Veterinär Karlskoga

Evidensia Djurkliniken Karlskoga

Din veterinär i Karlskoga

Våra medarbetare
Cecilia Gorrel

BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC (European Veterinary Dental College), European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry

Cecilia Gorrel

Veterinär

Klinik: Karlskoga

Dr. Cecilia Gorrel är utbildad tandläkare och veterinär som skrivit sin doktorsavhandling i oral patologi. Hon är  s.k. “board-certified specialist” i “Veterinary Dentistry and Oral Surgery” och  Diplomate vid European Veterinary Dental College, en av världens högst meriterade specialister i ämnesområdet oralkirurgi.

Dr. Gorrel drev tidigare en remissklinik i Storbritannien,  specialiserad på djurtandvård och oralkirurgi och är  ”Independant Research Consultant” som utreder orala sjukdomar hos hund och katt.

Cecilia har skrivit hundratals vetenskapliga publikationer, böcker och populärvetenskapliga artiklar och är mycket anlitad föreläsare med hela världen som arbetsfält.

 Dr. Gorrel handleder veterinär Magnus Andersson och arbetar periodvis vid Evidensia Djurkliniken i Karlskoga tillsammans med Magnus.