Hästjour

Många gånger upplever djurägaren att hästarna alltid blir sjuka eller skadade på helgerna eller sena kvällar när det är som svårast att få hjälp. Men våra specialistdjursjukhus har sin hästjour öppet dygnet runt, året runt och om oturen är framme och så finns vi där med råd och hjälp. Det behövs ingen remiss för att komma in akut med sin häst, men ring oss på journumret så att vi vet att ni är på väg!

Vem jobbar på hästjouren?

På hästsjukhuset i Helsingborg har vi under jourtid minst en veterinär och två djursjukskötare eller djurvårdare i tjänst. För att kunna hantera svårare operationer finns även specialistutbildad kirurg och narkospersonal i beredskap. Eftersom det handlar om akutfall kan belastningen variera oerhört. Om det kommer in ett sto med fosterfelläge som behöver kejsarsnitt mitt i natten krävs minst fem personers arbetsinsats under flera timmar, medan andra journätter är det mycket lugnare.

Många av de mest avancerade operationerna vi gör måste göras akut och vi har alltid högt utbildad personal i beredskap för att kunna erbjuda bästa möjliga vård vid alla tidpunkter.

Vilka jourfall kommer in till hästkliniken?

De vanligaste jourfallen är hästar med kolik eller sårskador. Under säsong är även förlossningskomplikationer och sjuka föl vanligt. Vi tar emot såväl enklare fall som komplicerade remissfall. Ibland har hästen blivit undersökt i fält av annan veterinär som rekommenderat djurägaren att köra in hästen till djursjukhuset på grund av sjukdomens allvarlighetsgrad. I andra fall kommer djurägaren direkt till oss utan remiss, vilket går lika bra.

Jouren är öppen för akuta sjukdomsfall hos häst dygnet runt, året runt.

Hur kommer jag i kontakt med hästjouren?

Om din häst är akut sjuk är du alltid välkommen att ringa oss på 042-168 000 eller 0220-452 00, så kan vi hjälpa dig med råd och rekommendationer kring hur du ska göra med din häst. I vissa fall räcker det med råd över telefon, andra gånger blir rekommendationen att ta ut ambulerande veterinär eller hovslagare, och ibland rekommenderas du att komma in med hästen för vidare undersökning och behandling.

Tas alla jourfall emot?

Vi tar emot nästan alla hästar. Det är bara i enstaka fall när det handlar om smittsamma sjukdomar som det kan vara lämpligare att inte flytta hästen till djursjukhuset utan vårda den i det egna stallet för att hindra smittan från att föras vidare.

Är det långa väntetider på hästjouren?

Eftersom antalet jourfall och beläggningen på vårdavdelningen kan variera mycket är det väldigt olika från dag till dag hur snabbt en enskild häst blir undersökt och behandlad. Är det flera fall samtidigt måste vi såklart prioritera efter allvarlighetsgrad. Ändå är det sällan djurägare tvingas sitta och vänta hos oss! Personalen gör en snabb bedömning direkt, och om hästen inte behöver omgående åtgärd får den stå  i en box tills det blir dags för undersökning. Djurägaren kan åka hem eller göra andra ärenden och veterinären ringer när hästen är undersökt eller behandlad enligt överenskommelse. Om en häst till exempel kommer in med en sårskada gör såret rent och bandageras så snart som möjligt och vid behov administreras antibiotika, sen kan hästen få vänta i lugn och ro i sin box tills det blir dags att sy såret.

Hästen får komma in på hästjouren och får en akut bedömning direkt vid ankomst. Om det är mycket jourfall samtidigt kan hästen få vänta på mer omfattande undersökning och behandling, men får då stå i lugn och ro i en box efter att de mesta akuta åtgärderna vidtagits, och ägaren kan åka hem under tiden.

Får vi ha samma veterinär hela tiden?

