Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Hornhinnesår hos häst

En av de vanligaste ögonskadorna är hornhinnesår. De orsakar ofta rejält obehag för hästen. Majoriteten av hornhinnesåren är ytliga och läker snabbt med rätt behandling. Hornhinnesår ska alltid undersökas av veterinär så snart de upptäcks.

Hornhinnesår hos häst

Hästens ögon är genom sin placering utsatta för risk för traumatiska hornhinnesår.

Orsak

Hornhinnan är den yttersta, främre ytan på ögat. Det är en klar, genomskinlig hinna vars funktion är att skydda ögat och bidra till att ljuset bryts till brännpunkten på näthinnan. Hornhinnan är en nödvändig komponent för fullgod syn. Hornhinnan hålls fuktig av tårvätska som sprids över hornhinnan när hästen blinkar. Tårvätskan hjälper till att skydda hornhinnan från smuts och damm.

Hornhinnesår orsakas oftast av trauma mot ögat. Det kan vara att hästen kliar sig mot ett skarpt föremål eller blir skrämd och slår i huvudet och ögat. Hornhinnesår ses också ofta om hästen blir liggande och fastnar i boxen, till exempel i samband med kolik, eller hos nyfödda föl som är sjuka och därför ligger ner mer än normalt. Hornhinnesår kan också uppkomma sekundärt till felaktigt växande ögonhår eller ögonlock som är inåtrullade så att hårstrån skaver mot hornhinnan. Likaså kan de uppstå om hästen av någon anledning har otillräcklig tårproduktion. Ibland uppkommer hornhinnesår som komplikation till djupare liggande ögonsjukdomar.

Hornhinnesår hos häst

Flugor som irriterar kan dels orsaka inflammation i bindhinnan, men kan också orsaka hornhinnesår om hästen blir så irriterad att den kliar sig och därvid råkar skada ögat.

Symtom

Hornhinnesår gör ont. Hästen kniper med ögat och oftast har den ökat tårflöde. Ibland är tårflödet tjockare än normalt och kan vara vit- eller gulaktigt. De flesta hästar kniper ihop ögat så att det är svårt att se hornhinnan alls, men hästar som har mindre omfattande sår eller nyfödda föl visar inte alltid lika tydliga symtom. På dessa kan det vara svårare att se att hästen kniper med ögat. Det första tecknet är att hästen fäller ner ögonfransarna. Det syns lättast om man tittar på hästen rakt framifrån och jämför ögonen.
Själva såret på hornhinnan ses oftast som en grå fläck. Hornhinnan undersöks bäst om du släcker ned i stallet och har en liten ficklampa eller pennlampa. Lyft det övre ögonlocket (hästen vill gärna knipa när du lyser på ögat) och lys på ögat från olika vinklar.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen kniper lite grann med ögat och har ökat sekret kan det bero på att den fått in något irriterande i ögat men som inte orsakat ett sår. Under förutsättning att du kan undersöka hornhinnan och att den ser klar ut, och att hästen endast verkar lindrigt besvärad kan du försiktigt torka rent i ögonvrån och avvakta lite och se hur det utvecklas. Hästen bör bli tydligt bättre i ögat redan till nästa dag, annars är det bästa att kontakta veterinär.  I de fall du misstänker att din häst har ett hornhinnesår bör du kontakta veterinär direkt. Likaså om hästen kniper så mycket att du inte kan se hela hornhinnan tydligt.

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker ögat för att bedöma skadans omfattning. Ofta behövs lugnande medel för att komma åt att undersöka hela hornhinnan ordentligt. Veterinären färgar in ögat med fluorescin, en grön vätska som fäster i skadad hornhinna, och kan på så sätt identifiera även mindre skador och bedöma djupet av skadan.
Vid misstanke om djupare skador eller annan underliggande ögonsjukdom kan mer omfattande undersökning av ögat bli aktuell.

Hornhinnesår hos häst

Vid riktigt djupa hornhinnesår kan allmänbehandling med smärtstillande och antibiotika bli nödvändigt.

Behandling

Hornhinnesår behandlas vanligen med lokala ögondroppar. Djupare hornhinnesår orsakar lätt mer omfattande inflammation i inre delar av ögat och det är därför viktigt att behandlingen sätts in omgående. Beroende på sårets karaktär kompletteras ibland lokalbehandlingen med systemisk behandling för att få effekt även längre in i ögat.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av hornhinnesår?

Eftersom hornhinnesår oftast uppstår efter att hästen slagit i ögat kan risken minskas genom att minimera föremål som hästen kan skada sig på i dess miljö. Titta igenom boxen och hagen och ta bort alla skarpa, utstickande föremål. Kontrollera även drivgångar så att de är tillräckligt breda och fria från föremål som hästen kan fastna i eller skada sig på. Om hästen kliar sig mycket i huvudet ökar också risken för hornhinnesår, så i dessa fall är det viktigt att kontakta veterinär för undersökning och behandling av klådan.

Hornhinnesår hos häst

Genom att skydda hästen mot irriterande insekter minskas risken för skador orsakad av irritation och klåda.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen