Fakta om hundsår och infektioner

Sår kan uppstå som öppna skador i huden eller slemhinnan, som ytliga skrap- eller skrubbsår eller djupare sår med eller utan underliggande skador.

Huden är hundens största organ och den har viktiga funktioner när det gäller värmereglering, immunförsvar  och skydd.

Hundsår – vanliga typer

De vanligaste typerna av sår är skärsår, sticksår, krossår, slitsår, bitsår och kombinationer av dessa.

Hundsår – risk för infektioner

Om din hund får en skada i huden kan såret bli infekterat. Det tar några timmar innan en sårinfektion utvecklas. Därför är det bra att såret undersöks, rengörs och behandlas tidigt.

Om du kommer in till veterinär innan en infektion har uppstått är skadan lättare att behandla. Då läker såret snabbare, och risken för komplikationer och långvarig behandling minskar betydligt.

Vid de allra flesta sårskador behövs inte antibiotikabehandling. Med ordentlig rengöring och eventuellt dränering, slipper man oftast antibiotika, vilket är positivt både för hunden och för den allmänna resistensutvecklingen. Resistensutveckling är ett alltmer omfattande och mycket allvarligt problem för både människor och djur.

Bedöm sårskadan

Även om ett litet sår till det yttre kan se harmlöst ut kan det leda till större problem. Det kan exempelvis finnas större skador på underliggande vävnad som inte syns utanpå. Bakterier kan ibland också tas upp av blodcirkulationen och skada vävnader eller organ på andra ställen så att behandlingen blir svårare och kräver flera återbesök.

Därför är det viktigt att vid en sårskada fråga sig:

  • Finns det något djupare under huden som är skadat?
  • Vad finns under huden vid skadeområdet; senor, ligament, leder eller muskelvävnad?

Din veterinär hjälper dig med dessa frågor och gör en bedömning av detta samt sårskadans omfattning.

Det är bra att låta undersöka, rengöra och behandla sår på hund tidigt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen