Medarbetare

Martina Cambrand Evidensia Karlskoga

Leg. veterinär, klinikchef

Martina Cambrand

Cecilia Gorrel

BSc, MA, Vet MB, DDS, MRCVS, Hon FAVD, Dipl EVDC (European Veterinary Dental College), European and RCVS-recognised Specialist in Veterinary Dentistry

Cecilia Gorrel

Veterinär

Dr. Cecilia Gorrel är utbildad tandläkare och veterinär som skrivit sin doktorsavhandling i oral patologi. Hon är  s.k. “board-certified specialist” i “Veterinary Dentistry and Oral Surgery” och  Diplomate vid European Veterinary Dental College, en av världens högst meriterade specialister i ämnesområdet oralkirurgi. Dr. Gorrel drev tidigare en remissklinik i Storbritannien,  specialiserad på djurtandvård och oralkirurgi och är  ”Independant Research Consultant” som utreder orala sjukdomar hos hund och katt. Cecilia har skrivit hundratals vetenskapliga publikationer, böcker och populärvetenskapliga artiklar och är mycket anlitad föreläsare med hela världen som arbetsfält.  Dr. Gorrel handleder veterinär Magnus Andersson och arbetar periodvis vid Evidensia Djurkliniken i Karlskoga tillsammans med Magnus.
Läs mer om Cecilia
Magnus Andersson

Leg. Veterinär, Resident Oralkirurgi & djurtandvård

Magnus Andersson

Chefveterinär

Magnus Andersson, har under många år huvudsakligen arbetat med tandsjukdomar hos hundar och katter och har ett 20-tal vidareutbildningar i oralkirurgi och djurtandvård. Magnus är även s.k. Resident i odontologi, d.v.s. genomgår internationell specialistutbildning under handledning av en veterinär som är s.k. diplomate i odontologi. Magnus handleds av Dr. Cecilia Gorrel. Utbildningen är kliniskt orienterad och innefattar även en del forskningsuppgifter och undervisning och ger mycket hög kompetens inom ämnesområdet odontologi. Utbildningen tar drygt 5 år att genomföra och efter avklarad examen kan en resident erhålla diplomate-status inom sitt specialistområde. Magnus har även arbetat som konsulterande tandveterinär vid specialistdjursjukhuset Strömsholm och är resursperson i frågor om djurtandvård för Evidensia Sverige.
Läs mer om Magnus
Lisa Wibell

Specialiserad på dentalröntgen och anestesi

Lisa Wibell

Leg. Djursjukskötare

Lisa Wibell är utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon är huvudsköterska på tandavdelningen, specialiserad på dentalröntgen och anestesi och arbetar i huvudsak med djurtandvård. Hon handleder och utbildar även såväl veterinärer som djursjukskötare och djurvårdare i dentalröntgen- och profylaxrutiner.
Läs mer om Lisa
Maria Sundén

Maria Sundén

Leg. Djursjukskötare

Maria Sundén, Leg. Djursjukskötare med huvudsaklig placering på tandavdelningen. Maria har tidigare tjänstgjort vid Djurkliniken Annalysen i Örebro. För närvarande är Maria mammaledig.
Läs mer om Maria
Ines Klobcar

Ines Klobcar

Leg. Veterinär

Ines Bogovic, Leg. Veterinär. Ines arbetar för närvarande en dag per vecka på tandavdelningen och är särskilt intresserad av tandkirurgi.
Läs mer om Ines
Angelica Sundberg Evidensia Karlskoga

Djurvårdare

Angelica Sundberg

Ann-Sofie Jäderqvist

Leg.djursjukskötare

Ann-Sofie Jäderqvist

Ingunn

Butik

Ingunn

Jessica Jansson

Leg.djursjukskötare

Jessica Jansson

Johanna

Djurvårdare med utökad behörighet

Johanna

Katarina Högberg von Schultz

Leg. Veterinär

Katarina Högberg von Schultz

Lena Jonsson

Leg. veterinär

Lena Jonsson

Lina Larsson Evidensia Karlskoga

Reception, djurvårdare med utökad behörighet

Lina Larsson

Linda Israelsson

Leg.djursjukskötare

Linda Israelsson

Linn Ingvarsson

Djurvårdare

Linn Ingvarsson

Louise Orndal Fröding

Leg. Djursjukskötare

Louise Orndal Fröding

Margareta Larsson

Leg. veterinär

Margareta Larsson

Marina Kemi

Djurvårdare

Marina Kemi

Sara Evidensia Karlskoga

Assistent

Sara

Sofia Keller Larsson Evidensia Karlskoga

Leg.djursjukskötare

Sofia Keller Larsson

Suzette Elestedt

Djurvårdare, nivå 3

Suzette Elestedt

Vid Klobcar

Vid Klobcar

Leg. Veterinär

Vid Klobcar, Leg. Veterinär. Vid arbetar för närvarande en dag per vecka på tandavdelningen och är särskilt intresserad av oralmedicin.
Läs mer om Vid