen verkar pigg och äter bra kan ni kanske avvakta under observation, men om hästen är allmänpåverkad eller har ont rekommenderar vi undersökning och behandling.  

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker hästen och det drabbade området. Det är ofta lättare för veterinären att klippa och rengöra det svullna området efter att hästen fått lite lugnande och bedövande medel. 

Behandling av huggormsbett på häst 

Huggormsbett behandlas genom att hålla hästen i stillhet och ofta med understödjande dropp om hästen inte äter och dricker själv. Smärtstillande preparat används för att minska smärtan och ibland används också mer potenta antiinflammatoriska preparat som kortison. Kortison har tidigare varit vanligt vid behandling av huggormsbett, men effekten är tveksam och det används inte rutinmässigt längre.  Blodprodukter som plasma kan däremot ges vid behov för att tillföra koagulationsprodukter. Antibiotika ges vid enstaka tillfällen om vävnadsskadan är omfattande och risken för sekundära bakteriella infektion bedöms stor. 

Om det finns tillgång till antiserum kan det ges i allvarligare fall. Motgiftet innehåller antikroppar som binder huggormens gift och minskar skadeverkningarna. Antiserumet är dyrt och det finns risk för biverkningar varför det inte är lämpligt i alla fall.  

Hästens stelkrampsskydd kontrolleras och vid behov boostas det med en dos vaccin. 

Huggormsbett på hästDe flesta hästar blir helt återställda efter ett huggormsbett. 

Vad kan jag göra för att minska risken att min häst blir huggormsbiten? 

Hästar mår bra av att gå ute och röra sig i stora hagar så normalt sett överväger fördelarna med betesgång stort risken för huggormsbett, men det är klart att om det uttalat finns mycket huggorm på ett ställe bör man undvika att ha hästarna där. Risken för bett minskar om man putsar betet och stängslar bort områden med högt gräs, bråte och sly där ormarna kan gömma sig. 

Observera att huggormen är fridlyst så det är inte tillåtet att döda eller fånga dem. Enda undantaget är om man hittar en huggorm på sin tomt, då får lov att fånga dem försiktigt och släppa ut dem på annat ställe.
 

Skydda din häst mot huggormOm det är mycket huggorm kan det hjälpa att putsa betet och stängsla bort områden med mycket sly. 


 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen