Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Fakta om hundsår och infektioner

Hundsår kan uppstå som öppna skador i huden eller slemhinnan, som ytliga skrap- eller skrubbsår eller djupare sår med eller utan underliggande skador.

Huden är hundens största organ och den har viktiga funktioner när det gäller värmereglering, immunförsvar  och skydd.

Hundsår – vanliga typer

De vanligaste typerna av sår är skärsår, sticksår, krossår, slitsår, bitsår och kombinationer av dessa.

Hundsår – risk för infektioner

Om din hund får en skada i huden kan såret bli infekterat. Det tar några timmar innan en sårinfektion utvecklas. Därför är det bra att såret undersöks, rengörs och behandlas tidigt.

Om du kommer in till veterinär innan en infektion har uppstått är skadan lättare att behandla. Då läker såret snabbare, och risken för komplikationer och långvarig behandling minskar betydligt.

Vid de allra flesta sårskador behövs inte antibiotikabehandling. Med ordentlig rengöring och eventuellt dränering, slipper man oftast antibiotika, vilket är positivt för hunden.

Bedöm sårskadan

Även om ett litet sår till det yttre kan se harmlöst ut så kan mindre sårskador ibland leda till större problem. Det kan exempelvis finnas större skador på underliggande vävnad som inte syns utanpå. Bakterier kan ibland också tas upp av blodcirkulationen och skada vävnader eller organ på andra ställen så att behandlingen blir svårare och kräver flera ytterligare besök.

Därför är det viktigt att vid en sårskada fråga sig:

  • Finns det något djupare under huden som är skadat?
  • Vad finns under huden vid skadeområdet; senor, ligament, leder eller muskelvävnad?

Din veterinär hjälper dig med dessa frågor och gör en bedömning av detta samt sårskadans omfattning.

Hund med sår.

Det är bra att låta undersöka, rengöra och behandla sår på hund tidigt.