Valla Djursjukhus Linköping

Våra hjärtan klappar för djuren och deras bästa

Idag: 07:30–21:30

Laboratorium på Valla Djursjukhus Linköping

I en akut situation är det viktigt med en snabb diagnos som ofta bygger på information från blod– eller urinprover. Därför har vi ett eget välutrustat laboratorium där vi snabbt kan analysera blodvärden, organspecifika enzymer, elektrolyter och olika urinparametrar. Svaren från vårt laboratorium kan exempelvis ge oss svaret på om ditt djur lider av infektioner, blodbrist, nedsatt funktion i lever eller njurar, urinvägsproblem, hormonrubbningar eller problem med gallan. Svaret kan vi oftast ge medan du väntar. Utöver detta gör vi olika mikroskopiska undersökningar för att konstatera eller utesluta parasiter. I värmeskåp odlar vi prover från urin eller sår, för att vid infektion kunna sätta in rätt antibiotika på de bakterier som växer.

Stor noggrannhet och hög kompetens krävs för att korrekt utföra analyserna och granska resultaten. På Valla Djursjukhus är det Anna Lindell, legitimerad Biomedicinsk Analytiker som utför dessa laboratorieanalyser. Det görs dels manuellt, dels med hjälp av vår avancerade laboratorieutrustning.

Mer specifika och oftast mindre akuta prover som allergitester, vävnadsmaterial och för vissa virussjukdomar skickas till olika laboratorier i Sverige eller utomlands. Sammantaget ger detta oss goda möjligheter att snabbt kunna ställa rätt diagnos för att ge ditt djur rätt behandling.

Vallas BMA undersöker ett blodprov på laboratoriet.