Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Idag: 08:00–17:00

Tandvårdsavdelningen

Vi erbjuder tandvård för ditt husdjur. Hos oss kan Din hund eller katt få hjälp med utredning och behandling av alla typer av tand- och munhålesjukdomar. Vi behandlar även kaniner och gnagare!

Vi har all utrustning för avancerad oralkirurgi och djurtandvård och vår tandpersonal är experter på tand- och munhålesjukdomar. Vi kan bland annat erbjuda professionell tandrengöring, tandröntgen & tandundersökning.

Tandvård hos oss

Vår klinik har tillgång till moderna digitala tandröntgen som är anpassade för alla typer av hundar, katter kaniner och gnagare. Även röntgenundersökning sker i narkos. Att rengöra tänderna utan samtidig röntgenundersökning är INTE ett fullgott utfört arbete och därför röntgas ALLTID ditt djurs tänder i samband med tandåtgärd hos oss. För djurens skull utför vi INTE enbart ”tandstenstagning” utan samtidig tandundersökning. Du kan känna dig trygg i att vi i alla lägen ger ditt djur bästa tänkbara vård!

Utrustning

Vi har full utrustning för att klara av samtliga oralkirurgiska ingrepp. Vi har även komplett utrustning för lagningar, överkappningar och rotfyllningar.

Profylax

Förebyggande behandling

Vi tar de förebyggande tandåtgärderna på största allvar och har fullsortiment av tandvårdsprodukter i vår butik.

Hos oss kan du hitta högkvalitativa tandvårdsprodukter särskilt avsedda för hund och katt, såsom tandborstar, mellanrumstandborstar, tandkräm, munsköljlösningar, medel mot tandköttsinflammation m.m.

All personal är även mycket insatt i de problem som kan följa Ditt dagliga förebyggande tandvårdsarbete och hjälper Dig gärna!

Fråga gärna vår duktiga personal om goda råd och tips!

Tandextraktioner

Tandutdragning

Många hundar & katter är drabbade av tandsjukdomar som kräver mer eller mindre omfattande utdragning av tänder.

 • Vi utför alla typer av kirurgiska extraktioner.
 • Vi utför extraktion av icke frambrutna tänder i över- eller underkäkar.
 • Vi utför extraktion av rotrester i noshåla, ögonhåla eller i u nderkäkens nervkanal.
 • Vi utför helmunsextraktion (”Full mouth extraction” ) vid ett tillfälle.
 • Vi utför rotextraktioner.

Hemisektion

När strategiskt viktiga tänder drabbas av skador eller tandlossning kan ett alternativ till att extrahera (dra ut) hela tanden, vara s.k. hemisektion.

Vid hemisektion extraheras bara den skadade roten på flerrotade tänder och delar av tanden och dess funktion kan därmed behållas!

Stomatologi

Sjukdomar i munhålans slemhinnor kan vara lokala på enstaka punkter eller systemiska (omfatta stora delar av eller hela) slemhinnan. Sådana sjukdomar är ofta kroniska och mycket utmanande att behandla men vi hjälper Dig och Ditt djur.

 • Vi utreder & behandlar alla akuta & kroniska inflammationstillstånd i munhåla & svalg.

Oral medicin

Även icke-kirurgiska sjukdomar som är lokala eller resultat av allmäna sjukdomar kan drabba munhåla och närliggande strukturer. Om Ditt djur tappar muskler på huvudet, får ont av att öppna eller stänga munnen eller har sväljningssvårigheter hjälper vi Er.

Vi utreder & behandlar till exempel:

 • Ptyalism (ökad salivering)
 • Trismus (nedsatt rörlighet i käkleden)
 • ”Dropped jaw syndrome” (kan inte stänga munnen)
 • Kranialnervsdysfunktioner/neuropatier (sjukdommar i nerver som styr funktioner i ansiktet)
 • Tuggmuskelmyosit (inflammation i tuggmuskulaturen)
 • Dysfagi/odynofagi (svårt- eller ont att svälja)
 • Lymfadenopatier (sjukdomar i lymfkörtelsystemet)
 • Autoimmuna sjukdomar

Oral tumörkirurgi

Tumörer / nybildningar kan vara av såväl god som elakartad karaktär. Även elakartade förändringar kan ibland ha god prognos om tumören avlägsnas med tillräcklig marginal. Detta kan vara mycket utmanande i munhåla och angränsande strukturer men vi hjälper dig.

 • Vi diagnostiserar och tar bort alla typer  av nybildningar i ansikte, munhåla, huvudets lymfkörtlar, salivkörtlar och övriga av ansiktets strukturer.
 • I förekommande fall erbjuder vi även uppföljande behandling t.ex. DNA vaccin (cancerbekämpande vaccin) mot malignt melanom.

Pradontalkirurgi

Tandlossningskirurgi

Sjukdomar i tandens stödsystem innefattar tandkött (gingiva), rothinna (parodontalligamentet) och käkbenet. Kom till oss om Ditt djur har överväxande eller tillbakadraget tandkött, förlorat käkben runt en tand som Ni vill bevara eller om Du vill försöka ett alternativ till att extrahera(dra ut) tanden.

 • Vi utför s.k. Gingivektomi (borttagande av överväxande tandkött)
 • Vi utför s.k. Hemisektion (borttagning av en rot på flerrotade tänder)
 • Vi utför Kronförlängning (förflytta nivån på käkben runt tand med tandlossning)
 • Vi utför s.k. Öppen rotrengöring (rengöring av rot med tandlossning i syfte att behålla tanden)
 • Vi utför Gingivaplastik /”position flap”(operation för att förflytta tandköttets läge på tand med tandlossning)
 • Vi utför s.k. GTR (”Guided Tissue Regeneration” ) (behandling som skapar nytt käkben runt tand med tandlossning)
 • Vi utför Gingivaplastik /”position flap”(operation för att förflytta tandköttets läge på tand med tandlossning)
 • Vi åtgärdar ”Infra-bony pockets” (djupa benfickor)

Ortodonti

Tandreglering

För funktionellt viktiga tänder kan ibland förflyttning av tanden vara ett sätt att behålla tandens funktion eller för att undvika extraktion. 

 • Vi utför all typ av tandreglering i syfte att bevara funktionella tänder eller för att undvika traumatisk ocklusion (smärta då man stänger munnen).
 • Vi utför också avtryck & bettregistreringar.

Interceptiv ortodonti

Förebyggande tandreglering

Många problem p.g.a. bettfel kan undvikas om bettfelet upptäcks i tid. Att extrahera mjölktänder i syfte att låta den permanenta tanden bryta fram i korrekt position kallas interceptiv ortodonti. Sådana extraktioner är mycket speciella och skadar lätt de permanenta tänderna i käkbenet. Vi kan hjälpa Dig om Du har en valp eller kattunge med bettfel.

 • Vi utför extraktioner av mjölktänder innan den permanenta tanden brutit fram.
 • Vi erbjuder bettfelsutredningar och behandlingsplaner för valpar/kattungar.
 • Vi utför Operkuloektomi (kirurgisk åtgärd för att få icke frambrutna tänder att bryta fram)

Protetik

Tandstödda kronor används i syfte att skydda kvarvarande tandvävnad efter rotfyllning, tandfraktur eller på levande tänder som slits onormalt hårt. Har Du en hund som bitit på gallret i sin bur så den skadat hörntänderna? Har Du en hund som sliter onormalt hårt på sina tuggtänder? Har Ditt djur en rotfylld tand där lagningen skadats?

Om mycket av en tand förlorats i samband med en skada kan s.k. kronförlängning med en kärna av glasfiber användas för att bygga upp en ny tandkrona efter rotfyllning. Kronförlängning (s.k. ”core build-up” ) är alltså en behandling där man kan återfå full funktion av en viktig tand trots att stor del av tanden från början saknas….

Vi gör alla typer av tandstödda tandkronor till Ditt djur till exempel:

 • Fullkronor på vitala(levande) tänder
 • Kronor efter rotfyllning för att säkra lagningen.
 • ¾ kronor (mot ”cage-biting” skador)
 • Toppkronor
 • Kronförlängning (indirekt samt ”core build-up” av frakturerad tand).

Endodonti

Rotfyllning

Rotfyllning är ofta ett bra alternativ till extraktion, f.f.a. av de strategiskt viktiga tänderna (hörntänder och rovtänder). Har Ditt djur skadat huggtanden eller någon av rovtänderna och Du vill spara tanden?

Då kan vi hjälpa Dig!

 • Vi utför alla typer av rotfyllningar (enkel- och flerrotade tänder).
 • Vi utför s.k. pulpaöverkappning (tillfälligt akutingrepp vid blottad pulpa för ung tand som ännu inte kan rotfyllas).
 • Retrograd (kirurgisk) endodonti /apikoektomi (rotfyllning via roten i käkbenet). Används efter rotamputation t.ex. vid rotfrakturer eller då konventionell rotfyllning misslyckats.

Retrograd (kirurgisk)rotfyllning s.k. apikoektomi (rotfyllning via roten i käkbenet). Används efter rotamputation t.ex. vid rotfrakturer eller då konventionell rotfyllning misslyckats. Behandlingen är mycket avancerad med ofta framgångsrik.

Vi hjälper Dig om Ditt djur har en rotfyllning som inte lyckats eller en fraktur i rotspetsen som omöjliggör normal rotfyllning.

Restorationer

Lagningar

Att återskapa/laga tandvävnad med syntetiska material kan bli aktuellt vid  traumatiska skador eller vid behandlingar såsom rotfyllning, överkappning och karies. Vi hjälper dig om Ditt djur har karies eller behöver laga en tand av annan orsak.

 • Vi utför alla typer av lagningar av tuggytor, emaljskador (medfödda eller förvärvade) eller av frakturer.
 • Vi utför s.k. stegvis  exkavering av karies (flerstegsbehandling av djupa kariesangrepp).

Malocklusion

Bettfel

Bettfel är inte bara en kosmetisk fråga. Många hundar & katter lever med smärtsam ocklusion (smärta då de stänger munnen) p.g.a felställda tänder eller felaktiga längdförhållanden mellan över- och/eller underkäkar.

Vi hjälper Dig om Ditt djur har ett bettfel.

 • Vi erbjuder utredning & behandling av samtliga typer av bettfel.

Exotic Dentistry

Sjukdom i munhåla, näshåla, öron och tuggmuskulatur är vanligt hos såväl kanin, marsvin, iller och chinchilla. Vi hjälper dig när  Din kanin/marsvin/iller/chinchilla problem med tänderna.

 • Vi utför Extraktion av incisiver och kindtänder.
 • Vi utför dränage av odontogena (tandorsakade)  abscesser / bölder i över eller underkäke.
 • Vi utför s.k Rhinostomi (dränage vid varfylla bihålor/nasala empyem).
 • Vi utför Kronreduktioner/tandslipning

Alla behandlingar innefattar röntgen av samtliga tänder samt behandlingsplan!