Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialisthästsjukhuset Strömsholm

Idag: Öppet dygnet runt

Inskriven på Specialisthästsjukhuset Strömsholm

När du lämnar kvar din häst hos oss, vill vi gärna att du lämnar viktig information om din häst för att vi skall kunna sköta den på bästa sätt. Det kan gälla utfodring, rutiner vid hantering etc. Hästarna står i boxar strödda med halm, spån eller papper, beroende på vad hästen är van vid och vad den skall behandlas för. Hö ges tre gånger per dag (oftare vid behov, exempelvis till kolikhästar under tillfrisknande), kraftfoder ges två gånger per dag. Vatten ges via vattenkopp eller hink. Till de hästar som får vistas ute har vi tillgång till 6 paddockar.

Rutinerna på avdelningen är som följer:

  • Morgonen börjar med fodring, tempning och mockning.
  • Vid veterinärronden mellan kl. 8-8.30 utvärderas varje häst och dagens strategi för vidare undersökning och behandling läggs upp.
  • Efter ronden sker medicinering, och dagens undersökningar och behandlingar påbörjas.
  • Erfarna djursjukvårdare finns på plats dygnet runt.

Undersökning och behandling
Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms var bäst för patienten vid varje tillfälle. Om det blir aktuellt med större åtgärder som inte är planerade från början kontaktar vi dig först, liksom om patientens tillstånd oväntat skulle försämras.

Viktigt om kostnader
De kostnader som uppstår beror på hur stora resurser som måste sättas in, vilket i sin tur beror på det behov som varje patient har av undersökningar, behandlingar, laboratorieprover, medicinering, övervakning, operationer mm. Från början är det inte möjligt att veta hur stora insatser som kommer att behövas. En preliminär prisuppgift (om du fått en sådan) kan därför aldrig bli exakt. Den slutliga kostnaden kan bli både högre och lägre. Alla åtgärder registreras fortlöpande på data. Be om en prisuppgift i samband med den dagliga telefonkontakten du har med oss på Specialisthästsjukhuset. Om du vill sätta en ekonomisk gräns som inte får överskridas måste vi få veta det i tid. Är du osäker på försäkringens giltighet eller hur mycket som försäkringen ersätter måste du själv kontrollera det med ditt försäkringsbolag.

Passning på natten
Varje patient som kan behöva vård eller tillsyn nattetid får all den hjälp som erfordras av vår nattpersonal, antingen det gäller tillsyn eller kontroll några gånger under natten eller om det krävs kontinuerlig vård eller övervakning.

Telefontider
Vi ringer upp dig en gång varje vardag för att tala om hur din häst mår. Efter större operationer ringer vi upp så snart som möjligt och lämnar information. Det är därför viktigt att vi vet vilket/vilka telefonnummer du kan nås på både dagtid och övrig tid. På helgdagar (under jourtid) kontaktar vi dig om patientens tillstånd oväntat skulle försämras.

Besök
Vi har inte alltid möjlighet att ta emot besök. Vill du besöka Din häst under djursjukhusvistelsen vill vi därför att det sker efter överenskommelse med oss.

Utskrivning
Vi kommer överens per telefon när hemgången ska ske. Utskrivning kan göras vardagar mellan kl. 9.30 och 15.00. Tänk på att alla sjukvårdskostnader måste betalas vid utskrivningen (Läs mer här: Inför besöket). Eftervården är viktig och då du hämtar din häst får du prata med en veterinär om hur hästen skall vårdas hemma och du får muntliga eller skriftliga instruktioner om eftervården och om eventuella återbesök. Det är viktigt att du är helt införstådd med hur eftervården skall skötas. Fråga om något är oklart.

Vi kan inte alltid hjälpa till med lastning av din häst, det är därför viktigt att du har egen lasthjälp med.

Hemma igen
Om Du undrar över något eller om det uppstår problem, ring oss och fråga. Ring då på 0220- 452 00. Vi är till för att hjälpa och är lika angelägna som er att det går bra för de patienter som anförtrotts i vår vård. Vi är också mycket glada att få veta hur det går även för de patienter som vi inte får se på återbesök. Skriv gärna några rader och berätta.