Felaktig benställning hos nyfödda föl

Felaktig benställning är vanligt hos nyfödda föl. Det förekommer dels inåt eller utåt vinkling av benet sett framifrån, dels vek eller kontraherad benställning sett från sidan. En korrekt benställning betyder mycket för fölets framtida hållbarhet och det är därför viktigt att felaktig benställning uppmärksammas och korrigeras så snart som möjligt. 
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Felaktig beställning hos fölDet är viktigt att uppmärksamma och korrigera felaktig benställning så snart som möjligt eftersom det påverkar fölets framtida hållbarhet och hälsa. 

Orsak till felaktig benställning hos nyfödda föl

Det finns inte en specifik faktor som orsakar felaktig benställning hos föl, däremot finns en rad faktorer som troligen har betydelse. För tidigt födda föl har ofta slapp stödjevävnad och omoget skelett. Vidare tror man att sjukdom och teratogena substanser under dräktigheten, genetiska faktorer och positionen i livmodern kan påverka risken. 
Även äldre föl kan drabbas av felaktig benställning. Då är det ofta beroende på smärta på grund av annan sjukdom, eller som en del av komplexet med ortopediska tillväxtsjukdomar som också innefattar osteokondros. 

Symtom på felaktig benställning på föl

Felaktig benställning hos föl är uppenbart i allvarligare fall. I vissa fall är benställningen så avvikande att fölet inte klarar ställa sig upp och då är tillståndet mycket allvarligt och akut. Vid lindriga avvikelser kan det för det mindre erfarna uppfödaren vara svårt att avgöra ifall det är normalt eller något som behöver åtgärdas, så vid minsta tveksamhet rekommenderar vi att veterinär kontaktas.  

Varus betyder inåt vinkling av benet och valgus betyder utåt vinkling av benet. Ofta utgår avvikelsen från området kring en led; vanligen framknän, haser eller kotor. 

Vid vek benställning har fölet slappa senor och ligament och svaga muskler så att de trampar igenom i kotor och ibland böjs också framknäna bakåt. 

Vid kontraherad benställning är i stället senor och ligament på benets baksida är för korta i förhållande till skelettet och muskulaturen är spänd. Fölet kan bli upprätad i tån, kotan och/eller framknäna.

Felaktig beställning hos fölFör tidigt födda föl, eller tvillingföl, har ofta omoget skelett och veka böjsenor. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Allvarliga fall av felaktig benställning hos nyfödda föl gör att fölet inte kan ställa sig upp och inte kan dia normalt. Detta är självklart akut och fölet måste bedömas av veterinär så snart som möjligt. Likaså om fölet kan komma upp själv, men trampar igenom eller över så pass mycket att det skadar sig. 

I lindrigare fall är det lämpligt att kontakta veterinär och/eller kunnig hovslagare så snart som möjligt, men det går ofta att vänta till dagtid.  Sjukdomen ”driver” på sig själv eftersom ojämn belastning i tillväxtzonerna gör att tillståndet förvärras om det inte korrigeras. 

Vad gör veterinären om fölet har felaktig benställning?

Veterinären bildar sig en uppfattning om hur allvarlig avvikelsen är, hur mycket som beror på slappa/omogna stödjevävnader och ifall avvikelsen går att rätta manuellt. 

I många fall vill veterinären röntga benen. Ibland är de små benen i framknän och haser inte tillräckligt förbenade när fölet föds och det är viktigt att veta status på dessa småben innan behandling planeras och prognos diskuteras. Röntgen hjälper också till att avgöra exakt var deviationen uppstår längs benaxeln. 

Felaktig beställning hos fölHovslagaren kan göra en fölsko av plast för att korrigera benställningen. 

Behandling

Lindriga fall av felaktig benställning kan ofta korrigeras av hovslagaren. Korrigerande verkning, plastning av hoven eller speciella fölskor används för att få en så normal benaxel som möjligt. Fölet behöver ofta följas upp var 7-10:e dag för att kontrollera att benställningen normaliserats. 

Vid allvarligare fall av utåt eller inåt vinkling kan operation där växten i den ena sidan av tillväxtzonen låses med en skruv vara aktuell. Speciellt när det gäller kotorna måste denna operation göras tidigt i fölets liv för att ha effekt, vilket är en anledning till att inte vänta med att kontakta veterinär för bedömning av nyfödda föl med avvikande benställning.

Vek benställning rättar ofta till sig i takt med att fölet växer och blir starkare. Ibland behöver dessa föl lätta bandage som skyddar baksidan på kotorna från trampskador. 
Prognosen vid kontraherad benställning beror på allvarlighetsgraden. Dessa föl behöver förutom hovåtgärder och bandage ofta också mediciner som hjälper muskler och senor att slappna av och smärtstillande medicin för att bli bättre. I vissa fall kan det bli aktuellt med operation för att länga stödjevävnaderna.

Kontrollerad, anpassad motion och fysioterapi är en viktig del av behandlingen för felaktig benställning. 

I svårare fall kan fölet behöva ha benen gipsade eller bandagerade med skenor. Det kan till exempel vara om de små skelettdelarna i framknän och haser inte är fullt förbenade; eftersom dessa annars riskerar att skadas när fölet belastar benet snett. Gips och skenor är inte helt enkla behandlingar på föl. De måste sitta bra och stödja utan att orsaka tryck och skav, vilket inte är helt lätt på små fölben. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att mitt föl drabbas av felaktig benställning?

Eftersom vi inte helt vet vad som orsakar felaktig benställning hos föl är det inte helt lätt att förebygga. Men genetiska faktorer spelar roll, likaså ifall fölet är för tidigt fött, så om det är föräldradjur som upprepade gånger får föl med dessa problem så är det lämpligt att ta dem ur avel. 

Genom att kontakta veterinär direkt när problemet upptäcks kan de negativa konsekvenserna begränsas och fölets prognos som framtida atlet blir så bra som möjligt. 

Fri motion är bra för föl med korrekt benställning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen