Djursjukhuset Gammelstad

Din trygghet, dygnet runt, året om

Idag: Öppet dygnet runt

Remisser

Nedanstående information gäller för veterinärer som önskar remittera patienter till djursjukhuset.

Tack för att ni väljer att remittera till oss.
Remisser skickas till: remiss.gammelstad@evidensia.se

För att remisserna ska kunna handläggas på bästa sätt önskar vi delge er följande information:

 Ej akuta remisser (hanteras vardagar inom 24 timmar):

 • Förtydliga hur ärendet ska fortlöpa:
  – Om fortsatt utredning skall ske hos er eller om ni önskar lämna över hela fallet till oss för vidare hantering.
 • Vid remiss där ni behåller utredningen:
  – Specificera ex problemområde samt önskad undersökning, t.ex. UL buk, UL hjärta eller CT hasled.
 • Vid remittering av hela fallet där vi tar vid av utredningen:
  – Krävs komplett journal – blodprover, röntgen
  – Lova aldrig att vi ska utföra en viss åtgärder som t.ex. operation, en viss undersökning etc. Om vi ska ta över fallet bedömer vi även vilka åtgärder som är aktuella.


Operationsremisser (ej akuta)

 • Vi önskar ha tydligt definierade remisser där det tydligt framgår vilken typ av operation som ska utföras.
 • Remisser vilka bedöms kräva kompletterande information/undersökning, t.ex. ”ev perianalbråck” kommer att hanteras via poliklinikbesök hos oss först.
 • Operation eller tandåtgärd sker aldrig samma dag som utredande poliklinikbesök då det ofta är samma veterinär som utför bedömning/åtgärd.


Akuta remisser:

 • Helgfri vardag mellan kl. 08:00-17:00 ringer ni på vårt ”hemliga remissnummer” 0920-25 17 89
 • Kväll/natt/helg ringer ni på 070-380 30 80

Dokumentation för akuta remisser skickas till: remiss.gammelstad@evidensia.se


Bemanning av telefon under jourtid

 • Vi besvarar jourtelefonen så snart vi kan. Skicka SMS om ärendet är akut/livshotande.
 • Djurvårdare kommer bemanna telefonen under jourtid. Veterinär finns tillgänglig för konsultation.

 

Ni får gärna ge oss återkoppling och förslag på förbättringar gällande remissförfaranden.