Det vore såklart önskvärt om ni fick en veterinär att ha kontakt med under hela hästens vistelse på djursjukhuset. Men för att värna om medarbetarnas arbetstider och följa lagstiftningen är det ofrånkomligt att en häst som kommer in med en allvarlig skada natten mellan fredag och lördag kommer att ha vårdats av ett flertal olika veterinärer innan den är hemgångsklar veckan efter. I verksamhetsplaneringen är vi dock mycket medvetna om vikten av kontinuitet när det gäller såväl vårdkvalitet som kommunikation med ägarna, och vi lägger ett stort arbete på att lägga ett arbetsschema som minimerar bytet av personal som är involverad i den enskilde patienten.

Vi strävar efter att i möjligaste mån ha samma personal som tar hand om din häst under vistelsen på djursjukhuset.

Får vi veta vad det kostar och om hästen kommer att bli bra igen?

De som kommer till oss på hästjouren har varken planerat eller önskat besöket. Ofta är hästägaren trött efter att ha vakat över hästen kanske kört långt med transport. Säkert fanns det andra planerade aktiviteter och göromål som fick bli åsidosatta.  Oron för hästen är ofta påtaglig och det finns ofta även en oro för kostnaderna associerade med vården. Majoriteten av vår personal har egna djur och har varit i samma belägenhet många gånger. Vårt mål är att alltid vara tydliga i kommunikationen kring vad vi kan göra för hästen och vad det förväntas kosta. Om hästen är väldigt dålig eller om det är många andra akutfall samtidigt kan det hända att veterinären är snabb och kortfattad kring informationen. Som orolig och trött hästägare kan det då vara svårt att ta in allt veterinären säger och ibland uppstår missförstånd och oklarheter trots goda intentioner. Här är det viktigt att som djurägare fråga igen! Att förväntningarna är realistiska  är fundamentalt för att besöket ska bli bra. Som hästägare måste du få svar på frågor som hur stor chans det är att hästen blir frisk och fullt fungerande, hur lång tid detta kan ta, hur sjuk hästen förväntas vara under behandlingen och vilka kostnader behandlingen kan innebära. I akuta situationer krävs snabba beslut så alla detaljer kan omöjligt täckas in och exakta priser går inte att lämna eftersom det är en fortlöpande process som beror på hur sjukdomen eller skadan utvecklas. Som hästägare har du också alltid rätt att få information om vilka alternativ som finns till den föreslagna behandlingen. Du har också rätt att sätta en övre ekonomisk gräns som du inte kan eller vill gå över när det gäller veterinärvårdskostnader för den aktuella skadan på hästen. Det är då upp till veterinären att berätta vad vi kan erbjuda inom de ekonomiska ramarna som finns. I vissa fall kan det bli aktuellt med avlivning av ett djur fastän det finns möjlighet att behandla. Detta kan till exempel bli fallet om kostnaderna för behandlingen förväntas bli högre än vad djurägaren är villiga att betala. I andra fall kan det handla om att hästen har andra skador eller hög ålder som gör att det inte är värt det lidande den nya sjukdomen innebär.

Om du som djurägare tvekar inför föreslagen behandling eller uppskattade kostnader måste du fråga veterinären igen och vid behov be om förslag på alternativa åtgärder.

Hur länge måste min häst stanna på hästjouren?

Vissa akutfall går hem igen direkt efter undersökning och behandling. Det kan till exempel bli fallet vid enklare sårskador eller kolik som släpper direkt. De flesta hästar stannar någon dag på djursjukhuset. Till exempel hästar med lite mer svårlöst kolik eller sårskador som åtgärdas i allmän narkos stannar ofta tills den akuta fasen är över och hästen är stabil igen. Några hästar har mer allvarliga sjukdomar och då kan längre tids vistelse på djursjukhuset bli aktuellt. Även här är det viktigt med en bra kommunikation. Vissa djurägare vill gärna ha hem hästen så snart som möjligt och ordnar uppföljande behandling med ambulerande veterinär hemma i stallet, medan andra gånger är det mer praktiskt att låta hästen stå kvar på djursjukhuset tills den är färdigbehandlad.

Läs fler artiklar på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen