Fotskabb hos häst

Fotskabb drabbar fram för allt hästar med mycket hovskägg. Skabb ger oftast klåda, vilket hästarna ibland visar genom att de står och stampar. Krustor och sår kan vara en följd av fotskabb. Skabb behandlas bäst genom att pälsen på benens nedre del klipps och att hästen behandlas med parasitdödande medel som läggs på huden.

Symtom

Fotskabb ger oftast klåda som visar sig genom att hästen står och stampar, sparkar eller gnider sig mot inredningen. Hudförändringar i form av skorpor, mjäll och krustor kan ses. Kliandet leder till små hudskador som kan infekteras med bakterier eller svampar och ge mugg/rasp.

Problemet är vanligare på vinterhalvåret.

När skall jag kontakta veterinär?

Kontakta veterinär om din häst verkar besvärad, visar tecken på klåda och/eller fått förändrad hårrem med hårlösa partier, skorpor, mjäll och krustor. Detta kan vara tecken på hudproblem som kräver behandling för att bli bra.

Vad är fotskabb?

Fotskabb orsakas av ett kvalster som heter Chorioptes equi som lever på hudytan. De är små och syns knappt med blotta ögat.

Fotskabb smittar genom direktkontakt med andra hästar och indirekt via skötares händer, borstar, täcken eller smittad stallmiljö. Kvalstret kan överleva i miljön upp till två månader, eller längre. Skabb dör vid frysning.

Fotskabb är vanligt vintertid och drabbar fram för allt hästar med mycket hovskägg.

Utredning

Prov tas från hårstrån som klippts av nära huden alternativt från ett skrapprov som görs med ett rakblad på drabbat hudområde.

Behandling av fotskabb

Misstänker du att din häst har fotskabb bör du kontakta veterinär som kan ta prover och avgöra om behandling behöver sättas in.

Vad gör veterinären?

Om hästen skall behandlas klipps håret från framknä/has och ned till kronrand.
Alla hästar som varit i kontakt med hästen skall behandlas.

Det finns för närvarande inget registrerat preparat för behandling av fotskabb hos häst men något av nedanstående kan användas:

  • Pyretroider- applicering på samtliga ben samt en sträng längs ryggraden från öron till svans. Tre behandlingar med två veckors mellanrum.
  • Fipronil eller foxim. Tre behandlingar med sju till tio dagas mellanrum.
  • Avmaskningsmedel i form av ivemektinpasta i munnen ges två till tre gånger med två till tre veckors mellanrum. Effekten mot skabb är dock något osäker så detta preparat är inte förstahandsval.

Rådgör angående behandling och sanering med din veterinär!

Behandla även eventuell mugg/rasp.

Vid smitta skall inte nya hästar tas in i stallet förrän alla hästar är färdigbehandlade och stallet är rengjort. Tvätta alla lösa inventarier och utrustning.

Går det att bli av med fotskabb?

Utförs behandlingen enligt rekommendationer blir hästen oftast av med skabben även om det förekommer att hästar blir återsmittade från miljö eller andra obehandlade hästar.

Kan jag eller mina andra husdjur bli smittade?

Hästens fotskabb smittar inte till människa, hund eller katt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen