Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialisthästsjukhuset Strömsholm

Idag: Öppet dygnet runt

Specialistmottagning Medicin

Till oss kan du komma om du behöver hjälp med medicinska utredningar. Vår medicinare, Karin Kruger, specialist i internmedicin på häst hjälper dig med problem såsom avmagringsutredningar, ämnesomsättningssjukdomar, prestationsnedsättningar och hästar med hjärtproblem för att nämna några åkommor. Har din häst problem av medicinsk art, kontakta oss på 0220-45200 så kan vi boka in ett besök.

Många gånger räcker det med ett dagsbesök, det vill säga att du är här med hästen under en dag men ibland kan hästen behöva vara kvar för fortsatta undersökningar. De patienter som behöver stanna kvar på hästsjukhuset för fortsatt utredning, behandling eller intensivvård skrivs in på stationärvårdsavdelningen.

Våra veterinärer som är specialiserade inom olika områden som internmedicin, kirurgi och ögonsjukdomar tillsammans med modern medicinsk teknik och ett stort medicinskt laboratorium har ambitionen att ge din häst den bästa vården på ett kostnadseffektivt sätt. Sammanlagt ca 1100 patienter vårdas under året på avdelningen och med bättre metoder har vi under senare år lyckats minska vårdtiden med 20% per patient.

Nyhet! TMS –  transkraniell magnetstimulering

  • Har en ortoped undersökt din häst men inte hittat orsaken till en hälta?
  • Har hästen ett onormalt rörelsemönster?
  • Är hästen vinglig? Snubblar den ofta?

Då kan transkraniell magnetstimulering (TMS) antingen påvisa eller utesluta skada i hästens ryggmärg och därmed ge hästägare och häst en diagnos och en säkrare prognos.

Evidensia Specialist hästsjukhuset Strömsholm kan nu som enda hästsjukhus i Sverige erbjuda denna nya undersökningsteknik inom elektrodiagnostik. Metoden gör det möjligt att undersöka funktionen av ryggmärgen på ett objektivt sätt och kan vara ett viktigt hjälpmedel vid undersökning av hästar med neurologiska problem som vinglighet, hästar med hälta utan tydlig ortopedisk orsak eller hästar med nedsatt prestation utan annan orsak.

TMS är ett smärtfritt test som kan utföras på en stående sederad häst i samband med en neurologisk undersökning och hältutredning. TMS är värdefullt för att lokalisera eventuellt neurologisk skada och att vara ledande i valet av vidare undersökningar, till exempel röntgen eller CT.

Vad är TMS?
Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en smärtfri undersökningsmetod där man med en elektromagnet mot skallen inducerar ett svagt elektriskt fält i hjärnan. Stimulering av motoriska hjärnbarken leder till en nervsignal som via ryggmärgen och perifera nerver färdas till musklerna i benen. Impulsen som anländer i musklerna, så kallad MMEP (magnetic motor evoked potentials), fångas med en elektrod i båda fram (m.extensor carpi radialis) och bakben (m.tibialis cranialis).

Tiden mellan magnetisk stimulering och registrering av impulserna i benen (latens/konduktions tid) och amplituden av den fångade signalen/MMEP indikerar om intakt ledning genom ryggmärgen sker.