Blockhälta

Med blockhälta menas att hästen inte alls stödjer på ett ben utan hoppar på tre ben om den tvingas röra sig. Här går vi igen om vad du ska tänka på om du hittar din häst blockhalt i hagen.

Hovböld är den absolut vanligaste orsaken till blockhälta hos häst.

Orsak till blockhälta

Blockhälta kan ha många olika orsaker och här listas några:

Hovböld är nog den allra vanligaste orsaken. En häst som har hovböld är ofta varm i hoven och har ökad puls till hoven. Ofta reagerar hästen vid tryck mot hoven.

Spiktramp, vassa stenar eller sprickor i hoven kan alla orsaka kraftig hälta.

Infekterat sår: Små sticksår som blivit infekterade och inflammerade kan bli mycket ömma. Ibland orsakar de generell inflammation i hela det drabbade benet med tydlig svullnad. Då kallas det även lymfangit. Ibland är det bara en liten, lokal svullnad som kan vara svårare att upptäcka men som likväl orsakar stort obehag för hästen.

Mugg kan ge upphov till generell inflammation i benet och orsaka plötslig blockhälta och feber.

Ledinfektion: Infektion i leden är ovanligt på vuxna hästar om det inte finns ett sår som gått in i leden eller om hästen blivit behandlad i leden nyligen. På föl däremot är ledinfektion en del av fölsjukekomplexet och kan uppstå utan att leden är skadad på annat vis. Den drabbade leden blir svullen, varm och öm.

Skador på ligament och senor: Om hästen trampar fel eller överbelastar kan den skada ligament och vävnader som omger lederna eller skada sina senor. Ofta blir hästen öm, svullen och varm vid det drabbade området, men ibland kan det vara svårt att upptäcka var skadan sitter trots att hästen är mycket halt.

Blödningar och muskeltrauma: Vid ett slag mot de stora musklerna i över delen av benet kan ibland själva muskeln skadas utan att huden går sönder och det kan uppstå bristningar och blödningar i muskulaturen. Det drabbade området är då ofta svullet, ömt och varmt.

Nervskador: Trauma mot nerverna till benet kan ibland orsaka förlamning av det drabbade benet. Det ses oftast vid slag mot bog- eller armbågsregionen och gör att benet inte går att stödja på utan benet hänger nedåt. Ibland ses lokal svullnad i området för nervskadan, men lika ofta ses ingen tydlig svullnad i området.

Fissur eller fraktur: En fissur är en spricka i benet medan en fraktur innebär ett riktigt benbrott. Båda orsakar kraftig hälta men fissurer kan vara svåra att lokalisera då hästen inte alltid är svullen i området, åtminstone inte direkt efter att skadan inträffat. Frakturer där benet är vinklat åt fel håll och benet krasar är uppenbara och i de flesta fall bör hästen avlivas direkt när den fått en sådan allvarlig fraktur.

Symtom på blockhälta

En blockhalt häst stödjer inte på ett av benen och har svårt att följa flocken. Om du hittar din häst blockhalt i hagen bör du undersöka den direkt.

Om det är uppenbart att hästen har frakturerat benet måste du kontakta veterinär omgående.

Annars börjar man med att kontrollera hästens allmäntillstånd och aptit. Tag tempen på hästen. Hästar med hovböld, lymfangit och ledinfektion har ofta feber över 38,5⁰C. Hästar som har ont kan ibland ha något högre rektal temperatur än normalt även om de inte har en infektion, men ofta inte så hög feber som vid nämnda diagnoser.

Kontrollera ifall hästen kan ta ett par steg. Om hästen har en fraktur, fissur eller nervskada är det ofta omöjligt att få dem att ta ett enda steg, medan hästar med hovböld, ledinfektion, eller lymfangit ofta rör sig lite bättre när de väl kommer igång.

Känn på hoven och pulsen till hoven. Lyft hoven och kratsa ur den och kontrollera om du kan se något föremål eller skada. Tryck med tummen mot sulan, strålen och eventuella söm och notera om hästen reagerar.

Känn igenom hela benet och notera om hästen är svullen och varm någonstans. Leta i huden efter små sår eller taggar som gått in, var speciellt noggrann i karlederna. Känn över senor och leder och prova att böja benet för att se om hästen reagerar.

Om hästen visar tydliga symtom på hovböld kan hovslagare kontaktas i första hand, men oftast är det bäst att kontakta veterinär omgående.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Den vanligaste orsaken till blockhälta är hovböld, så om du tycker att symtomen stämmer överens med hovböld – hästen är varm och öm i hoven men verkar må bra för övrigt– kan du börja med att ringa en hovslagare.

Annars bör man kontakta veterinär direkt när hästen är blockhalt. I de flesta fall är det bäst att hästen undersöks på plats så att den inte skadar sig ytterligare genom att tvingas gå och åka transport.

Det bästa är om veterinären kan komma ut och undersöka hästen på plats. Veterinären kan vid behov hjälpa till med ett stadigt bandage om transport till klinik bedöms nödvändigt.

Vad gör veterinären vid blockhälta?

Veterinären undersöker hästen på liknande sätt som beskrivits ovan och försöker fastställa sannolik orsak till hästens hälta. I vissa fall har veterinären mobil röntgen och kan då komma längre redan i fält med att avgöra om hästen har en fraktur eller inte. Om mobil röntgen inte finns tillgänglig kan veterinären remittera till klinik eller djursjukhus för vidare undersökning.

Om hästen ska transporteras är det viktigt att det drabbade benet stabiliseras ordentligt för att skadan inte ska förvärras. Kör transporten så nära hästen som möjligt. Om en fissur, fraktur eller nervskada inte kan uteslutas bör hästen ha ett mycket stadigt bandage med plankor eller liknande som stödjer och stabiliserar det drabbade benet. Prognosen för hästen blir bättre om tid läggs på detta innan transport jämfört med att skynda iväg utan att stabilisera benet.

Om fissur eller fraktur misstänks rekommenderas vanligen röntgenundersökning av det drabbade benet. 

Behandling

Behandlingen beror helt på vad blockhältan beror på. I de allra flesta fall går det bra och hästen blir fullt återställd efter behandling, men kompletta frakturer på vuxna hästar går inte alltid att åtgärda.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst blir blockhalt?

Eftersom många orsaker till blockhälta handlar om trauman kan man minska risken genom att vara noggrann med att ha säkra och bra hagar med hela staket och tillräckligt utrymme för gruppen av hästar. Att dagligen visitera sin häst minskar också risken eftersom mindre skador och osämja i hästgruppen noteras snabbt och åtgärder kan vidtas direkt. Kontrollera hästens hovar dagligen och var lika nog med verkning och eventuell skoning under betet som annars.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen