Djursjukhuset Malmö
Idag: Öppet dygnet runt

Operationsavdelningen på Djursjukhuset Malmö

På vår operationsavdelning görs alla typer av ingrepp. Vanligast är kastrationer, men vi utför även avancerade operationer, som till exempel vissa bitskador och ortopediska ingrepp. Alla planerade operationer görs på vardagar, men vi är alltid beredda att ta emot olycksfall och akut sjuka djur dygnet runt, året om! Mindre ingrepp planerar vi så att patienten kan åka hem samma dag. Vi kan dock aldrig säga exakt när vi kommer att börja operera och hur lång tid operationen kommer att ta. Vi måste alltid kunna prioritera akuta fall. Men vi lovar att höra av oss till dig med löpande information.

Vi tar emot remisser för både ortopediska- och mjukdelskirurgiska operationer. Flera av våra kirurger är under utbildning för att bredda och fördjupa sina kunskaper inom mjukdelskirurgi. Vi har olika typer av avancerad utrustning för att kunna utföra kameraundersökningar av leder, örongångar, luftvägar och mage-tarmsystemet. Inom mjukdelskirurgi utför vi allt från vanliga kastrationer till mer avancerade ingrepp som tumöroperationer, bukoperationer, analoperationer och åtgärd av brachycephalt syndrom.

Specialistmottagning för ortopedisk kirurgi

Välkommen till vår specialistmottagning i ortopedisk kirurgi. Hit blir du remitterad från annan klinik, från våra egna veterinärer eller så söker du själv hit.

Henrik Merin har arbetat med ortopedi i många år. Ibland är han på resande fot som konsult runt om i Sverige, men har alltid sin bas i Malmö. Henrik arbetar med och tar emot remisser gällande bl.a. hältutredningar, artroskopier och mjukdels-, thorax- ortopedisk- samt ryggkirurgi.

Gabor Angyal tog sin veterinärexamen i Ungern 2002. Han har nu många års erfarenhet inom såväl mjukdels- som ortopedisk kirurgi. Gabor har en examen i en 3-årig ungersk vidareutbildning inom smådjursmedicin sedan 2010, är medlem i Hungarian Small Animal Orthopaedic Association och har skrivit flera vetenskapliga artiklar som publicerats i ett ungerskt veterinärmagasin. Gabor har även utbildat andra veterinärer inom ortopedi under två år på Universitet i Budapest. Liksom Henrik Merin utför Gabor mjukdels-, thorax-, ortopedisk- samt ryggkirurgi.

 

 På Djursjukhuset Malmö utför våra specialister de operationer ert djur kan behöva.