Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Idag: 08:00–17:00

Hudmottagning

Du som har ett djur som haft långvariga eller återkommande problem med hud, öron och/eller tassar, kan få en tid för hudutredning hos oss. Ett sådant besök innebär att du och veterinären får lite extra tid jämfört med ett vanligt veterinärbesök, för att hinna gå igenom ditt djurs besvär ordentligt och lägga upp en behandlingsplan. Det är viktigt att veterinären får mycket information om problemen för att kunna ställa en korrekt diagnos och hitta den bästa behandlingen för just ditt djur. Du kan hjälpa oss genom att i förväg fylla i formuläret nedan. Ett ifyllt formulär sparar mycket tid vid besöket som vi då istället kan lägga på behandlingen av ditt djur.

Det är bra att veta att många hudsjukdomar tyvärr är kroniska och att djuren därmed behöver behandlas livet ut. Ofta behövs flera besök under utredningens gång och därefter minst en gång årligen för att stämma av behandlingsresultatet och eventuellt göra justeringar.

Frågeformulär

Detta formulär är till dig som har fått tid för hudutredning för ditt djur. Du bör ha blivit informerad om detta vid tidbokningen och ombedd att fylla i formuläret. Vi ber dig att om möjligt göra detta minst två vardagar innan besöket. Om du har fyllt i det inför ett tidigare besök behöver det inte göras igen.

Du som har ett djur med plötsligt uppkomna hud-/öron-/tassproblem utan tidigare besvär får som regel en vanlig veterinärtid och ingen utredningstid, och behöver inte fylla i formuläret om vi inte bett dig göra det.