Foderstrupsförstoppning

Foderstrupsförstoppning är ett akut tillstånd där foder fastnar i hästens matstrupe. Det är ofta torrt kraftfoder eller betfor, men det förekommer också foderstrupsförstoppning orsakad av annat foder som gräs, hö eller morotsbitar. I vissa fall släpper foderstrupsförstoppningen spontant efter några minuter, men många gånger behövs akut hjälp av veterinär.

Orsaker till foderstrupsförstoppning

Normalt blandas fodret med saliv när hästen tuggar vilket underlättar passagen genom matstrupen. Om hästen av någon anledning inte tuggar fodret ordentligt kan det orsaka en foderstrupsförstoppning. Det kan till exempel hända om hästen kastar i sig kraftfoder när den är väldigt hungrig, glupsk eller orolig för att en annan häst ska hinna före. Vissa fodermedel som betfor ska alltid blötläggas innan utfodring eftersom det sväller när det kommer i kontakt med vatten eller saliv. Att hästar av misstag fått tillgång till torrt betfor är därför en vanlig orsak till foderstrupsförstoppning.

I de flesta fall är foderstrupsförstoppning en isolerad händelse och kan drabba vilken häst som helst. Det förekommer dock att hästar har återkommande problem med foderstrupsförstoppning. Då är det ofta en underliggande defekt i matstrupens funktion som ligger bakom. Det kan till exempel vara ärrvävnad om matstrupen blivit skadad vid tidigare foderstrupsförstoppning eller yttre trauma som en spark från en annan häst mot halsen. En häst som har problem med tänderna och inte tuggar ordentligt löper också större risk för foderstrupsförstoppning.

Det är viktigt att hästen får äta i lugn och ro och helst börja med grovfoder.

Symtom på foderstrupsförstoppning

Foderstrupsförstoppning uppstår akut i samband med att hästen äter. Hästen blir ofta spänd och sträcker huvud och hals framåt och nedåt. Den hostar och hulkar på ett krampaktigt sätt och blir påtagligt besvärad. Ofta rinner skummig saliv med foderpartiklar från båda näsborrarna och munnen. Fodertstupsförstoppning är mycket obehagligt för hästen och många hästar blir ordentligt oroliga och stressade av situationen.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Foderstrupsförstoppning släpper ibland av sig själv efter en liten stund. Prova att gå några minuter med hästen för att få den att slappna av. Ibland syns förstoppningen utifrån som en utbuktning i fåran på halsens undre del på vänster sida. Då kan man försiktigt försöka massera i området så att fodret passerar vidare nedåt magsäcken.

Om foderstrupsförstoppningen inte släpper inom 10-20 minuter rekommenderar vi att veterinär kontaktas.

Vad gör veterinären vid misstänkt foderstrupsförstoppning?

Diagnosen foderstrupsförstoppning är vanligen enkel att ställa på de kliniska symtomen. Om symtomen inte är helt tydliga kan veterinären behöva gå ner med en sond i matstrupen för att fastställa diagnosen.

I de fall hästen har återkommande problem med foderstrupsförstoppning kan veterinären undersöka hästens matstrupe genom att gå ner med en kamera (endoskopi). Vid behov kan även mer avancerad diagnostik som kontraströntgen, ultraljud och datatomografi användas för att identifiera bakomliggande orsak till besvären.


Veterinären går ner med en sond i hästens matstrupe för att fastställa diagnosen och försöka lösa stoppet.

Behandling

Veterinären ger hästen avslappnande och kramplösande mediciner så att spasmerna i matstrupe och halsmuskulatur släpper. Därefter går veterinären ner med en sond i matstrupen och försöker försiktigt lösa foderproppen genom att spola med ljummet vatten. Ibland släpper stoppet snabbt, men ibland måste veterinären ge mer mediciner och försöka igen efter någon timme. De allra flesta fall av foderstrupsförstoppning där det inte finns någon bakomliggande defekt i matstrupen löses på detta sätt.

När hästen har foderstrupsförstoppning finns risk att foderpartiklar hamnar i luftstrupen och kan då orsaka lunginflammation (aspirationspneumoni). Beroende på hur länge hästen stått med foderstrupsförstoppningen och hur enkelt det varit att lösa bedömer veterinären risken för att hästen kan drabbas av detta. Vid svårare fall av foderstrupsförstoppning kan veterinären föreslå en endoskopiundersökning av hästens mat- och luftstrupe innan hästen får börja äta igen. Ofta görs detta 12-24 timmar efter att stoppet lösts. I vissa fall bedöms risken för lunginflammation så stor att antibiotika och antiinflammatorisk medicin ordineras direkt.  Även om foderstrupsförstoppningen varit av enklare karaktär rekommenderas alltid att hästägaren är extra vaksam för symtom på lunginflammation under de närmaste veckorna efteråt.


Ibland görs en endoskopi efter genomgången foderstrupsförstoppning för att säkerställa att inga komplikationer uppstått.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av foderstrupsförstoppning?

Alla hästar kan drabbas av foderstrupsförstoppning men för att minska risken är det viktigt att inte ge hästarna tillgång till kraftfoder när de kan förväntas att kasta i sig maten.  Ge till exempel alltid grovfoder först och se till att hästarna inte stressar varandra i samband med fodringen. Betfor ska, som alla hästvana vet, aldrig utfodras torrt till hästarna. För att undvika misstag är det viktigt att hålla foder inlåst ifall hästarna skulle komma loss i stallet, och att vara väldigt tydlig om det är oerfarna personer som vid tillfälle ska utfodra hästarna.

Regelbunden kontroll och vid behov åtgärd av hästens tänder av veterinär minskar också risken för foderstrupsförstoppning till följd av dåligt tuggat foder.

Läs fler artiklar, goda råd och tips på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen