Blåsljud hos häst

Blåsljud på hjärtat är relativt vanligt hos våra hästar. Många hästar fungerar utmärkt i träning och tävling trots att de har blåsljud. Ofta upptäcks blåsljudet när veterinär lyssnar på hjärtat i samband besiktning eller att hästen undersöks för något helt annat. Ibland rekommenderas vidare undersökning med ultraljud för att ta reda på orsaken till blåsljudet och bedöma den kliniska betydelsen för hästen.

Orsak till blåsljud hos häsy

Blåsljud innebär ett onormalt, susande ljud som hörs utöver de normala hjärtslagen när veterinären lyssnar på hästens hjärta med stetoskop. Ljudet uppstår på grund av turbulens i blodets flöde. Detta kan uppstå om det finns läckage i en klaff eller en onormal förbindelse mellan hjärtats rum som gör att en mindre mängd blod flyter motströms varvid virvlar och ljud uppstår. Blåsljud förekommer också hos helt friska hästar vilket beror på att turbulens kan uppstå även i det normala flödet i de stora blodkärlen när klaffarna stängs.

Läckage i klaffar beror ofta på degenerativa förändringarna i klaffarnas förmåga att sluta tätt. Denna typ av läckage är vanliga på äldre hästar och brukar gradvis förvärras efterhand som åren går. Medfödda hjärtfel som kammarseptumdefekt förekommer också som orsak till blåsljud.

Mer sällsynta och allvarligare sjukdomar som orsakar blåsljud är ruptur av en klaff eller dess infästning, ruptur av ett större blodkärl, eller infektion i hjärtklaffarna (endokardit) eller hjärtmuskeln (myokardit).

Symtom på blåsljud

De flesta hästar med blåsljud har inga symtom utan blåsljudet upptäcks som ett bifynd vid besiktning eller annan veterinärundersökning. En normal ridhäst har ett hjärta på cirka 30 centimeter i diameter och en kroppspulsåder på 8 centimeter i diameter. Dessa dimensioner tillåter mer än väl mindre läckage och hästens hjärta klarar att pumpa runt tillräcklig mängd blod ändå. De blåsljud som uppstår vid turbulens i de stora blodkärlen i friska hjärtan med intakta klaffar kallas fysiologiska och är en normalvariation.

De flesta hästar med blåsljud har inga kliniska symtom utan fungerar normalt i träning och tävling. 

Vid kraftigare läckage i klaffarna eller stora, onormala öppningar mellan hjärtats rum kan mängden blod som flyter åt fel håll bli så pass omfattande att hästens hjärta inte klarar kompensera och då får hästen kliniska symtom på hjärtsvikt. De tidigaste symtomen brukar vara diffust nedsatt ork och avmagring. Mer specifika symtom uppträder efterhand som tillståndet förvärras och karakteriseras beroende på var i hjärtat felet sitter. Som exempel kan nämnas att vid vänstersidig hjärtsvikt blir lungorna överbelastade och hästen kan visa symtom på ansträngd andning och djup, fuktig hosta;  medan vid högersidig svikt noteras oftare ödem (vätskeansamling) under buken och stasade blodkärl längs halsen. Beroende på orsak kan symtomen komma väldigt plötsligt eller mer smygande.

När ska jag söka vård hos veterinären?

Som nämnts ovan upptäcks de flesta blåsljud i samband med annan veterinärundersökning och veterinären berättar då om blåsljudet och ger vidare rekommendationer direkt. Om din häst däremot visar symtom som kan förknippas med hjärtsvikt rekommenderar vi såklart att du kontaktar veterinär snarast och bokar tid för undersökning.

Vad gör veterinären vid misstanke om blåsljud hos häst?

Veterinären lyssnar på hästens hjärta med stetoskop och beskriver blåsljudets karaktär.  Ljudets intensitet noteras, var i hjärtcykeln det ligger och på vilken punkt över hjärtat det hörs tydligast. Mycket kraftiga blåsljud kan höras med örat direkt mot bröstkorgen och kan även kännas som ett svirr när handen placeras på bröstkorgen över hjärtat. Veterinären gör också en allmän klinisk undersökning av hästen med störst fokus på cirkulationsorganen.

Men ledning av fynden i den kliniska undersökningen kan veterinären ofta göra en någorlunda korrekt bedömning av bakomliggande orsak till blåsljudet och sannolik betydelse, men för att få en specifik diagnos och bättre prognos används ultraljud. Detta rekommenderas ofta i samband med att hästen har kliniska symtom eller inför köp av häst med blåsljud.

För att ta reda på orsaken och betydelsen av ett blåsljud används ultraljud.

Med ultraljud kan specialutbildad veterinär definiera orsaken till blåsljudet och bedöma omfattningen av ett  läckage och hur hjärtat kompenserar. I vissa fall bedöms blåsljudet bero på ett fysiologiskt flöde och då friskförklaras hästen helt. I andra fall noteras ett mindre läckage i en klaff på ett hjärta som väl kompenserar, och då bedöms prognosen som god för fortsatt normal atletisk funktion. I sällsynta fall noteras allvarligare läckage och hjärtförstoring och då blir prognosen för framtida atletisk funktion osäkrare. I mycket sällsynta fall noteras så allvarliga förändringar att veterinären rekommenderar att hästen inte längre ska användas i ridning.

Detta är en ultraljudsbild på ett hästhjärta som visar ett mindre läckage i klaffarna mellan vänster kammare och vänster förmak.

Behandling vid blåsljud hos häst

Det går att behandla hjärtsvikt hos häst på liknande sätt som de behandlas hos människa och mindre sällskapsdjur, men i verkligheten är det ofta varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Det handlar istället mer om att bedöma prognosen för framtida träning och tävling. I vissa fall rekommenderar veterinären uppföljande undersökningar med ultraljud och andra diagnostiska metoder för att avgöra hur tillståndet utvecklar sig över tid.

Även om de flesta hästar fungerar normalt trots blåsljud innebär det såklart en viss osäkerhet att köpa en häst med blåsljud och det är värt att till exempel kontakt sitt försäkringsbolag och ta reda på vad som gäller om hästen mot förmodan skulle bli sjuk på grund av hjärtat i framtiden. Som vid de flesta besiktningsfynd är det sällan veterinären lämnar en helt säker prognos, utan det blir en sannolikhetsbedömning som köparen får väga in det i den totala bilden innan beslut om köp fattas.

Vad kan jag själv göra för att minska risken att min häst drabbas av blåsljud?

De flesta orsakerna till blåsljud är inget som du som hästägare varken kan hindra att de uppstår eller påverka framtida utveckling av. Om tillståndet bedöms stabilt vid ultraljudsundersökning kan hästen ridas och tränas som vanligt och det är snarare så att god kondition hjälper hjärtat att orka det extra arbetet som krävs för att kompensera läckaget.

En häst med ett mindre klaffläckage utan klinisk betydelse mår bra av regelbunden motion.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen