Medarbetare - Djurkliniken Karlskoga

Medarbetare på Djurkliniken Karlskoga

Vi som jobbar på djurkliniken

Martina Cambrand Evidensia Karlskoga

Klinikchef

Martina Cambrand

Leg. Veterinär

Martina är klinikchef men arbetar även kliniskt som veterinär. Hennes huvudintresse är mjukdelskirugi. På fritiden upptäcker hon gärna naturen med sin hund Tova och islandshästen Garpur.
Läs mer om Martina
Cecilia Gorrel

BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC (European Veterinary Dental College), European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry

Cecilia Gorrel

Veterinär

Dr. Cecilia Gorrel är utbildad tandläkare och veterinär som skrivit sin doktorsavhandling i oral patologi. Hon är  s.k. “board-certified specialist” i “Veterinary Dentistry and Oral Surgery” och  Diplomate vid European Veterinary Dental College, en av världens högst meriterade specialister i ämnesområdet oralkirurgi. Dr. Gorrel drev tidigare en remissklinik i Storbritannien,  specialiserad på djurtandvård och oralkirurgi och är  ”Independant Research Consultant” som utreder orala sjukdomar hos hund och katt. Cecilia har skrivit hundratals vetenskapliga publikationer, böcker och populärvetenskapliga artiklar och är mycket anlitad föreläsare med hela världen som arbetsfält.  Dr. Gorrel handleder veterinär Magnus Andersson och arbetar periodvis vid Evidensia Djurkliniken i Karlskoga tillsammans med Magnus.
Läs mer om Cecilia
Magnus Andersson

Leg. Veterinär, Odontologiansvarig för Evidensia Sverige

Magnus Andersson

Chefsveterinär

Magnus Andersson har under många år huvudsakligen arbetat med tandsjukdomar hos hundar och katter och har ett 20-tal vidareutbildningar i oralkirurgi och djurtandvård. Magnus har genomgått ett femårigt specialistträningsprogram i odontologi och oralkirurgi under handledning av Dr. Ceclia Gorrel som är s.k. diplomate i odontologi. Utbildningen är kliniskt orienterad och innefattar även en del forskningsuppgifter och undervisning och ger mycket hög kompetens inom ämnesområdet odontologi. Magnus har även arbetat som konsulterande tandveterinär vid specialistdjursjukhuset Strömsholm och är odontologiansvarig för Evidensia Sverige.
Läs mer om Magnus
Lisa Wibell

Tandteamet

Lisa Wibell

Leg. Djursjukskötare

Lisa Wibell är utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon är huvudsköterska på tandavdelningen, specialiserad på dentalröntgen och anestesi och arbetar i huvudsak med djurtandvård. Hon handleder och utbildar även såväl veterinärer som djursjukskötare och djurvårdare i dentalröntgen- och profylaxrutiner.
Läs mer om Lisa
Maria Sundén

Tandteamet

Maria Sundén

Leg. Djursjukskötare

Maria Sundén, Leg. Djursjukskötare med huvudsaklig placering på tandavdelningen. Maria har tidigare tjänstgjort vid Djurkliniken Annalysen i Örebro. 
Läs mer om Maria
Axel Eriksson

Axel

Leg. Veterinär

Axel jobbar som leg. veterinär på både kliniken i Karlskoga och i Kristinehamn. Axel arbetar framförallt på polikliniken, tandavdelningen och operation.
Läs mer om Axel
Ines Klobcar

Ines

Leg. Veterinär

Ines arbetar på operation och på polikliniken och är särskilt intresserad av mjukdelskirurgi.
Läs mer om Ines
Angelica Sundberg Evidensia Karlskoga

Angelica Sundberg

Djurvårdare Nivå 3

Angelica jobbar mest på polikliniken samt akuten. 
Läs mer om Angelica
Ann-Sofie Jäderqvist

Ann-Sofie Jäderqvist

Leg. Djursjukskötare

Annsofie jobbar som djursjukskötare främst på operation men även på alla andra avdelningar av kliniken.
Läs mer om Ann-Sofie
Lina Larsson Evidensia Karlskoga

Tf Sköterskechef

Lina Larsson

Djurvårdare Nivå 2

Linas huvudsakliga placering är på polikliniken men sitter också ofta i telefon i receptionen. 
Läs mer om Lina
Johanna Steen

Schemaansvarig

Johanna

Djurvårdare Nivå 3

Johanna ansvarar för schemaläggning men jobbar också gärna på polikliniken samt akuten. 
Läs mer om Johanna
default avatar

Specialintresse bilddiagnostik

Cajsa Thyrén

Leg. Veterinär

Cajsas huvudsakliga placering är på polikliniken samt akuten där hennes specialintresse är bilddiagnostik, främst ultraljud.  Cajsa jobbar även en dag på våran filial i Kristinehamn. På fritiden umgås gärna Cajsa med sina katter och sin häst.
Läs mer om Cajsa
Jessica Jansson

Jessica Jansson

Leg. Djursjukskötare

Jessica sitter mest i receptionen och svara i telefonen när du ringer till oss, men ibland jobbar hon även på polikliniken.
Läs mer om Jessica
default avatar

Specialintresse odontologi, Tandteamet

Katarina Högberg von Schultz

Leg. Veterinär

Katarina jobbar som Leg. Veterinär på våran tandavdelning som en del av vårat tand team, odontoligi är ett specialintresse. Katarina jobbar också på operationsavdelningen och polikliniken. Föräldraledig.
Läs mer om Katarina
Lena Jonsson

Lena Jonsson

Leg. Veterinär

Lena jobbar som Leg. Veterinär på kliniken i Karlskoga, hon jobbar oftast på operation eller på polikliniken. 
Läs mer om Lena
default avatar

Sköterskechef, Tandteamet

Linda Israelsson

Leg. Djursjukskötare

Linda jobbar som sköterskechef och är även ansvarig för inköp av förbrukningsmaterial. Linda jobbar även klinisk som Leg. Djursjukskötare, mest på vår tandavdelnig som en del av vårat tandteam.
Läs mer om Linda
Sofia Keller Larsson Evidensia Karlskoga

Sköterskechef

Sofia Keller Larsson

Leg. Djursjukskötare

Sofia jobbar som sköterskechef och även klinisk som Leg. Djursjukskötare. Sofia är mest på operationsavdelningen men även på polikliniken samt akuten.
Läs mer om Sofia
Marina Kemi

föräldraledig

Marina Kemi

Djurvårdare nivå 2

Marina jobbar som Djurvårdare på kliniken i Karlskoga men även på våran filial i Kristinehamn. 
Läs mer om Marina
default avatar

Margareta Larsson

Leg. Veterinär

Margareta jobbar som Leg. Veterinär på kliniken i Karlskoga.
Läs mer om Margareta
Vid Klobcar

Tandteamet

Vid

Leg. Veterinär

Vid, Leg. Veterinär. Vid arbetar för närvarande fyra dagar per vecka på tandavdelningen och är särskilt intresserad av oralmedicin. Vid går även Evidensias tandutbildningsprogram.
Läs mer om Vid
Nathalie Sköldsjö

Nathalie Sköldsjö

Djurvårdare nivå 2

Nathalie jobbar som djurvårdare på polikliniken men sitter även i receptionen och svarar i telefonen när du ringer till oss.
Läs mer om Nathalie
default avatar

Dima

Leg. Veterinär

Dima jobbar som Leg. Veterinär hos oss i Karlskoga och på våran filial i Kristinehamn. Dima gör även Evidensias Graduate Academy program.
Läs mer om Dima
Ingunn Andersson

Ingunn

Butiksassistent

Ingunn jobbar som lite alltiallo i butiken samt på kliniken.
Läs mer om Ingunn
Sara Evidensia Karlskoga

Sara

Assistent

Sara jobbar mest på polikliniken där hon hjälper till med lite allt möjligt.
Läs mer om Sara
Suzette Elestedt

Suzette Elestedt

Djurvårdare, nivå 3

default avatar

Linnea Flink

Leg. Djursjukskötare

Linnea jobbar på kliniken i Karlskoga och en dag i veckan på vår filial i Kristinehamn. Linnea tog examen från Djursjukskötarutbildningen i Uppsala år 2023.
Läs mer om Linnea
default avatar

Moa Blomstedt

Leg. Djursjukskötare

Moa jobbar på kliniken i Karlskoga och tog examen från Djursjukskötarutbildningen i Uppsala år 2023.
Läs mer om Moa