Hälta orsakat av snö och is

Under vintern är det viktigt att göra vad vi kan för att hästarna inte ska halka och skada sig. Speciellt svårt är det när temperaturen pendlar mellan plus- och minusgrader och förutsättningarna ändras kontinuerligt

Vintern kan vara besvärlig för hästägare som vill låta sina hästar få röra sig utan att riskera att de halkar och skadar sig. 

Orsaker till hälta orsakat av snö och is

Även på vintern gäller att alla hästar ska få möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter varje dag. Men samtidigt är vi skyldiga att säkerställa att miljön där hästen rör sig är fri från områden eller föremål som hästen kan skada sig på. Is kan orsaka att hästarna halkar, medan frusna lerhagar med ojämnt, hårt underlag eller snö som klumpar sig till ”styltor” under hästens hovar ökar risken för feltramp och vrickning. 

Skador på häst relaterade till snö och is

Hästar som halkar eller trampar fel kan skada sig allvarligt. Vi ser till exempel frakturer i extremiteter och bäcken, muskelbristningar och muskelrupturer samt skador i ligament och senor.

När ska jag söka veterinär?

Om din häst är akut halt och inte vill stödja på benet måste du kontakta veterinär snarast. Även om hästen är mindre halt rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär för rådfrågning. Undersök gärna hästen själv så du har så mycket information som möjligt. Ta tempen, gå igenom benet och notera eventuella svullnader eller sår och kontrollera hoven noggrant.   

Hälta orsakat av snö och isÄven vintertid behöver hästarna komma ut och röra på sig. Genom att ta hand om hagarna på bästa sätt minskas risken att hästarna halkar eller vrickar sig.  

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst blir halt på grund av halka eller snö?

Vi är som sagt skyldiga att säkerställa att miljön våra hästar vistas i är fri från områden eller föremål som hästarna kan skada sig på. Det är omöjligt att helt hindra skador, men vi måste göra det bästa vi kan och ta bort de mest uppenbara skaderiskerna. Vid vissa extrema väder kan det innebära att hästarna får bli inne den dagen och rastas i ridhus om möjligt.  

Ta hand om hagarna

För att förebygga skador i hagen gäller det att sköta och preparera sina hagar så bra som möjligt. Det är viktigt att hagarna är ordentligt dränerade och vid behov måste underlaget förbättras på ytor som är speciellt utsatta. Vattenpölar som blir stående i hagen och fryser till blankis innebär stor risk att hästarna halkar. Vidare blir upptrampade, leriga, omockade hagar knaggliga när det fryser, vilket medför risk att hästarna trampar fel och vrickar sig. Läs gärna mer om vinterhagar här.
Ibland måste delar av hagarna stängslas av under perioder med minusgrader, eller så får hästarna tillfälligt flyttas till en annan hage om den möjligheten finns. En lösning kan vara att använda beteshagarna när det är minusgrader. När marken är hårdfryst trampar hästarna inte sönder den, men de får mer yta att röra sig på.

Halkbekämpa

Halkbekämpning måste också utföras på gångar som hästarna använder till och från hage och ridhus/paddock. Ploga eller skotta gångarna och salta eller sanda efter behov. Det minskar risken för såväl hästar som människor. 

Hälta orsakat av snö och isBroddar är oftast nödvändigt på hästar som rids på halt underlag. 

Broddar och sulor

Hästar som har järnskor måste i princip broddas om de går på halt underlag eftersom risken annars är extremt stor att de halkar. Det vanligaste är två broddar i trakten, men ibland används fyra eller fler. Det finns broddar som skruvas i och broddar som är permanenta i skon. Diskutera med din veterinär och hovslagare kring vilket som är bäst för din häst eftersom det beror på de lokala förutsättningarna och hästens användningsområde. Fyra broddar ger bättre halkskydd, men minskar hovens naturliga glidmoment mot underlaget och leder därmed till minskad stötdämpning. Med två broddar blir denna effekt mindre, men det ger inte lika bra skydd mot halka heller. Två broddar i trakten ändrar däremot hovvinkeln. Det är oftast inget problem om underlaget är så pass mjukt att broddarna sjunker ner, men om hästen rör sig mycket på hårt underlag där broddarna inte går igenom marken kan det orsaka problem. Minskad stötdämpning och ändrad hovvinkel kan till exempel leda till hov- eller kotledsinflammation. Detta är speciellt viktigt att tänka på för hästar som rids mycket ute eftersom även vanligtvis mjuka stigar i skogen kan bli stenhårda när det fryser. 

För att minska de negativa effekterna kan broddarna skruvas ur så fort de inte behövs och broddhålen skyddas med blindbrodd eller fetvadd eller liknande. Ett annat alternativ är så klart att ta av skorna under vintern om hästen klarar sig utan. Det blir halare än skor med brodd, men inte till närmelsevis så halt som skor utan brodd. 

Sparkskador med brodd

Skadorna efter en spark blir större om hästen har skor och ännu större om den har broddar. För hästar som går i grupp måste denna aspekt vägas in. Det är viktigt att ägarna till hästar som går i samma hage är överens i frågan. Om hästgruppen är stabil och väl fungerande och risken för halka är stor kanske broddar bak kan fungera. Alternativ är att tillfälligt dela av hagarna eller ta av bakskorna helt och bara brodda fram. Det är direkt olämpligt att introducera nya hästar i en liten vinterhage och speciellt inte med bakskor med eller utan brodd.

Vilken risk som är störst av halk- eller sparkskador diskuteras ofta. Det går inte att svara på generellt eftersom det beror på de lokala förutsättningarna, men det är viktigt att förstå att halk- och sparkskador kan orsaka riktigt allvarliga åkommor som frakturer, vilket i värsta fall leder till att hästen måste avlivas, så för den enskilda hästen och hästägaren som drabbas kan konsekvenserna bli förödande. Det är därför väsentligt att ta båda aspekterna på allvar. 
Broddarna kan också ge skador på den häst som har dem om hästen trampar på sig eller slår emot benen. Här används ofta boots eller benskydd för att reducera risken. 

Snösulor

För att minska risken att snö och is bildar klumpar under hovarna används ofta snösulor. Nackdelen med snösulor är att det blir mer instängt i sulan och risken för hovböld eller strålröta ökar. Det finns sulor som fästs med skon eller sådana som går att ta av. Även här rekommenderas en diskussion med din hovslagare om vilket som blir bäst med tanke på era förutsättningar. 

Sparkskador blir värre om hästarna har skor med broddar bak. Samtidigt mår hästar bra av nära umgänge med andra hästar. I en stabil grupp hästar går det ofta att lösa så att hästarna skyddas mot halkan men ändå får gå ihop.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen